Forfatter(e) / redaktør(er) Tittel Utgitt Pl. ISBN-nr. Dewey AnmerkningerBernal, J. D.; Nerheim, Gunnar (overs.) Vitenskapens historie. Bind II: De vitenskapelige og industrielle revolusjoner 1978
82-530-0911-9 001. B
Bernal, J. D.; Nerheim, Gunnar (overs.) Vitenskapens historie. Bind III: Vitenskapen i vår tid 1978
82-530-0900-3 001. B
Bernal, J. D.; Mathiesen, Werner Christie og Njå, Aksel Bull (overs.) Vitenskapens historie. Bind IV: Samfunnsvitenskapene/konklusjoner 1978
82-530-0942-9 001. B

Vitenskapsteoretiske fag. Rapport fra en konferanse om de vitenskapsteoretiske fags stilling i Norge arrangert av Rådet for humanistisk forskning i NAVF 29. - 30. april 1975 1976
82-7216-001-3 001.01 V

Kvinneaspekter i humanistisk forskning 1976
82-7216-004-8 001.3 K

Folkeminnevitskap og folkelivsgransking i Noreg 1975

001.3 N
Mundal, Else og Ågotnes, Anne (red.) Ting og tekst 2002
82-90289-80-4 001.3 T

EDB og primærkilder. Komiteinnstilling 1977

001.5 I

På nett? Tilgjengelighet og web i ABM-sektoren 2008
978-82-8105-065-5 004.678 P

Film og videogram ved museer og samlinger i Norge. En katalog 1996
82-7791-003-7 011.37 F

Jubileumsskrifter fra organisasjoner tilsluttet Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon 1955

011.7 J
Christoffersen, Ragnhild m.fl. Kjell Aukrust. En bibliografi. Hovedoppgave ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1992

012. A
Sommerfeldt, W.P. Edvard Bull. Ein bibliografi 1960

012. B

Opera Halvardi. Ein bibliografi over Halvard Bjørkviks historiske forfattarskap 1986
82-90176-19-8 012. B
Fett, Hugo Dr. Harry Fett. Bibliografi 1975
82-05-08435-1 012. F
Skard, Halvdan Halvdan Koht. Ein bibliografi 1974
82-521-0261-1 012. K

Det Norske Samlaget Bøker 1868-1992. Ein forlagsbibliografi 1993
82-521-4025-4 015.481
Lysgård, Tove Årbok for Nord-Østerdalen 1979 - 1999. Oversikt over artikler. Ordnet på emner. Småskrift 1/2000 2000

015.48246 Å
Bull, Ida Privatarkiv. Katalog over privatarkiv i Statsarkivet i Trondheim. Bind 4 : Privatarkiv 211 Røros Kobberverk og 212 Folldal Verk 1988
82-90802-05-6 016. B
Borge, Torill Noregs ungdomslag i 75 år. 1896 - 1971. Bibliografi over skrifter utgjevne av houdlag, fylkeslag og einskildlag. Hovudoppgåve ved Statens bibliotekskule 1974

016. B

Diverse bibliografier/kataloger om bestemte fag


016. D

Register til Heimen. 1967 - 1994. Bd. XIV - XXXI 1995

016. H

Informasjon om privatarkiv i statsarkivet, Hamar


016. I

Katalog över Folkkultursarkivets och Folkmålskommissionens Samlingar 1978
951-9017-40-2 016. K
Kvideland, Reimund Norsk etnologisk og folkloristisk bibliografi 1987-1988 1989
82-90258-14-3 016. K
Kvideland, Reimund Norsk etnologisk og folkloristisk bibliografi 1985-1986 1988
82-90258-08-9 016. K
Marthinsen, Liv (red.) En del kilder og litteratur til lokalhistorie 1992

016. M

Nordisk bibliografi for folkelivsforskere 1973. NEFA Dokumentation nr.2 1975 1976

016. N

Nordiska museets och Skansens publikationer under 100 år. Förteckning sammanställd i Nordiska museets bibliotek 1973
91-7108-071-6 016. N

Publikasjoner fra senter for bygdeforskning


016. P
Svanberg, Ingvar Svensk etnologisk bibliografi 1972-1978 1978
91-506-0176-8 016. S
Schweigaard, Johan; Sommerfeldt, W.P. Norges topografi. Bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk literatur. Tillegg 1917-1927 1930

016. S
Sørli, Torbjørn Stikkordregister til spørrelistene 1-155, S1-S22 1990
82-90258-09-7 016. S
Tellenbach, Margareta Bonadsmålningar och kistebrev. En sammanställd bibliografi 1990
91-85282-049 016. T
Wishman, Thurid (red.) Stavanger Museums publikasjoner 1877 - 1977. En bibliografi 1977
82-90054-09-2 016.069 S
Løøv, Anders; Akselsen, Eva (red.) Sámi bibliografia. Samisk bibliografi. 1945-1987 1989
82-7113-016-1 016.305 S
Molde, Jostein (red.) En annotert bibliografi over litteratur om norsk utvandring. 1975 - 1998 1999 a 82-991461-5-1 016.325 A

Norsk militærhistorisk bibliografi 1969

016.355 N

Folkedrakter og bunader. Bibliografi 1978
82-90295-00-6 016.391 F

Bøker om mat (Katalog nr. 409 fra J. W. Cappelens Antikvariat) 2002

016.641 B
Welde, Frid Bibliografi over byggeskikk 1986

016.72 W
Schiötz, Eiler H. Utlendingers reiser i Norge. En bibliografi 1970

016.914 S

Minne og tradisjon. Munnleg kjeldestoff i sentrale institusjonar 1980
82-90176-06-6 016.9481
Bonafede, Cecilie Wiborg Bibliografi til Norges historie 1974 - 75 1977
82-00-01714-1 016.9481 B
Bull, Eline; Øgland, Inger Johanne Bibliografi til Norges historie 1979
82-00-01930-6 016.9481 B
Løberg, Lars (red.) Bidrag til lokal historie 1907 - 1985. Bibliografi over hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme 1987
82-90176-28-7 016.9481 B
Fyllingsnes, Frode Norsk lokalhistorisk litteratur. Bibliografi over by- og bygdebøker, regionhistorie og periodika ca. 1900 - 1996 1997
82-90176-86-4 016.9481 F
Fyllingsnes, Frode Trykte kjelder til norsk lokalhistorie. Bibliografi 1995
82-90176-75-9 016.9481 F

Lokalhistorisk litteratur 1969 - 1984 1985
82-90176-15-5 016.9481 L

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946 - 1970. Hedmark 1979
82-7000-078-7 016.94824

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946 - 1970. Oppland 1979
82-7000-080-9 016.94825
Lönnqvist, Bo Folklivsforskning. En bibliografi över Svenskfinland 1976
951-9017-24-0 016.9489 F
Nysæter, Egil Norske arkivkatalogar 1982
82-7216-139-7 017 N

St.meld. nr.22. Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid 1999

020. K

ABM. Nr.2 2005 - . (Tidsskriftsboks)


021. A
Brekke, Åshild Andrea Jo fleire kokkar, jo betre søl. Medverknad i arkiv, bibliotek og museum. ABM-skrift nr. 62 2010
978-82-8105-080-8 021.2 B
Olsen, Kåre Bevaring av foreningsarkiv. Studiehåndbok for arbeidet med å bevare foreningsarkiv 1982
82-990877-0-8 025 O

Arkivmagasinet. 1987 - 1995. (Tidsskriftsboks)


025. A

Arkivmagasinet. 1996 - 2001. (Tidsskriftsboks)


025. A

Arkivmagasinet. 2002 - 2008. (Tidsskriftsboks)


025. A

Arkivmagasinet. 2009 - . (Tidsskriftsboks)


025. A

Førstehjelp for arkivbrukere (hefter fra Riksarkivaren)


025. F
Hosar, Marit; Walle, Lene E. Arkivarbeid i museene 2003
82-92162-01-1 025. H
Lange, Vilhelm; Mangset, Dag; Ødegaard, Øyvind Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring 2001
82-446-0802-1 025. L
Skogheim, Merete Knutzen; Larsen, Relsen UDK for arkeologiske og kulturhistoriske museumsbibliotek. Skrifter fra Riksbibliotektjenesten nr.29 1986
82-7195-053-3 025. S
Engels, Robert H. P. Åpen og samordnet tilgang til kulturarven. Anbefalinger for en vellykket tilstedeværelse i den digitale kulturelle verden (ABM-skrift nr. 66) 2010
978-82-8105-086-0 025.04 E

Norsk Arkivseminar 1976. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 1 1980
82-548-0003-0 025.17 A

Norsk Arkivseminar 1978. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 2 1980
82-548-0004-9 025.17 A

Norsk Arkivseminar 1980. Rapport. Norsk Akivforum nr. 3 1981
82-548-006-5 025.17 A

Norsk Arkivseminar 1982. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 4 1983
82-548-0007-3 025.17 A

Metodeutvikling i arkivarbeidet. Festskrift til Carlo Larsen. Norsk Arkivforum nr.5 1985

025.17 A

Norsk Arkivseminar 1984. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 6 1985
82-548-0013-8 025.17 A

Norsk Arkivseminar 1986. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 7 1986
82-548-0016-2 025.17 A
Skistad, Knut (red.) Administrasjonshistoriske oversikter. Medisinalvesenets sentraladministrasjon - Helsevesenet - Landbruksdepartementet. Norsk Arkivforum nr. 8 1988
82-548-0017-0 025.17 A
Stoa, Nils Johan Arkivmateriale fra dansk-norske sivile sentralinstitusjoner før 1814. Norsk Arkivforum nr. 9 1989
82-548-0024-3 025.17 A

Norsk Arkivseminar 1988. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 10 1990
82-548-0025-1 025.17 A

Norsk Arkivseminar 1990. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 11 1993
82-548-0030-8 025.17 A
Madsen, Per; Marthinsen, Jørgen H. (red.) Norsk Arkivforum nr. 12. Festskrift til Helge Paulsen 30. januar 1996 1996
82-548-0046-4 025.17 A

Innlegg fra Norsk Arkivseminar : Tromsø 1993 - Hurdalsjøen 1995. Norsk Arkivforum nr. 13 1998
82-548-0030-8 025.17 A

Norsk Arkivseminar Rosendal 1998. Norsk Arkivforum nr.14 2000
82-548-0068-5 025.17 A

Artikler og seminarinnlegg. Norsk Arkivforum nr. 15 2001
82-548-0073-1 025.17 A

Arkivfagets profesjonalisering. Festskrift til Jørgen H. Marthinsen. Norsk Arkivforum nr. 16 2001
82-548-0075-8 025.17 A

Norsk Arkivseminar Kristiansand 2001. Norsk Arkivforum nr. 17 2002
82-548-0077-4 025.17 A
Meyer, Frank (red.) Digitalisering av kulturarvmateriale. Norsk Arkivforum nr. 18 2004
82-996884-1-8 025.17 A
Floater, Tine Berg; Stavheim, Synne (red.) "Arkivarrollen i forandring" og "Arkivformidling mot framtidas brukere". Norsk Arkivforum nr. 19 2004
82-996884-2-6 025.17 A

Lokalsamlinger i folkebiblioteker 1980
82-90050-267 025.17 L

Arkivregistrering - edb som hjelpemiddel. Rapport fra Nordisk lokalarkivkonferanse, Øyer 1985 1987

025.2 A
Rogstad, Sofie Arkivhåndbok. Innsamling, ordning og oppbevaring av foreningsarkiver 1980
82-548-0005-7 025.2 R
Wingborg, Olle Att inventera dalalitteratur - kommentar till en landskapsbibliografi 1976
91-85378-02-X 025.2 W
Arnesen, Arne Klassifikasjon - etter Melvil Deweys system 1969

025.43 A
Dewey, Melvin Deweys desimalklassifikasjon. 5.norske forkortede utgave. Bind 1. Hovedtabell 2002
82-7965-059-8 025.43 D
Dewey, Melvin Deweys desimalklassifikasjon. 5.norske forkortede utgave. Bind 2. Hjelpetabeller, manual, register 2002
82-7965-060-1 025.43 D
Hernes, Tore (red.) Alfabetisk emneordregister - til Deweys desimalklassifikasjon 1987
82-7022-047-7 025.49 H
Gausdal, Ranveig Låg (red.) Kulturarven til alle - digitalisering i abm-sektoren 2006
82-8105-038-1 025.5 G

Bondedagbøger. Kilder til dagliglivets historie 1980
87-87510-04-9 026. B

Hvor er kildene? Institusjoner til hjelp for lokalhistorikere 1999
82-90176-91-0 026. H

Statsarkivet i Bergen. Dokumentene forteller 2004
82-548-0085-5 026. S

Statsarkivet i Hamar. Dokumentene forteller 2006
82-548-0093-6 026. S

Veger til fortida. Arkiv - museum - historiesyn 1991
82-90439-57-1 026. V

Om lokalhistoriske samlingar 1984
82-7081-0193 026.9 O
Olsen, Kåre Bevaring av foreningsarkiv 1982
82-990877-0-8 027. 0

Arkivene i 2030. Scenarioer for arkivsektoren. ABM-skrift nr. 69 2011
978-82-8105-093-8 027. A
Hagemann, Gro Kvinnehistoriske Arkiver 1978

027. H
Nymoen, Jenny Alvdal folkebibliotek gjennom 100 år. 1882-1982 1982

027.4

Boksamlinga i Vingelen 1874-1974 1974

027.4
Bjerkås, Ola Preste- og prostearkiver. En brukerveiledning. Riksantikvarens skriftserie nr. 4 1997
82-548-0053-7 027.5 B
Johannessen, Knut; Kolsrud, Ole; Mangset, Dag (red.) Håndbok for Riksarkivet 1992
82-417-0137-3 027.5 H
Mykland, Liv Håndbok for brukere av statsarkivene 2005
978-82-15-00686-4 027.5 M
Larsson, Bjørn (red.) Fortids kultur - samtids natur 1976
82-7164-007-0 050. F
Larsson, Bjørn (red.) Fortids kultur - samtids natur 1977
82-7164-009-7 050. F
Larsson, Bjørn (red.) Fortids kultur - samtids natur 1978
82-7164-010-0 050. F

Nordmands-Forbundet. 1909 - 1915 (ikke komplett). (Tidsskriftboks)
a
058.82 N
Burcaw, G. Ellis Introduction to Museum Work 1978
0-910050-14-7 069 .I

Nesheimstunet på Voss 1977

069 N

Akershus Fylkeskommunes 7. kulturkonferanse. Rapport: Kulturvernarbeid - Bibliotekdrift 1982

069. A
Adolfsson, Gerd Ekomuseum Bergslagen 1998
91-973270-3-4 069. A

Administrasjon av museer. Rapport fra Administrasjonsutvalget for praktisk-teoretisk museumsutdanning 1979

069. A
Amundsen, Arne Bugge Tiltak for standardheving av museer. NMU-prosjekt 1993-1994 1995
82-90935-15-3 069. A

Arbetsliv. Dokumentation av industri och människa 1978
91-85124-26-5 069. A

Børn og museer i Norden 1979
91-7052-447-5 069. B
Bergdal, Eva Bruksandan - hinder eller möjlighet 1997
91-973270-0-x 069. B

Beretningen om Statens museumsråd 1979-91 1991
82-90935-04-8 069. B
Buggeland, Tord; Ågotnes, Jakob Maihaugen. De Sandvigske Samlinger 100 år 1987
82-02-10828-4 069. B

By og bygd i Buskerud 1990

069. B

Brudd. Om det ubehagelige, tabubelagte, marginale, usynlige, kontroversielle. ABM skrift nr.26 2006
82-8105-032-2 069. B

Dokumentasjon av samtid og nær fortid. 1900-talls materiale. Rapport fra NKKM's fagseminar 1 1982

069. D

Dokumentasjon av samtid og nær fortid. 1900-talls materiale. Rapport fra NKKM's fagseminar 2 1983

069. D

Dokumentasjon av samtid og nær fortid. 1900-talls materiale. Rapport fra seminar om norsk jordbruk 1985

069. D

Dokumentasjon av samtid og nær fortid. 1900-talls materiale. Rapport fra NKKM's fagseminar 4 1986

069. D

Døra er åpen til museene i Hedmark


069. D

Diverse museums-brosjyrer. (Tidsskriftsboks)


069. D
Neal, Arminta Exhibits for the Small Museum 1976
0-910050-23-6 069. E

Ekomuseum Västerbergslagen. Utredning och förslag 1985
91-85378-70-4 069. E
Einarsen, Hans Philip Mellom undringshjem og kamparenaer. Museer og den flerkulturelle virkeligheten 2005
82-8105-014-4 069. E

Från knappnål till jumbojet. Forhandlingar vid konferens på Julita gård 18. - 20. juni 1973 om de kulturhistoriska museernas foremålsinsamling 1975

069. F

Föremål, bild, data. Riktlinjer för Nordiska museets insamlingsverksamhet 1973

069. F

Forum for friluftsmuseer 1993.Tema: Dokumentasjon av bygninger. Rapport fra Trøndelag Folkemuseum Sverresborg 1994

069. F

Forprosjekt Norsk Fjellmuseum 1989

069. F
Frøyland, Merethe; Håberg, Kirsten Røvig (red.) Barn og unges meninger om museer. ABM skrift nr. 37 2007
82-8105-047-0 069. F

Fører på Eiktunet 1964

069. F

Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying. St.meld. nr. 49 (2008-2009) 2009

069. F

Guidelines to Improve Museum Quality and Standards 2003
3-900835-17-9 069. G
Wallace, Patrick F. A guide to the National Museum of Ireland 2000
1-86059-057-8 069. G
Gynnild, Svein Vern og visjon. Rørosmuseet og Trøndelag Folkemuseum. Bakgrunn, formål og utvikling 1993

069. G

Glomdalsmuseet. Fører med kart og illustrasjoner gjennom museets samlinger


069. G
Gravermoen, Helga Nasjonalmuseet - Arkitektur. Ressurshefte for lærere og elever som ønsker å bli kjent med Nasjonalmuseet - Arkitektur


069. G

Hvordan skal museene få dokumentert anleggsvirksomhet og industri. Sluttrapport 1986

069. H
Hegard, Tonte Romantikk og fortidsvern. Historien om de første friluftsmuseene i Norge 1984
82-00-07084-0 069. H
Hofrén, Erik; Hvarfner, Harald; Rentzhog, Sten; Zachrisson, Sune 70-talets museum. Samspel, kontakt, kommunikation 1970

069. H
Halberg, Paul Tage Stier i skog. Norsk Skogmuseum 1954-2004 2004
82-90660-23-5 069. H
Hegard, Tonte Hans Aall - mannen, visjonen og verket 1994
82-7631-023-0 069. H

Hadeland Folkemuseum gjennom 50 år : 9.februar 1913 - 9.februar 1963 1963

069. H

Hadeland Folkemuseum 75 år 1913-1988 1988

069. H

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, Hamar. Historikk og årsmelding 1937-39 1940

069. H

Hordaland landbruksmuseum 25 år. 1945 - 1970 1971

069. H
Holm, Niels Georg Beer Forsikring av museumsvirksomhet. ABM-skrift nr. 52 2009
978-82-8105-069-3 069. H

ICOMs museumsetiske regelverk. ABM skrift nr. 29 2006
82-8105-035-7 069. I

Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift. (Fra Museumskomitéen 1967. Komitéen oppnevnt 8.september 1967. Innstillingen avgitt 10.februar 1970) 1970

069. I
Johansen, Anders Museumsforsking som museumsutvikling 2000
82-90935-84-6 069. J

Jernbanemuseet. Årsberetning 1981 1982

069. J

Kunst- og kunstindustrimuseer i Norge 1988

069. K

Et kompetansesenter for museer i Norge 1991
82-7432-012-3 069. K
Krekling, Kirsti Maihaugen - en historisk bildebok 2001
82-90241-37-2 069. K

Knallåpning for Norsk vegmuseum 1992

069. K
Kjellberg, Reidar Et halvt århundre. Norsk Folkemuseum 1894 - 1944 1945

069. K

Kristiansands Folkemuseum. Vest Agder Fylkesmuseum. 1903 - 1978. 75 år 1978

069. K
Lexow, Jan Hendrich Ledaal. Fører 1977

069. L
Lie, Finn Hadelandsmuseet på Halvdanshaugen 1950

069. L

Lågdalsmuseet. Eit 10 års arbeid 1924-1934 1934

069. L

Museumsnettverket 1. "Hus,hjem og innbo. Forskningsstatus - forskningsstrategier" 1992
82-7216-807-3 069. M

Museumsnettverket 2. "Samtid og fortid" 1993
82-12-00191-1 069. M

Museumsnettverket 3. Teknologi, arbeidsliv og industrihistorie 1993
82-12-00212-8 069. M

Museumsnettverket 4. Agrarsamfunnets materielle kultur 1994
82-12-00378-7 069. M

Museumsnettverket 5. Kystsamfunnets materielle kultur 1995
82-12-00446-5 069. M

Museene og kulturvernet. Museumsorganisasjon og administrasjon 1980

069. M

Museum Security 1977

069. M
Lewis, Ralph H. Manual for Museums 1976

069. M
Michelsen, Peter Museerne og samtiden 1972
87-480-7521-3 069. M

Museernas roll i den regionala utvecklingen 1998
91-973270-1-8 069. M

Museiteknik 1976
91-40-04183-2 069. M

Museer i svenska Österbotten 1979

069. M

Museum. Mangfald, minne, møtestad 1996
82-583-0392-9 069. M

Museene mot år 2000 - Utfordringer og muligheter. Rapport fra fagseminar Museum 1990 1991
82-7432-011-5 069. M

Min stemme - vår historie. Dokumentasjon av det flerkulturelle Norge. ABM skrift nr. 19 2005
82-8105-022-5 069. M
Matheson, Wilhelm (red.) Norsk Skogbruksmuseum 25 år 1954-1979 1979
82-7104-050-2 069. M

Museene i 2025. Ulike scenarier. ABM skrift nr. 38 2007
82-8105-048-9 069. M

M for Museum. Museumsmønstring 1993. Rapport fra jubileumsseminar Oslo 3.-6. juni 1993 1994
82-7432-026-3 069. M

Museumsbygget i Storhamarlåven 1973

069. M

Museumsnytt. 1952 - 1967. (Tidsskriftsboks)


069. M

Museumsnytt. 1968 - 1976. (Tidsskriftsboks)


069. M

Museumsnytt. 1977 - 1984. (Tidsskriftsboks)


069. M

Museumsnytt. 1985 - 1990. (Tidsskriftsboks)


069. M

Museumsnytt. 1991 - 1999. (Tidsskriftsboks)


069. M

Museumsnytt. 2000 - 2006. (Tidsskriftsboks)


069. M

Museumsnytt. 2007 - . (Tidsskriftsboks)


069. M

Memento. Nr.1 2004 - . (Tidsskriftsboks)


069. M

Museumskurset. (Tidsskriftsboks) 1972 - 1976

069. M
Madsen, H. Brinch; Pedersen, M. Brandt Den daglige rengøring på museerne 1983
87-87-91850-1 069. M

Museene i samfunnet. Rapport fra NKKMs fagseminar under årsmøtet, Kristiansand, 12. - 15. oktober 1989 1990
82-7432-008-5 069. M

Nordens museer 2005 2005
952-91-8918-4 069. N

Nordens museer 1996 1996
87-986092-0-3 069. N
Foldøy, Oddveig (red.) Nordisk Museumsfestival 2000 2001
82-7760-086-0 069. N

Norske Museer. Logoer til brevpapir og reklame 1989

069. N
Foldøy, Oddveig; Lundstöm, Inga (red.) Nordisk Museumsfestival 1998 1998
82-7760-044-5 069. N
Nyström, Bengt; Cedrenius, Gunilla Fördela museernas dokumentationsansvar - ett program för samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer 1981
91-7108-205-0 069. N

Norsk Skogbruksmuseum. Årsberetning og regnskap 1993 1994
82-90660-15-4 069. N

Nordisk museologi 1993/1 1993

069. N

Nordisk museologi 1993/2 1993

069. N

Nordisk museologi 1994/1 1994

069. N

Nordisk museologi 1994/2 1994

069. N

Nordisk museologi 1995/1 1995

069. N

Nordisk museologi 2000/1 2000

069. N

Nordisk museologi 2000/2 2000

069. N

Nordisk museologi 2001/1-2 2001

069. N

Nordisk museologi 2002/1 2002

069. N

Nordisk museologi 2003/1 2003

069. N

Nordisk museologi 2003/2 2003

069. N

Nordisk museologi 2004/1 2004

069. N

Nordisk museologi 2004/2 2004

069. N

Nordisk museologi. Register 1993 - 2004 2004

069. N

Nordisk museologi 2005/1 2005

069. N

Nordisk museologi 2005/2 2005

069. N

Nordisk museologi 2006/1 2006

069. N

Nordisk museologi 2006/2 2006

069. N

Nordisk museologi 2007/1 2007

069. N

Nordisk museologi 2007/2 2007

069. N

Nordisk museologi 2008/1-2 2008

069. N

NKKM-nytt. Nr.1-1991 - Nr. 2-1996. (Tidsskriftsboks)


069. N

NKKM - nytt. Nr.1-1988 - Nr. 4-1990. (Tidsskriftsboks)


069. N

Den norske gruppe av økomuseer. Sirkulære nr. 2. Internasjonal litteratur om økomuseene


069. N
Nielsen, Sigurd Solhaug Negotiating nature on display - Discourse and idealogy in natural history museums 2006

069. N
Nilsen, Terje Haugli Konsolidering av museer. Råd og vink. ABM-skrift nr. 15 2005
82-8105-018-7 069. N

Opphedia. Tidsskrift. 1-9. (Tidsskriftsboks)


069. O
Oudenstad, Halvard Eiktunet. 10 års beretning 1964

069. O

Praktisk-teoretisk museumsutdanning. Rapport fra NKKMs konferanse 1986

069. P

Proceedings of the 12th General Conference and 13th General Assembly of the International Council of Museums. ICOM 80 1981
92-9012-103-2 069. P
Rosander, Göran Samla,vårda,visa eller något mer? Om museernas kulturpolitiska roll 1978

069. R

Rørosprosjektet. Rapporter fra arbeidsgruppene. Prosjektansvarlig: Norsk Museumspedagogisk Forening 1979

069. R
Rogan, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi 2010
978-82-7099-610-0 069. R

17th Annual Conference of the Association of European Open Air Museums 1995 1997
0-902588-57-5 069. S

Strukturering av det norske museumsvesen 1986

069. S
Dahle, Kolbein Sikringsplan for norske museer 1985

069. S
Arnö-Berg,Inga; Stavenow-Hidemark,Elisabet; Wulfcrona-Dagel, Marie Louise Städfrågan i kulturhistoriska miljöer 1986
91-7108-259-x 069. S
Sandvig, Anders I arbeid og fest 1947

069. S
Skrindsrud, Johan (red.) Eit hausteventyr på Valdres Folkemuseum


069. S
Sörenson, Ulf; Backlund, Ann-Charlotte Järn bryter bygd. Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet 1986
91-7810-605-2 069. S
Såtvedt, Olaus Lågdalsmuseet gjennom 25 år 1924-1949. Festskrift 1949

069. S
Skre, Ivar Museet i kvardag og fest


069. S

Skandinaviska museiförbundet. Referat. Östergötland 1982 1982

069. S

Samtid & museer. (Tidsskriftboks)


069. S

Tagungsbericht. Report of the Conference Oslo 1980 1982
82-90036-18-3 069. T

Tid og sted. Roskilde Museum 75 år 2004 2004
87-88563-62-6 069. T
Tiller, Sigurd O. Veileder gjennem museets samlinger; Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag 1961

069. T
Trønnes, Ragnvald Husantunet eller Nørder Husom i Alvdal 1978

069. T

"En Smuk Fremtid". Trøndelag Folkemuseum Sverresborg 100 år. Museene i Sør-Trøndelags skriftserie nr. 1 2009
978-82-519-2482-5 069. T

Vern om verdier. Sikring av museer som samfunnsoppgave. Innstilling fra NKKM-NNML,Sikringskomiteen 1994
82-7432-029-8 069. V
Weber, Birthe Bevaring av løse fornminner fra bygravninger. FOK skriftserie nr.14 1994
82-12-00252-7 069. W
Grip, Lars 12 museer i Norden. Öppet for alla 2002
91-86954-62-8 069. Ø
Gjestrum, John Aage; Maure, Marc (red.) Økomuseumsboka - identitet, økologi, deltakelse. Ei arbeidsbok om ny museologi 1988
82-90002-60-2 069. Ø

Årsmelding for Fylkeskonservatoren og Bygdemuseene i Hedmark 1975. (Kulturvern Hedmark 1975) 1976

069. Å

Årsmelding for Fylkeskonservatoren og Bygdemuseene i Hedmark 1976. (Kulturvern Hedmark 1976) 1977

069. Å

Årsmelding for Bygdemuseene i Hedmark 1977. (Kulturvern Hedmark 1977) 1978

069. Å

Fra samling til museum. Glomdalsmuseet 1911-1971. 60 år 1971

069.09 F
Skirbekk, Håvard Et halvt sekel. Glomdalsmuseet 1911-1961 1961

069.09 S

Barn og museum. Rapport fra arbeidskonferansen "Barn og museum" 18 - 20 mars 1976 1976
82-7126-118-5 069.1 B
Enerstvedt, Åse Barn, unge og museum 1997
82-7081-040-1 069.1 E
Fritzner, Nini (red.) Egenaktivitet i museene. Norsk Museumspedagogisk Forening. Seminarrapport 1988 1988

069.1 E

Museumsformidlere og utdanning. Rapport fra "Seminar om videre-/etterutdannelse for formidlere ved museale institusjoner" på Lillehammer 26. og 27. april 1983 1983
82-90283-05-2 069.1 M

Museene og de funksjonshemmede, spesielt blinde og svaksynte. Fagseminar 8. - 10. mai 1981 i Fredrikstad 1981
82-90283-01-6 069.1 M

Museene og de funksjonshemmede. Tilrettelegging av museene for blinde og svaksynte 1983
82-90283-03-2 069.1 M

Museumsbesøk. Mer enn en fridag. ABM-skrift nr. 61

978-82-8105-079-2 069.1 M

Pedimus. Nr.5-1977 - Nr. 3-4-1984. (Tidsskriftsboks)


069.1 P
Schistad, Ingvard Barneøksa. Ei kulturhistorisk fortelling for barn i alderen 5 til 105 år 1988
82-90788-00-2 069.1 S
Sønju, Gerd Aarsland (red.) Skole og museum. Rapport fra arbeidskonferansen "Skole og museum" 16. - 18. mars 1977 1977
82-90283-0-00-8 069.1 S

Bevaringshåndbogen 1986
87-7241-496-0 069.4 B

Dokumentasjon av samtid og nær fortid 1900-talls materiale. Rapport fra NKKM's fagseminar V. Kaupanger 1988 1988
82-7432-003-4 069.4 D
Leander, Sigfrid (red.) Folkbildning och forskning 1974
91-85294-00-4 069.4 F

Konservering og restaurering af læder, skind og pergament 1980

069.4 K

Konservering av gjenstander ved norske museer. (Fra et utvalg oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet 12.august 1979. Avgitt til Kultur- og vitenskaps-departementet i september 1983.) (NOU 1983: 33) 1983
82-00-70817-9 069.4 K

Städfrågan i kulturhistoriska miljøer 1986
91.7108.259.x 069.4 S

Vård och forvaring av museiföremål 1982
951-95325-3-6 069.4 V
Vingelsgaard, Vigdis; Røskar, Tanja; Hernes, Espen Ta vare på gjenstandene! 1998
82-90935-60-9 069.4 V

Vei i vellinga. Håndbok i dokumentasjon av museumsgjenstander. ABM skrift nr.5 2003
82-8105-004-7 069.4 V

Verbalt. Visuellt. Materiellt. Om museernas dokumentation och insamling 1991
91-7108-312-X 069.4 V
Wieland, Henriette Førstehjælp for museer - vejledning i omgang med museumsgenstande


069.4 W
Aall, Hans Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer. Kort veiledning 1925

069.4 Å
Carlsson,Göran; Ågren,Per-Uno Utställningsspråk. Om utställningar for upplevelse och kunskap 1983
91-518-1620-2 069.5 C
Clayhills, Harriet Utställningsboken. Exempel på fornyelse av ett medium 1983
91-38-90370-9 069.5 C

En guid til folkemuseet. Museumsbygningene på Stiklestad 2008
978-82-91350-11-0 069.5 E

Future exhibitions no. 1 2009

069.5 F
Gjessing, Thale De Sandvigske Samlinger. Veileder


069.5 G

Gruetunet. Katalog over samlingene 1968

069.5 G
Lindeqvist, Christina Våga vårda! En handbok om vård av kulturhistoriska samlingar 2000
91-7108-464-9 069.5 L

Odalstunet


069.5 O

Vel bevart? Tilstandsvurdering av musumssamlingar. SBM-skrift nr. 59 2009
978-82-8105-077-8 069.5 V
Witteborg, Lothar P. Good Show! A Practical Guide for Temporary Exhibitions 1981
0-86528-007-X 069.5 W

Översikt över kulturinventariet 1980
91-7108-181-X 069.5 Ø
Hindal, Sidsel (red.) Skjermkontakt med lokalhistorien. Internett som formidlingskanal for lokalhistorie. Erfaringer fra arkiv, bibliotek og museer 2001
82-7620-066-4 070.5 H
Pressemuseet Fjell-Ljom (utg.) Avisproduksjon på gamlemåten


070.9 A DVD
Jensson, Gunnleik Norsk presse under hakekorset. Bind 1 1945

078.1 J
Jensson, Gunnleik Norsk presse under hakekorset. Bind 2 1946

078.1 J
Omberg, Asbjørn Goebbels dikterte… Norsk presse under okkupasjonen 1945

078.1 O
Skjegstad, A. Østlendingen 1901-1976 1976
82-7104-016-2 078.1 S
Jonsmoen, Ola Meining som merkevare. 50 bruksartiklar for ein travel kvardag 2003
82-90346-56-5 088.82 J
Jonsmoen, Ola Skal vi synge eller slåss. 50 epistlar til kvardagsbruk 2006
978-82-90346-65-7 088.82 J

Kristendom og norskdom. Festskrift til Christopher Bruun 1920

088.82 K Fra Tynset bibliotek (Tynset Folkehøgskule)

Norske folkeskrifter, spredte nr.: 2, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 24 (!), 27, 29, 30, 32, 39, 41, 43, 46, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 65. (Tidsskriftboks)


088.82 N
Ågotnes, Anne (red.) Kropp og sjel i middelalderen. "Onsdagskvelder i Bryggens Museum" 1996 1997

128.2 K

Livsbilleder for unge og gamle eller ædle og moralske Grundsætninger for Familiekredsen 1909

170. L

Rapport fra Tronfjell 1980
82-90076-27-4 172.4 R

Gårdtråd. No. 2 1959

181.4 G
Bø, Olav Kyrkjeutstyr på villsted 1953

246. B
Plather Leif og Unn; Skaug Erling Gothic painted altar frontals from the church of Tingelstad 1974
82-00-08953-3 246.1 P
Blindheim, Martin Festskrift til Martin Blindheim ved 70-årsdagen 2.februar 1986 1986
82-7181-055-3 246.5 B
Blindheim, Martin; Hohler, Erla; Lillie, Louise (red.) Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundre. Med tyske resuméer 1991
82-7180-094-4 246.5 T
Blindheim, Martin De malte antemensaler i Norge 1969

247. B
Jesnæs, Emil O. Olsokfester paa Sætersgaard 1922

263. J
Öman, Karin Att stå på gången och gå fram. En studie av svensk konfirmationssed 1983
91-506-0423-6 265.2

Norsk misjonsleksikon. Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsråd og de misjoner dette representerer. Bind I 1965

266. N

Norsk misjonsleksikon. Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsråd og de misjoner dette representerer. Bind II 1966

266. N

Norsk misjonsleksikon. Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsråd og de misjoner dette representerer. Bind III 1967

266. N
Sæter, Ivar Thomas von Westen. Finnefolkets sande ven. Læreren og videnskapsmanden 1926

266.009 S
Sæter, Ivar Ignatius Loyola 1911

270. S
Sæter, Ivar Nordens apostel 1925

274.8 S Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Hosar, Hans (red.) Alt mellom himmel og jord. Religion, prest og kirke i lokalsamfunnet 2003
82-90176-96-1 274.81 A
Ågotnes, Anne (red.) Kristendommen slår rot. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - X 1995

274.81 K
Engelstad, Carl Fredrik Maridalens Venner. Kirkebyggeren. Et Maridalsspill av … Margaretakirken i fordums drakt


274.821 M
Steinbakken, Idar; Rønning, Rolf Fra prekenstue til veikirke. Åsnes Finnskog kirke 1994

274.8242
Haugland, Knut Sollia kirke 1738-1988. 250 års historie 1988

274.82442
Bakken, Arne O. Haugianerne i Nord-Østerdal de første årene og lederen Sara Oust 1778 - 1822 1973

274.8246 B

Kirke og menighetsliv i Alvdal 1986

274.82461
Eide, Ivar O Dalen kapell 1935-1985 1985

274.82462

Folldal kyrkje 1882-1982 1983

274.82462
Streitlien, Ragnar Korskyrkja i Folldal blir bygd. 300 år gamal altartavle 1976

274.82462 S
Nyaas, Ole Johan Attersyn på Kirkesaka i Dalsbygden


274.82463
Holm, John Os kirke Narbuvoll kapell 1862 - 1962 1962

274.82463

Os kirke og Narbuvoll kirke 1862 - 1987 1987
82-991594-0-7 274.82463
Nesset, Trygve Tolga Kjerke 150 år 1990
82-992201-0-6 274.82465

Kvikne kirke 350 år 2004
82-303-0203-0 274.82466
Østigaard, A. D.; Salbu, S.; Jønland, O. Tynset kirke 1795-1995. En 200-års beretning 1995
82-993569-0-3 274.82466
Øverby, Bernhard Festskrift ianledning Tyldalen kirkes 200 års jubileum. 1736 - 1936


274.82466 Ø

Slidre kyrkje 1969

274.8255 S

Kirkesenteret på Holmen

82-90289-72-3 274.836 K
Brænne,Jon Bergstadens Ziir, Røros kirke 2003
82-8101-000-2 274.8414

Røros kirke - Et emneopplegg


274.8414
Ødegaard ,Sverre Om kjerka på Røros "Bergstadens Ziir" 1984

274.8414

Svanvik kapell. En grensekirke 1982

274.84638 S
Hermundstad, Knut St. Tomaskyrkja på Fillefjell 1966

2748255 H

Diamond jubilee of the Upper Pigeon Creek Evangelical Lutheran Church, Northfield, Jackson County. 1874 - 1949


277.75 D
Blikstad, B. J.; Moen, N. T. Ten Mile Lake Lutheran Church. 1869- 1969. One Hundredth Anniversary. July 5-6, 1969 1969 a
277.76 B

Centennial Booklet. Spring Lake Lutheran Church. Spring Valley, Wisconsin. 1874 - 1974
a
277.76 C
Mellgren, Lorenze E. Tonseth Lutheran Church. 1888 - 1963. Diamond Jubilee 1963 a
277.76 M

Fiftieth Anniversary. 1907 - 1957. Bethany Evangelical Lutheran Church 1949 a
277.84 F
Nichol, Todd W. (red.) Crossings. Norwegian-American Lutheranism as a Transatlantic Tradition 2003 a 87732-094-2 284.1 C
Norlie, O. M. Norsk Lutherske Menigheter i Amerika 1843 - 1916 1918

284.1 N

Norwegian American Sesquicentennial service book 1975

284.1 N
Sivesind, Johs. Hvem var Odin? Momenter fra ei uferdig skisse til en artikkel


293.1 S
Østigaard, Arne Dag; Ness, Helge (ill.) Den gamle jula i fjellheimen 1998
82-994944-0-0 294.26 Ø
Sundt, Eilert Om Røros og Omegn/om Piperviken og Ruseløkbakken/Harham 1975
82-05-08059-3 301. S
Sundt, Eilert Om husfliden i Norge 1975
82-05-08094-1 301. S
Ingelstam,Lars; Schiller, Bernt Teknik och sosial foandring 1981
91-40-30496-5 303.4 I
Møller, Bente Guro Med forbehold om endringer. Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 2009

303.4 M
Rekdal, Per Bjørn (red.) ABM-institusjonene i Norden. Kompetanseoppbygging for et multikulturelt normalsamfunn. ABM skrift nr.13 2005
82-8105-015-2 303.482 A
Alsvik, Ola (red.) Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede 2004
82-90176-98-8 303.482 K

Vi og de. En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer 2008
978-82-92757-37-6 303.482 V
Sogner, Sølvi Bauge Folkevekst og flytting. En historisk-demografisk studie i 1700-årenes Øst-Norge 1979
82-00-01685-4 304.6 S
Aaraas, Olav Befolkningskrisa i Norge 1770-74. Sult eller sykdom? 1978

304.6 Å
Braseth, Leif Utvandringen til Bardu 1991

304.8 B
Granlund, Dagfinn Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845 - Bind 1 1975

304.8 G
Granlund, Dagfinn Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845 - Bind 2 1975

304.8 G
Granlund, Dagfinn Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845 - Bind 1 1975

304.8 G
Granlund, Dagfinn Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845 - Bind 2 1975

304.8 G
Haarstad, Kjell Samiske vandringer i Sør Norge 1981
82-519-0453-6 304.8 H
Hovdhaugen, Einar (red.) Gudbrandsdal og Amerika. 150-årsjubileet for den norske utvandring til Amerika 1825-1975 1975

304.8 H
Reiersen, Geir O. ;Syse, Jonn Ø. Ungdomsflytting, Arbeid og utdanning 1978

304.8 R
Østigaard, Arne Dag Veien mot Nordlyset. Jon Simensen Kalbækken 1750-1832. Rydningsmann i Bardu 1791 1991
82-90346-21-2 304.8 Ø

Ungdomsundersøkelsen i Rendalen kommune 1984 1984

305.2 U
Hodne, Bjarne; Sogner, Sølvi (red.) Barn av sin tid. Fra norske barns historie 1985
82-00-07427-7 305.23 H
Mygland, Sigrid Samset Barn i byen. Lek og alvor i middelalderen

82-90289-84-7 305.23 M
Raith, Sanne de Fine Licht; Boritz, Mette Skole, leg og pligter - barn i 1930'erne 2008
978-87-7602-095-8 305.23 R
Ekenvall, Asta Kvinnen i Norden 1976

305.4 E
Jacobsen, Kari Sommerseth; Stang, Cæcilie (red.) Mangfold. Historier om kvinner i Hedmark 1999
82-91997-01-2 305.4 J
Øye, Ingvild (red.) Middelalderkvinner - liv og virke. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - IV 1989
82-90289-34-0 305.4 M
Rønning ,Bente Kvinners arbeid på og rundt Folldal Verk 1995

305.4 R
Bugge, Astrid Reformdrakten i Norge 1984

305.42 B
Bugge, Astrid Touristinder og andre sportspiker 1961

305.42 B
Sanne, Elisabeth Kvinne-/kjønnsperspektiv i lokalhistorisk arbeid og kulturvern. Kurshefte 2002

305.42 S
Avdem, Anna Jorunn; Melby, Kari Oppe først og sist i seng. Husarbeid i Norge fra 1850 til i dag 1985
82-00-07512-5 305.43 A
Andersson, Ingrid Dalarna i kvinnominne. Kvinnoyrken i bilder kring sekelskiftet 1980
91-85378-28-3 305.43 A

Drivandes kvinnfolk. Om kvinner, lønn og arbeid 1976
82-00-03239-6 305.43 D
Høibo, Roy Då besta va' ung. Teksthefte til ein utstilling om kvinnfolkarbeid 1982

305.43 H
Koht, Karen Grude Kvinnearbeid (Norske folkeskrifter nr. 43) 1908

305.43 K
Lunden, Mimi Sverdrup De frigjorte hender. Et bidrag til forståelse av kvinners arbeid i Norge etter 18114 1944

305.43 L
Sogner, Sølvi; Telste, Kari Ut og søkje teneste. Historia om tenestejentene 2005
82-521-6558-3 305.43 S
Bergersen, Erik m.fl. (red.) Arbeidsfolk. Arbeidermiljø i Trondheim omkring 1915 1981

305.56 A
Bull, Edvard (red.) Renhårig slusk. Norsk Folkemuseums serie - Arbeidsfolk forteller 1961

305.56 B

Bak maskinene, under fanene. Arbeidsfolk i byen for hundre år siden 1979

305.56 B
Møystad, Mari Østhaug Latjo drom - romanifolkets / taternes kultur og historie 2009
978-82-90589-06-1 305.56 L
Midbøe, Øyvind Eilert Sundt og fantesaken 1968

305.56 M
Skappel, S. Om husmandsvæsenet i Norge. Dets oprindelse og utvikling 1979 (1922)
82-990575-0-7 305.56 S
Schlüter, Ragnhild De reisende - en glemt minoritet 1990

305.56 S
Andersson, Bodil (red.) Snarsmon - resandebyn där vägar möts 2008
978-91-7686-203-2 305.56 S
Sæther, Per Husmann i Østerdalen. Levekår blant husmannsfolk mot slutten av forrige århundre. Særtrykk fra Nytt om gammalt 1978

305.56 S
Winge, Harald (red.) Fantefortegnelsen 1845 1986
82-90176-25-2 305.56 W
Arnstberg, Karl-Olov; Ehn, Billy Etniska minoriteter i Sverige förr och nu 1976
91-40-03988-9 305.8 A
Rogan, Bjarne; Alver, Bente Gullveig Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk 2000
82-7099-330-1 305.8 B

Dugnad. Tidsskrift for etnologi/folkelivsgranskning. Nr. 3 1976 - Nr. 2 1980. (Tidsskriftsboks)


305.8 D

Dugnad. Tidsskrift for etnologi/folkelivsgranskning. Nr. 3-1975 - Nr. 2-1978. (Tidsskriftsboks)


305.8 D

Dugnad. Tidsskrift for etnologi/folkelivsgranskning. Nr. 3-1978 - Nr. 1-1983. (Tidsskriftsboks)


305.8 D

Ethnologia Scandinavica. 1971 - 1977. (Tidsskriftsboks)


305.8 E

Fotspor. Somalia - Norge


305.8 F
Holmesland, Hilde Arkivene, bibliotekene, museene og de nasjonale minoritetene. ABM skrift nr. 25 2006
82-8105-031-4 305.8 H

Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking. 16 1973

305.8 N

Norveg. Nr. 21. Tidsskrift for folkelivsgransking 1978

305.8 N

Norveg. Nr. 23. Tidsskrift for folkelivsgransking 1980
82-00-05512-4 305.8 N

Norveg. Nr. 24. Tidsskrift for folkelivsgransking 1981
82-00-05853-0 305.8 N

Norveg. Nr. 26. Tidsskrift for folkelivsgransking 1983
82-00-06768-8 305.8 N

Norveg. Nr. 27. Tidsskrift for folkelivsgransking 1984
82-00-07300-9 305.8 N

Norveg. Nr. 28. Tidsskrift for folkelivsgransking 1985
82-00-07768-3 305.8 N

Norveg. Nr. 29. Tidsskrift for folkelivsgransking 1986
82-00-18324-6 305.8 N

Norveg. Nr. 30. Tidsskrift for folkelivsgransking 1987
82-00-07875-2 305.8 N

Nord nytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 1976 - 1982. (Tidsskriftsboks)


305.8 N
Svanberg, Ingvar Sockenlappar 1981
91-506-0269-1 305.894 S
Saressalo, Lassi Kveenit. Tutkimus erään pohjoisnorjalaisen vähemmistön identiteetistä 1996
951-717-920-0 305.894 S
Svensson, Tom G. Reinsamene i dagens samfunn


305.894 S
Maliniemi, Kaisa Johanna Arkivdokumentene forteller. To kommuner - to typer minoritetspolitikk (ABM-skrift nr. 65) 2010
978-82-8105-084-6 305.89455 M
Ribsskog, Øivin Kremmere. Dagdriverliv på landevegen 1963

305.9 R
Lunde, Aage Jernbane minner 1962

305.93 L
Wilhelmsen, Kaare Jernbanefolk forteller 1977
82-10-01459-5 305.93 W
Bårnes, Vibeke Bårdsdatter Dølakultur som delkultur 1991

306. B
Frykman, Jonas; Löfgren, Orvar Det kultiverte mennesket 1994
82-530-1678-6 306. F
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 2, nr.1 2003

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 2, nr.4. (Følelsenes kulturhistorie) 2003

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 3, nr.1. (Alderens kulturelle konstruksjon) 2003/2004

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 3, nr.2 2004

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 3, nr.3. (Kulturell ulikhet på museum) 2004

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 3, nr.4 2004

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 4, nr.1-2. (Begrepsrom og minneplasser - Roma) 2005

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 4, nr.3 2005

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 4, nr.4 2005

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 5, nr.1 2006

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 5, nr.2. (Vann i et kulturelt perspektiv) 2006

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 5, nr.3 2006

306. T
Lyngø, Inger Johanne (red.) Tidsskrift for kulturforskning. Volum 5, nr.4 2006

306. T

Tidsskrift for kulturforskning. Volum 6, nr. 4 2007

306. T

Råner'n (Tidsskrift, nr. 2/2007-)


306.1 R

Svidd gummi - bilkultur med bass i bagasjen


306.1 S DVD
Daugstad, Karoline (red.) Jordbrukets rolle som kulturbærer. Rapport 8/06 2006

306.3 D

Kultur för alla. Nordiskt seminarium om handikappfrågor inom kulturpolitiken. Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 2001 2002
91-86954-60-1 306.4 K
St. melding Ny kulturpolitikk 1974

306.4 N
St. melding Om organisering og finansiering av kulturarbeid 1974

306.4 O
Palmenfelt, Ulf (red.) Humor och kultur 1996
952-9724-15-2 306.481 P
Winge, Harald (red.) Slekt og lokalsamfunn 1998
82-90176-90-2 306.83 S
Bjørnson, Bjørnstjerne Engifte og mangegifte. Et foredrag


306.84 Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Bjelke, H.; Thorkildsen T. Nedleggelse av en jerbanestasjon 1975

307. B
Bjelke, H.; Thorkildsen,T. Nedleggelse av en jerbanestasjon - Appendix 1975

307. B
Daugstad, Karoline Fjellbygd - og turistbygd 1992

307. D
Moen, Knut Fra Fjellbygd til Tettsted 1978

307. M

Nyksund-utredningen 1979

307. N
Hompland, Andreas (red.) Det norske stedet. Plan & Arbeid. Nr.1/93. Tidsskrift for Regional Utvikling, Arbeidsmarked og Samfunnsplanlegging 1993

307.1 N

Os Kommune. Kommuneplan 1989-2000 1989

307.1 O

Tynset "2000" 1988

307.1 T

Tiltaksplan for landbruket. Tolga kommune 1999

307.12 T
Marthinsen, Liv; Winge, Harald (red.) Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet 1991
82-90176-44-9 307.72 B
Mörkfors, Gunnel; Olsson, Anne (red.) Samtal i Horn - att leva i glesbygd. (Meddelanden från Östergötlands Länsmuseum) 1993
91-85908-15-0 307.72 S
Christensen, Anne Louise Gjesdal Livet i og mellom husene. Utvalgte artikler om livsform og bymiljø 1991
82-00-21132-0 307.76 C
Trædal, Lasse Aktive eldre - arbeidsfolk fortel. Innsamling av munnleg minnestoff frå ein industristad. Prosjektrapport v/… 1987

307.76 T

Diverse statistikk (Tidsskriftboks)


310. D

Folketellingen i Norge 1. desember 1920. Niende hefte. Folkemengden fordelt etter livsstilling. Riket. Bygder. Byer 1923

314.81 F
Køhn, Espen Statistikk-atlas for Fjellregionen - en kartlegging av nærings- og befolkningsutvikling i perioden 1990 - 2003


314.81 K
SSB Folke og boligtelling 2001-Alvdal 2002
82-537-5444-2 314.82461
SSB Folke og boligtelling 1990-Alvdal 1991
82-537-3-1 314.82461
SSB Folke og boligtelling 1990-Os 1991
82-537-3067-5 314.82463
SSB Folke og boligtelling 1990-Tolga 1991
82-537-3071-3 314.82465
SSB Folke og boligtelling 1990-Tynset 1991
82-537-3068-3 314.82466
SSB Folke og boligtelling 1980-Tynset 1981
82-537-1253-7 314.82466
Hjellum, Torstein Partiene i lokalpolitikken. En analyse av politiseringen av lokalstyret i Norge: endringsrater, forklaringsfaktorer og virkninger 1967

320.8 H
Pryser, Tore Thranerøsla i norske bygder 1977
82-521-0755-9 322.2 P
Hagen, Trond Ivan Fra kriseopprør til krigsoppgjør 1997

324.2 H
Hokstad, Jon Ole Del godene. Fra Svellands kro til ordførerstolen. Tynset SV 1974 - 2007 2011
978-82-998617-1-7 324.2 H
Nybakk, Per Alvdal arbeiderparti gjennom 70 år 1980

324.2 N
Blegen, Theodore C. (utg.) Amerikabrev 1958 a
325. A

Diverse. Innvandring/Utvandring. (Tidsskriftsboks)


325. D

Halländska emigrant öden 1860-1930. Drömmen om Amerika - Vision och verklighet. Denna bok bygger på material framtaget av studiecirklar och enskilda forskare i Hallands Bildningsförbunds länskampanj för emigrationsstudier 1976
91-7136-194-4 325. H
Larsen, Anne Birgit; Bakken, Reidar (red.) Migranten. The Migrant. Nr.1 1988 a
325. M

Nord Hedmark og Hedemarken lag. Highlights of the first ten years. 1995 - 2005 2007 a
325. N
Semmingsen, Ingrid Veien mot Vest 1950 a
325. S

Samtiden nr. 3 1984. Drømmen om Amerika. Norge i Amerika - Amerika i Norge 1984 a
325. S
Langholm, Sivert; Sejersted, Francis (red.) Vandringer. Festskrift til Ingrid Semmingesen 1980
82-03-10225-5 325. V
Walsted, Anne-Lise og Ludvigsen, Peter (red.) Migration, Work and Identity. A History of Eiropean People in Museums. Selected papers 2000 - 2003 2003
87-88626-28-8 325. W
Johansen, Liv Bjørnhaug og Vedeld, Ida Tolgensbakk (red.) Mangfoldige minner. Veier til Norge. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 159

978-82-03-1945-8-0 325.1 M

Esso. Perspektiv. 1997. The Migration of a Tradition 1997 a
325.2 E
Gourley, Deb Nelson Astri, My Astri. Norwegian Heritage Stories 2004 a 0-9760541-0-8 325.2 G
Hagen, Olav Petter Fra Tolga til Nord-Dakota. 1916 - 1921. En emigranthistorie fra gamle dager selvopplevd og fortalt av Olav Petter Hagen
a
325.2 H
Hallerdt, Bjørn (red.) Emigration från Dalarna. Särtryck ur Dalarnas Hembygdsbok 1966 1968

325.2 H
Hauge, Alfred Cleng Peerson. Ankerfeste 1965 a 82-525-1153-8 325.2 H
Nichol, Todd W. (red.) Interpreting the Promise of America. Essays in Honor of Odd Sverre Lovoll 2002 a 0-87732-093-4 325.2 I
Zempel, Solveig (red., overs.) In Their Own Words. Letters from Norwegian Immigrants 1991 a 0-8166-1858-5 325.2 I
Larsen, Anne Birgit; Bakken, Reidar Migranten. The Migrant. Nr. 1 - 1988 1988 a
325.2 M

Norwegian-American Essays 2001 2001 a 82-991461-8-6 325.2 N

Norwegian-American Essays 1999 1999 a 82-991461-3-5 325.2 N

Norwegian-American Essays 2004 2005 a 82-991461-9-4 325.2 N
Nilsen, K. G. Østerdølenes Saga 1938 a
325.2 N

The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records. Volume I 1926 a
325.2 N

The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records. Volume II 1927 a
325.2 N

The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records. Volume III 1928 a
325.2 N

The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records. Volume IV 1929 a
325.2 N

The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records. Volume V 1930 a
325.2 N

Norwegian-American Studies and Records. Volume XX 1959 a
325.2 N

Norwegian-American Studies. Volume 32 1989 a
325.2 N

Norwegian-American Studies. Volume 33 1992 a
325.2 N

Norwegian-American Studies. Volume 34 1995 a
325.2 N

Norwegian-American Studies. Volume 35 2000 a
325.2 N

Norwegian-American Studies. Volume 36 2011 a 978-0-87732-999-2 325.2 N

Norwegian-American Essays 2008. Migration and Memory 2008 a
325.2 N
Preus, Herman Amberg; Nichol, Todd W. (overs.) Vivacious Daughter. Seven Lectures on the Religious Situation Among Norwegians in America 1990 a 0-87732-078-0 325.2 P
Rølvaag, Ole E.; Zempel, Solveig (overs.) Concerning Our Heritage 1998 a 0-87732-087-X 325.2 R
Kongslien, Ingeborg R. Draumen om fridom og jord. Ein studie i skandinaviske emigrantromanar 1989 a 82-521-3351-7 325.2 R
Støen, Vidar Utvandrerhistorie for Folldal 1987 a 82-996243-0-4 325.2 S
Støen, Vidar Utvandrere fra Folldal i Østerdalen til Folldal i Amerika 1976 a
325.2 S
Syversen Odd Magnar; Derwood Johnson Norge i Texas. Et bidrag til norsk emigrasjonshistorie 1982 a 82-7104-097-9 325.2 S
Gulliksen, Øyvind T. (red.) "Saa nær hverandre". Ei samling Amerikabrev fra Midtvesten til Nissedal 1850-1875 1999 a 82-991461-7-8 325.2 S
Skirbekk, Håvard Kan du glemme gamle Norge? Emigrantanes Amerika sett og opplevd
a
325.2 S
Semmingsen, Ingrid Veien mot vest. Utvandringen fra Norge til Amerika 1825 - 1865 1942 a
325.2 S
Engen, Arnfinn Utvandringa - det stor oppbrotet 1978 a 82-521-0815-6 325.2 U
Øverland, Orm En utvandrerhistorie i brev. Heddal-Telemark-Wisconsin 1995 a 82-9937-15-0-3 325.2 Ø

Østerdalslagets Minneskrift / Årbok. Diverse
a
325.2 Ø
Kjeldstadli, Knut (red.); Opsahl, Erik; Sogner, Sølvi Norsk innvandringshistorie. Bind 1. I kongenes tid 900 - 1814 2003
52-530-2542-4 325.481 N
Kjeldstadli, Knut (red.); Niemi, Einar; Myhre, Jan Eivind; Kjeldstadli, Knut Norsk innvandringshistorie. Bind 2. I nasjonalstatens tid 1814 - 1940 2003
52-530-2543-2 325.481 N
Kjeldstadli, Knut (red.); Tjelmeland, Hallvard; Brochmann, Grete Norsk innvandringshistorie. Bind 3. I globaliseringens tid 1940 - 2000 2003
52-530-2544-0 325.481 N
Hambro, Johan (hovedred.) De tok et Norge med seg. Nordmanns-Forbundets saga gjennom 50 år
a
325.7 D

Diverse. Utvandring til Amerika (USA). (Tidsskriftboks)
a
325.7 D
Holand, Hjalmar Rued; Rosholt, Malcolm og Blegen, Helmer M. (overs.) History of the Norwegian Settlements. A translated and expanded version of … De Norske Settlementers Historie … Den siste Folkevandring Sagastubber fra Nybyggerlivet i Amerika 2006 a 0-9760541-1-6 325.73 H
Lovoll, Odd Sverre A folk epic: The Bygdelag in America 1975 a 0-8057-5365-6 325.73 L
Lovoll, Odd Sverre Bygda i den nye verda 1977 a 82-521-0728-1 325.73 L
Lovoll, Odd Sverre Det løfterike landet 1983 a 82-00-06294-5 325.73 L
Soike, Lowell J. Norwegian Americans and the Politics of Dissent. 1880 - 1924 1991 a 0-87732-079-9 325.73 S

Utvandrerliv. Norwegians in America 1981 a 82-990752-0-3 325.73 U
Ulvestad, Martin Nordmændene i Amerika deres Historie og Rekord 1907 a
325.73 U
Rasmussen, Janet E. New Land New Lives. Scandinavian Immigrant to the Pacific Northwest 1993 a 0-295-97288-2 325.795 R
Greve, Tim Det Norske Storting gjennom 150 år. Bind III. Tidsrommet 1908 - 1964 1964

328.41 N
Kaartvedt, Alf Det Norske Storting gjennom 150 år. Bind I. Fra Riksforsamlingen til 1869 1964

328.481 N
Danielsen, Rolf Det Norske Storting gjennom 150 år. Bind II. Tidsrommet 1870 - 1908 1964

328.481 N
Kaartvedt, Alf; Danielsen, Rolf; Greve, Tim Det Norske Storting gjennom 150 år. Bind IV. Spseialartikler 1964

328.481 N
Nørregaard, Georg Arbejdsforhold indenfor dansk haandværk og industri 1857-1899 1977 (1943)
87-7500-866-1 331. N
Haukeland, Kjell Øystein Sysselsettingsproblemer i forbindelse med større anleggsvirksomhet. En studie av problemer for anleggsarbeidere og lokalsamfunn 1974

331.1 H

Hembiträdet berättar. Om liv och arbete i borgerliga familjer i början av 1900-talet 1975
91-7108-086-4 331.4 H
Moum, Sidsel Vogt Kvinnfolkarbeid. Kvinners kår og status i Norge 1875-1910 1981
82-00-05513-2 331.4 M
Liedgren, Rut Folkets hus Gersheden 1964

331.5 L
Jensen, Lill-Ann (red.) Bildet som våpen. Norsk arbeiderbevegelses bruk av bildet i kamp og agitasjon 1984
82-10-02544-9 331.8 J
Koht, Halvdan Arbeidar-rørsla av 1848 i Noreg. Norske folkeskirfter nr. 60 1914

331.8 K Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Braadland, Rolf Kunst, kamp og solidaritet. Arbeiderbevegelsen i Norge i kunst og bilder 1887 - 1987 1987

331.8 K
Stuedal, Viggo Noen trekk ved den organiserte arbeiderbevegelsen i Folldal i tidsrommet 1906-1950 1976

331.8 S
Sæter, Ivar Marcus Thrane. Hans liv og kamp for sosial rettferd 1942

331.8 S
Tønnesson, Stein Røde skoger. Skogsarbeidere forteller fra klassekampen på landsbygda 1976
82-530-0766-3 331.8 T

Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 1/1976. Radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1911 - 1923 1976
82-530-0728-0 331.8 T
Bull, Edvard "Trøndere i norsk arbeiderbevegelse før 1914".Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 2/1976. 1976
82-530-0774-4 331.8 T

Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 2/1977. I samme båt? Faglig kamp og industrielt samarbeid etter 1945 1977
82-530-0857-0 331.8 T

Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 1/1978. 1930-åra: Reformismens gjennombrudd 1978
82-530-0906-2 331.8 T
Kjeldstadli, Knut "Arbeider, bonde, våre hære …" Arbeiderpartiet og bøndene 1930 - 1939. Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 2/1978. 1978
82-530-0968-2 331.8 T

Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 1/1979. Arbeiderbevegelsen og offentligheten 1979
82-530-0957-7 331.8 T

Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 2/1979. Martin Tranmæl 1879-1979 1979
82-530-1030-3 331.8 T

Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 2/1980. Organisasjon 1980
82-530-1099-0 331.8 T
Bruun, Henry Den faglige arbejderbevægelse i Danmark indtil aar 1900. Første del til ca.1880 1977 (1938)
87-7500-865-3 331.88 B

Beretning i anledning Foldals Grubearbeider forenings 25 års jubileum 1906-1931 1931

331.88 F

Folldal Grubearbeiderforening - 50 års bveretning 1956

331.88 F
Meløy, Lydolf Lind Frå strid til samling. Norges Lærerforening - Norsk Lærarlag 1983
82.521.2364.3 331.88 M
Ousland, Gunnar Fagorganisasjonen i Norge. Bind 1. Fra avmakt til stormakt 1870-1920 1974 (1947)
82-10-01011-5 331.88 O
Randen, Per Edvard Foldalens Grubearbeiderforening gjennom 85 år

82-992368-0-0 331.88 R
Randen, Per Edvard Foldalens Grubearbeiderforening. Perioden 1991 - 1995 1995

331.88 R
Døhl, Einar Røros Sparebank hundre år. 1842 - 1942 1942

332.1 D
Streitlien, Ivar A. Tønset Sparebank gjennom hundre år. 1856 - 1956


332.1 S

Jubileumsberetning Tolga Os Sparebank 1865-1990 1990

332.1 T

Tolga Os Sparebank 1988

332.1 T
Myhre, Elin Kredittforeningene - en saga blott? De norske kredittforeningers plass i kredittmarkedet fra 1907 til 2000 2000
82-995730-0-9 332.3 M
Reiersen, Elsa; Thue, Elisabeth De tusen hjem. Den Norske Stats Husbank 1946-1996 1996
82-417-0644-8 332.3 R

Østerdalsskjønnet. Ekspropriasjonsskjønn i anledning av delvis overføring av Glomma til Rendalen og regulering av Savalen og Unndalen (Fundinmagasinet) m.v.


333. Ø
Flekstad, Kaspar Nordre Skognens almenning. Litt fra kampen om almenninger i Trøndelag 1961

333.2 F
Mobæk, Are Småkraftverk i Hedmark. Friluftslivs- og naturverninteressene. Rapport 1982

333.7 M
Moen, Berit Forbord Sølendet naturreservat. En undervisningsenhet primært beregnet på grunnskolen. Røros skolestyre i samarbeid med Trondheim Lærerhøgskole. Rørosprosjektet 1983

333.7 M

Naturverdier i Cirkumferensen


333.7 N

Statsalmenningerne i Gudbrandsdalen. Indberetning fra den ved Kongelig Resolution af 22de December 1874 nedsatte Kommision 1884

333.7 S

Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell 2006

333.72 F
Framstad, Erik; Lid, Ingunn B. Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier 1998
82-00-226379 333.76 J
Rekdal, Yngve Fagutgreiing tema "jordbruk og seterdrift" for utvidingsprosjekt Markbulia/Einunna 2007
978-82-311-0030-0 333.76 R
Bø, Esben Forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane/Fylkesmannen i Oppland. Rapport nr.4 - 1998) 1998
82-91031-39-8 333.78 B

Friluftsliv og vassdragsvern. NOU 1983:45 1983
82-00-70863-2 333.78 F

Verneplan for Dovrefjellområdet. (Forslag til utvidelse av Dovrefjell Nasjonalpark og Fokstumyra Naturreservat, og opprettelse av tilgrensende landskapsvernområder og biotopvernområder.) Høringsutkast 1998
82-7430-107-2 333.78 V

Kraftutbygging i Kvikne? 1974

333.79 K

Kraftverkene i Orkla. Tillatelse til erverv og regulering av Orkla og Grana. (St. prp. nr. 86. 1977-78)


333.79 K
Mobæk, Are Vassdragsrapport for 00478 Einunna (Einunna 2) 1990

333.79 M
Dahle, Kjell Kraftverkene i Orkla. Orkla sølv i 25 år 2008
978-82-303-1105-9 333.793 D

Glåma - samfunn og ressurs 1974

333.91 G
Svestad, Olav; Kolden, Jon Vassvegar i Lom 1996
82-994066-0-9 333.91 S
Gaarder, Geir Dyreliv i kulturlandskapet. Biologisk mangfald i jordbruket sitt kulturlandskap 1997

333.95 G

Oppsyn i statsalmenninger og tilgrensende områder. Innstilling fra Norges Fjellstyresambands og Statskogs oppsynsutvalg 1993

333.95 O

Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern. NOU 1983:44 1983
82-00-70862-4 333.95 V

Viltstellet, jakt og fangst. NOU 1974:21 1974
82-00-70139-5 333.95 V
Alander, Arild Alvdal handelslag. Coop Prix Alvdal 2010

334.5 A
Alander, Arild Kvikne Samvirkelag. 1910 - 2010. Coop Marked Kvikne 2010

334.5 A
Alander, Arild Samvirkelagene i Tynset 2011

334.5 A
Alander, Arild Folldal Samvirkelag 1911 - 2011 2011

334.5 A
Eggen, Engebret Vingelen forbruksforening 100 år. Jubileumsskrift


334.5 E

Festskrift for Tolgen Forbruksforening ianledning dens 50-aars jubilæum 24. april 1919


334.5 F

Folldal Handelssamlag. 25 års Beretning. 1912 - 1937


334.5 F
Haugland, Kjell Samvirkelaget er mi forretning. Opdals Samvirkelags historie. 1920 - 1995 1995
82-91295-03-4 334.5 H

Hedmark kooperative distriktsforening. 1917 - 1942 1943

334.5 H
Kvernmo, J. Vingelen forbruksforening 80 år. 1869 - 1949


334.5 K

Kooperative portretter. 1940. Noen biografiske opplysninger 1940

334.5 K

Kvikne Samvirkelag. 1910 - 1985. 75 år


334.5 K
Lange, Even (red.); Ekberg, Espen; Merok, Eivind; Theien, Iselin; Vatnaland, Jon Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge 2006
82-530-2926-8 334.5 L
Nybakk, Per Alvdal Handelslag 75 år. 1910 - 1985 1985

334.5 N

Norges kooperative landsforening gjennom 50 år 1956

334.5 N

Os Samvirkelag. 1917 - 1942. 25 års melding 1942

334.5 O
Rise, Ola J. m.fl. Festskrift i anledning Opdal Samvirkelags 30-årsjubileum 1950 1950

334.5 R
Skogstad, Kolbjørn; Grue, Per Aas Kvikne Samvirkelag femti år. 1910-1960 1960

334.5 S
Streitlien, Ivar Festskrift med tilføre av Tynset Samvirkelags 50-års-jubileum 1961


334.5 S
Støen, Per B. Folldal Samvirkelag - gjennom 50 år - 1912 - 1962. Litt om handel og omsetning i ei fjellbygd 1962

334.5 S

Tolga samvirkelag 100 år 1869-1969


334.5 T
Holmgren, Kåre Norges kjøtt og fleskesentral 25 år. Streif fra slakterisamvirkets utvikling 1956

334.6 H
Holmgren, Kåre Norges kjøtt og fleskesentral 1931 - 1981. Jubileumsskrift 1981
82-990747-0-3 334.6 H

Matglede gjennom 75 år. Prior Norge 1929-2004 2004
82-303-0276-6 334.6 M

Slavearbeid i øst. Utgitt av Det norske arbeiderparti


335. S
Schwarz, Fred Kommunisme. Teori - praksis


335.4 S

Norges kommunale finanser i regnskapsåret 1920 - 1921 1923

336. N

Skattelister. (Tidsskriftboks)


336.2 D
Fladby, Rolf; Winge, Harald (red.) Den eldste matrikkelen. En innfallsport til historien. Skattematrikkelen 1647 1991
82-90176-41-4 336.22 E

Herredskommisionens Forslag til Regulering av Matrikulskylden i Lilleelvedalens Herred 1886. Transkr. av Kåre Kristoffersen. Utgitt av Historielaget Frederiks Gave 1989

336.22 H

Lensrekneskapar 1. Austlandet 1982
82-548-0008-1 336.22 L

Lensrekneskapar 2. Agder, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Noreg 1983
82-548-0010-3 336.22 L

Matrikler frå Folldal 1994

336.22 M
Kolsrud, Sigurd Oslo og Hamar Jordebok 1574-1577 1929

336.22 O
Fladby, Rolf; Try, Hans (red.) Skattematrikkelen 1647. 3 Hedmark fylke 1970

336.22 S
Fladby, Rolf; Try, Hans (red.) Skattematrikkelen 1647. 2 Akershus fylke 1969

336.22 S
Steinnes, Asgaut Jordetal og marketal. (Utgjevne for Kjeldeskriftfondet ved …) 1929

336.22 S

Skattemanntal frå Folldal 2000

336.22 S
Nyås, Arne A/L Nordøsterdal Kraftlag 50 år 1994

338.09 N

A/L Nordøsterdal Kraftlag. Årsrapport 1996 1996

338.09 N

Smeltedigelen - En industrisaga . Odda Smelteverk gjennom 80 år 1989
82-7326-013-5 338.09 S
Gursli-Berg, Gunhild; Thorup, Edvard (red.) Industrispor. Fra Melbu til Lindesnes 2008
978-82-03-23606-8 338.09481 I
Clementz, Hans Lyder Endringer i grunneiernes næringsgrunnlag som følge av kraftutbygging 1974

338.1 C

Årbok for landbrukets økonomiske organisasjoner 1984 1984

338.1 Å
Wendelbo, Paal Kvitfisk-rapporten 1979

338.372 W
Kamfjord, Georg; Lykkja, Hanne; Puschmann, Oskar Landskapet og reiselivsproduktet. NIJOS-rapport 4/97 1997
82-7464-102-7 338.4 K
Randen, Per J.; Bartnes, Erik Turismen og landbruket. Problemer - Muligheter - Organisering 1967

338.4 R

Rapport fra feltarbeid, Østerdalen 1998. Utarbeidet av studenter ved reiselivsstudiet med spesialisering i organisasjons- og bedriftsutvikling. Avdeling for reiseliv og samfunnsutvikling, Høgskolen i Lillehammer 1998

338.479 R
Vaagland, Jorid; Vorkinn, Marit Kultur som reiselivsprodukt. ØF-rapport nr.23/1997 1997
82-7356-386-3 338.479 V
Paulsen, Gunn E. m.fl. Kultur og reiseliv. Metodikk og suksesskriterier for samarbeid. SND-rapport nr. 4 - 1997 1997
82-91172-58-8 338.4791 P

Reiselivsplan for Nord-Østerdal. Foreløpig utkast til delrapport: Kultur og reiseliv


338.4791 R

Reiselivsplan for Nord-Østerdal. Høringsutkast: Hoveddokument. Alvdal - Engerdal - Folldal - Os - Rendalen - Tolga - Tynset 1987

338.4791 R

SND og reiselivet. Strategi for en lønnsom og markedsorientert reiselivsnæring. SND-rapport nr. 1 - 1997 1997
82-91172-47-1 338.4791 S
Ingebrigtsen, Dag Tangen Bruk. Kalk- og teglproduksjon - Pottemakeri 1984

338.7 I

Kampen om Jernverket 1951

338.7 K
Dalseg, Trygve Med Moelven-hjul på vei gjennom tiden. Historien om Aktieselskabet Moelven Brug i de første 50 år 1899-1949 1966

338.76 D

Møbelhuset 100 år 1906-2006 2006

338.76 M
Almedal, Sigrid Kraftutbygging og lokal økonomi. Konsekvensar for kommunen og lokale verksemder 1974

338.9 A
Olsen, Knut Erik (red.) Omstilling i service-næringen i Finnmark. Tiltaks- og utviklings-program for privat tjenesteytende virksomhet i distriktene 1989

338.9 O
Aarseth, Bjørn Retten til naturressursene i de samiske bosettingsområder 1979

341. Å
Braut, Else Kvinner og krig. En utstilling i samarbeid med Norges Røde Kors. Maihaugen 5. mai 2007 - 30. mars 2008

978-82-90241-58-7 341.6 B
Aarnes, Hans (på nynorsk ved …) Grunnloven for kongeriket Noreg. Gjeven i riksmøtet på Eidsvoll den 17. mai 1814. Med seinare brigde og tillegg til 1. januar 1940 1940

342.02 G

Rett til innsyn. Bruk av arkiv. ABM-skrift nr. 68 2010
978-82-8105-091-4 342.06 R
Nygårdshaug, Bergsvein Asker Arbeiderparti gjennom femti år. 1903 - 1953 1959

342.2 N

Høifjellskommisjonens forhandlinger / kjennelser. Diverse hefter. (Tidsskriftboks)


343.02 H
Strøm, Evald Jon Rørosloven av 1901. Røroskilder 1 1995
82-91590-00-1 343.076 S
Holme, Jørn (red.) Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind 1. Økokrims skriftserie nr.12 (2001) 2001
82-995929-0-9 344.09 H
Holme, Jørn (red.) Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind 2. Kulturminneloven med kommentarer. Økokrims skriftserie nr.12 (2001) 2001
82-995929-0-9 344.09 H

Innstilling om Lov om kulturminner. (Fra Bygningsfredningskomitéen 1967, oppnevnt ved kongelig resolusjon 8.september 1967. Innstillingen avgitt 28.januar 1971) 1971

344.094 I

Lovsamling. Museale og antikvariske love i Norden 1979
87-87551-04-7 344.094 L
Parker, Marjorie Vern om faste kulturminner. Lovgivning og forvaltning 1974
82-549-00558 344.094 P
Parker, Marjorie Vern om faste kulturminner - en samfunnsoppgave 1980
82-00-05366-0 344.094 P
Stang, Cæcilie Rettigheter i utmark - i historiske perspektiv 2004
82-529-2838-2 346.043 S

Jordskifte. Betre utforma eigedommar og lettare drift. Arden. Temahefte nr. 2


346.044 J
Børde, Charlotte; Søndersrød, Vebjørn På rett hylle med åndsverkloven. En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum. ABM-skrift nr. 45 2008
978-82-8105-060-0 346.048 B
Winge, Harald (red.) Lover om offentlig skifte 1997
82-90176-87-2 346.05 W
Karsrud, Eivind P. "Når du intet har å betale med…" Tvangsauksjoner i Østre Toten i 1920- og 30-årene 1980

347.05 K
Torgnesskar, Per Olav (red.) Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum (Norsk kulturråd (ABM-utvikling) skrift nr. 72


347.78 F
Torp, Solveig Tingbok for Solør og Østerdalen. 1638 - 1641 1994
82-91472-08-4 348. T
Fladby, Rolf Fra lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged 1963

351. F

Veien til kulturarven. ABM-samarbeid og teknologi .Idékatalog 2006

351. V

Fylkesdelplan for kulturvern Hedmark 1999-2002 2002

352. H

Kommunen gjennom 150 år. 1837 - 1987 1987
82-991039-8-3 352. K
Grefsrud, Reidun m.fl. Kommunestruktur i Hedmark. ØF-rapport nr. 01/2005 (Østlandsforskning) 2005
82-7356-555-6 352.14 G
Mykland, Liv; Masdalen, Kjell-Olav Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene 2003
82-13-02062-6 352.14 M

Fylkesplan for Hedmark 2009 - 2012 (20)


352.15 F

Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedommar. Overordna føresegner gitt i kongeleg resolusjon, med utfyllande rettleiing 2006

352.5 F

Alle tiders kulturminner. Hvorfor og hvordan verner vi viktige kulturminner og kulturmiljøer? 2001

353.7 A
Anker, Marie Louise Kulturminnevern, skjønn og forutsigbarhet. En studie av offentlig arealplanlegging og bevaring av kulturminner 2007
978-82-471-5059-7 353.7 A

Kulturvernplan Buskerud fylke


353.7 B
Forseth, Terje (red.) Historien om Kulturminnestafetten. De frivillige kulturminneorganisasjoners hovedprosjekt i kulturminneåret 1997 1998

353.7 F

Fylkeskulturplan for Sogn og Fjordane 1981
82-990864-1-8 353.7 F

Handlingsplan for kulturminneforvaltning. Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Miljøverndepartementet 7.september 1990, avgitt 5.februar 1992 2000
82-7243-889-5 353.7 H
Johnsen, Yngvar Vern av kulturminner i Norge. En håndbok for kommunale administrasjoner 1986
82-00-35813-5 353.7 J
Janson, Sverker Kulturvård och samhällsbildning 1974
91-7108-078-3 353.7 J

Kulturminnevernet. Organisasjonsspørsmål innenfor kulturminnevernet i Norge. (Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 2.november 1979. Avgitt til Miljøverndepartementet i desember 1982.) (NOU 1982: 36) 1982
82-00-70771-7 353.7 K

Offentlig kulturvern på fylkesnivå. (I mars 1976 oppnevnte Miljøverndepartementet et utvalg til å utrede fylkeskonservatorenes funksjoner innen kulturvernet. Utredningen avgitt i mai 1977.) (NOU 1977: 50) 1977
82-00-70398-3 353.7 O
Røyseng, Sigrid; Aslaksen, Ellen K. Pionerer i regional kunstformidling. Evaluering av Turneorganisasjonen for Hedmark. Telemarksforskning-Bø Rapport nr. 201 2003

353.7 R
Christophersen, Bjørn Vårt forsvars historie. En oversikt frem til 1940 1978
82-05-10418-2 355. C
Christophersen, Bjørn Forsvarets plass i norsk historie 1976

355. C

Drabanten. Medlemsblad for Forsvarsmuseets venners aktive gruppe. Nr.2-2002 - . (Tidsskriftsboks)


355. D

Forsvarssak er fredssak. Norges Forsvarsforening 100 år, 1886-1986 1986

355. F

Gløtt av Milorg 1940-1945


355. G

Hærmuseet. Årbok (1940-46, 1947-48, 1951-52, 1953, 1955, 1956). (Tidsskriftsboks)


355. H

Hærmuseet. Årbok (1960, 1962, 1965, 1971-72). (Tidsskriftsboks)


355. H
Ottestad, P.N. Krigen i vår tid 1952

355. O

Militæropvisningen på Hamar. Lørdag 24. og søndag 25. august 1929. Domkirkeodden. Arrangert av Hedmark Historielag 1929

355.1 M
Aagaard, Erik C. Den norske hærs uniformer i dansketiden - et billedhefte 1992
82-91218-00-5 355.1 Å
Rasch-Engh, Rolf Soldat i Vinger leir. Trekk av garnisonslivet i en grensefestning 1982

355.4 R
Holm, Terje H.; Kristiansen, Tom; Skjelbred, Kristin (red.) I militære skispor. Skiløping og vintertjeneste i den norske hær 1994

356. I

Østoplandenes regiments historie 1923

356. Ø

Hedmark Krets. Norske kvinners sanitetsforening. 1946 - 1996 1996
82-993836-0-9 361. H
Nygaard, Sigrid Eggen Sanitetsforening gjennom 50 år 1986

361. N

Nasjonalforeningen for folkehelsen. Folldal Helselag 1910 - 2010. 100 år.


361.7 N
Herner, Birger; Holmdahl, Henrik C:son; Nilsson, Lennart Varbergs sjukhus 150 år 1985

362.11 H
Østigaard, Arne Dag Tynset sjukehus -ditt lokalsjukehus- Et jubileumsskrift 1919-1994 1994
82-993246-0-2 362.11 Ø
Hangaard, LS Øvre Rendalen Pleiehjem. Beretning 1900 - 1950 1950

362.16 H
Gullhav, Inga; Sund, Eva Marie; Thygesen, Hilde Sanatoriebarn

978-82-90115-39-0 362.196 S
Helland-Hansen, Kjell Føderådsordningens historie i Norge. Riksantikvarens skriftserie 3 1997 av 82-548-0054-5 362.6 H CD
Bache, Torkel Helse og folk gjennom århundrer. Helsetjenesten i Hedmark 200 år 1992
82-7404-071-6 362.9 B
Bergebakken, Per Arnfinn; Holmen, Gudmund Glimt fra 1903 - 2003. 100 års jubileum. Nasjonalforeningen Alvdal Helselag 2003

362.9 B

Glimt fra Hedmarkshelsa 2003
82-996672-0.8 362.9 G
Reinertsen, Harald Glimt fra Nasjonalforeningen Alvdal Helselag 1903-1983. 80 år 1983

362.9 R
Økland, Bård Gram Fattig, gammel og syk. Liv og helse på Vestlandet fra 1000- til 1600-tallet 2003
82-90289-81-2 362.9 Ø

Kulturarven. 2009 - (Tidsskriftsboks)


363,69 K
Valen-Sendstad, Fartein For lov og rett i 200 år. Oslo politis historie 1953

363.2 V
Hansen, Jens Erik Frits Københavns forstadsbebyggelse i 1850'erne 1977
87-500-1705-5 363.5 H
Olesen, Bodil Et kvarter og dets mennesker. Bolig- og livsformer gennem 100 år. Frederiksbjerg Øst, Århus

87-89328-00-0 363.5 O

Artikkelsamling om automatisk freda kulturminner i skog


363.69 A

Bevaring av tekniske og industrielle kulturminner i Norge. Innstilling fra Utvalg for teknisk og industrielt kulturvern 1988 1988
82-7081-021-5 363.69 B
Bull, Lisen Kulturminner fra nyere tid : Verneverdi og utvelgelses-kriterier. (Informasjon fra Riksantikvaren) 1987

363.69 B
Bårdseng, Line Utmarksregistrering i Hedmark 1995. Rapport 1995

363.69 B
Bårdseng, Line Utmarksregistrering i Hedmark 1997. Rapport 1998

363.69 B

Bygningsvernsenter på Røros. Nettverksbasert møtested for vern og vedlikehold av bygninger 2000

363.69 B

Bygningsvern i kultur-, miljø- og næringsperspektiv. Utredning om kompetansesenter for bygningsvern i Hedmark


363.69 B

De eldste sporene i jordbrukslandskapet 1999

363.69 E

Fortid former framtid. Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. NOU 2002: 1 2002
82-583-0630-8 363.69 F

Fortidsvern. 1975 - 1984. (Tidsskriftsboks)


363.69 F

Fortidsvern. 1985 - 1990. (Tidsskriftsboks)


363.69 F

Fortidsvern. 1991 - 1996. (Tidsskriftsboks)


363.69 F

Fortidsvern. 1997 - 2006. (Tidsskriftsboks)


363.69 F

Fortidsvern. 2007 - . (Tidsskriftsboks)


363.69 F

Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring nitti år 1935

363.69 F
Forbord, Oddvin Kulturminner i planområdet for utvidelse av Rondane nasjonalpark, Stor-Elvdal og Folldal kommuner i Hedmark fylke 1996

363.69 F

Fortidsminneforeningen. Hedmark avdeling. Oppland avdeling. 1902 - 2002 2002

363.69 F
Holmen, Thora Margrethe Kulturminner i Oslomarka 1973. Flerbruksplanen for Oslomarka - Oversikt over kulturminner. Rapport 1973

363.69 H
Riksantikvaren (utg.) Husregistrering etter SEFRAK-metoden. Instruks for feltarbeid 1991

363.69 H
Jarmund, Grete Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner 1994
82-7574-012-6 363.69 J

Kulturminnevernets teori og metode. Status 1989 og veien videre. Seminarrapport Utstein Kloster 1989 1990
82-7216-619-4 363.69 K

Kulturminner og vassdragsvern. Utredning fra NOU 1983
82-00-70861-6 363.69 K

Kulturminner langs Glommavassdraget i Hedmark. Delrapport til vannbruksplanen for Glomma 1990

363.69 K

Kulturlandskap og Jordbruk. Virkemidler rettet mot kulturlandskapet i Norden 1992
82-7243-872-0 363.69 K

Kulturminner i skog 1992

363.69 K

Kulturarven. 2000 - 2008 (Tidsskriftsboks)


363.69 K

Kulturminner langs Glomma med sideelver 1990

363.69 K

Kulturminner for Hedmarks framtid. Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer gjeldende fra 2005


363.69 K

Kulturminnesatsing. 2007 - 2010. Kulturhistoriske skrifter 2010 / 2 2010

363.69 K
Bendz, Marit (forf.); Bitustøl, Åse (red.) Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 2006 - 2010. Kulturarv som varer 2011
978-82-7574-060-9 363.69 K
Løseth, May Irene Arnevik Registrering av utvalgte kulturlandskap i Hedmark. Rapport 1994
82-7555-034-3 363.69 L

La stå! Nyhetsbrev om lokal agenda 21. 1999 - . (Tidsskriftboks)


363.69 L

Leve med kulturminner. St.meld. Nr. 16 (2004-2005) 2005

363.69 L
Mikkelsen, Egil Kulturminner i Grimsavassdraget, Hedmark-Oppland 1981
82-7181-021-9 363.69 M
Mikkelsen, Egil Kulturminner i Atnavassdraget Hedmark-Oppland 1980

363.69 M Kopier i egen innb.
Nyeggen, Halldor Kulturminner i utmarka i Alvdal 2005
82-90346-60-3 363.69 N
Engen, Einar (red.) Norsk Kulturminnefond - de fem første årene 2009
978-82-303-1238-4 363.69 N

Oppland - Valdres. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 2011

363.69 O

Registrering av faste kulturminner i Norge. Referat av seminar 1970 1971

363.69 R

Registrering av faste kulturminner i Norge. A. Generell orientering 1980

363.69 R

Registrering av faste kulturminner i Norge.B. Arbeidsinstruks for registrering av hus 1975

363.69 R

Riksantikvaren 50 år : 1912 - 15.november - 1962 1965

363.69 R
Riksantikvaren (utg.) Registrering av hus etter SEFRAK-metoden. Innføringskompendium 1991

363.69 R

Riksantikvarens magasin. Alle tiders. 2010 - . (Tidsskriftsboks)


363.69 R
ST.melding Bygnings- og fornminnevernet 1987

363.69 S
Svendsen, Ola Øgar Fra vår kulturarv. Norsk kulturfond verner hus og anlegg 1976
82-09-01459-5 363.69 S
Solnes, Lil Evaluering av bevaringsplan for Sanden i Trondheim. FOK skriftserie nr.3 1992
82-7216-816-2 363.69 S
Thommessen, Toini Konkurranse, konsensus eller konflikt? Kulturminnevern på Svalbard. FOK skriftserie nr.17 1994
82-12-00326-4 363.69 T

Vern og virke. Årsberetning fra Riksantikvaren. 1976 - 1989. (Tidsskriftsboks)


363.69 V
Ødegaard, Sverre A. Kulturvernarbeidet i Røros. En videreføring av Rapport om kulturvernsituasjonen i Røros (1972) 1974

363.69 Ø

Årsbok 1976-77. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1977
91-7192-385-3 363.69 Å

Årsbok 1978-79. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1979

363.69 Å

Årsbok 1979-80. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1980

363.69 Å

Årsbok 1980-81. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1981

363.69 Å

Årsbok 1981-82. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1982

363.69 Å

Årsbok 1982-83. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1983

363.69 Å

Årsbok 1983-84. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1984

363.69 Å
Schrøder, Jan (red.) Miljøtilstanden i Hedmark. Rapport nr.12/1998 1998
82-7555-093-9 363.7 M
Gaare, Eldar; Jonsson, Bror; Skogland, Terje Tsjernobyl - sluttrapport fra NINAs radioøkologiske program 1986 - 1990 1991
82-426-0125-9 363.738 G
Skurdal, Jostein; Vagstein, Geir; Tjørve, Irene Radioaktivitet i Oppland etter Tsjernobyl - virkninger for vilt og fisk 1987

363.738 S
Holme, Jørn (hovedred.); Lyssand, Arild; Axelsen, Terje Faunakriminalitet og annen naturkriminalitet - etterforskning og påtalebehandling 1994

364.18 H
Storhaugen, Ola Fra prestegjeld til fusjon. Melhus, Leinstrand og Flå Brannkasse - 150 år. Soknedal, Budal, Singsås, Støren, Horg,Hølonda, Byneset, Klæbu/Tiller 1991
82-992347-0-0 368.1 S
Gjelten, Trygve Alvdal Brannkasse 1878-1968 1968

368.9 A
Støen, Per B. Folldal Brannkasse 1913 - 1963 1964

368.9 F
Nesset, M.J. Tolga og Os brannkasse 1864-1964 1964

368.9 T
Gjelten, Trygve Tynset Brannkasse 1873-1973 1973

368.9 T
Clausen, Otto (red.) Chicago Norske Klub 1949 a
369.2 C

Nordmands-Forbundet 1906 a
369.2 N

Østerdalslagets aarbok 1925-1926 1926

369.2 Ø

Øserdølenes lag i Oslo. 75 år. Samlet historie for årene 1922 - 1997


369.2 Ø

Ungdomslaget Fjell Dalholen 75 år 1975

369.4 F
Grandum, Bjarne Ungdomslaget Heimsyn 1887-1987. 100 år. Historisk attersyn 1987
82-991541-0-3 369.4 G
Gjelten, Trygve Østerdal ungdomslag 1893-1968. 75 år. Historisk attersyn 1968

369.4 G
Gjelten, Trygve Østerdal ungdomslag 50 år 1948

369.4 G
Moren, Sven; Os, Edvard Den frilynde ungdomsrørsla. Norigs ungdomslag i 25 år 1921

369.4 M

Lys over Land. Jubileumsskrift. Os u.l. 80 år 1965

369.4 O
Skancke, Per Ungdomslaget Heimsyn, Tynset. Firti-årsskrift 1887 - 1927


369.4 S Kopier i egen innb.
Lundanes, Oddvin; Moren, Sigmund (red.) Ung i 75 år. Noregs Ungdomslag 1896-1971 1971

369.4 U

Østerdalsungdom gjennom 100 år. Breidablikk / Østerdal Ungdomslag 1993

369.4 Ø
Dahl, Helge (hovedforf.); Bæra, Gunnar (red.) Fra privatseminar til høgskole. Elverum lærerhøgskole 1892 - 1992 1992

370.71 D

Da klokka klang… Grunnskolen 250 år. Beretning fra skolene i Gjøvik, Vardal, Biri og Snertingdal 1989
82-90323-13-1 370.9 D

Eidskog. Grunnskolen 250 år. 1739 - 1989 1989
82-90655-01-0 370.9 E

Kirkekretsen skole 1927 - 1997. Skolehistorie og skoleminner


370.9 K
Ryen, Asbjørn Skolehistorie for Os 1989

370.9 R

Skolen vaar jubilerer. Norsk grunnskole 250 år. 1739 - 1989 (Fåset skole) 1989

370.9 S

Skolehistorie for Tolga 1991

370.9 T

Tobias. Tidsskrift for oslohistorie fra Oslo byarkiv. 1/2011. Gjennom skolen passerer hele folket i revy 2011

370.9 T

Idéhefte til Lofoten i går - i dag - i morgen. Lofotprosjektet 1977

371. L

Sikringskost og melisdryss. Jubileumsskrift for den kulturelle skolesekken 10 år 2011
978-82-8105-092-1 371. S

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken. ABM-skrift nr. 39 2007
82-8105-050-0 372.5 L
Kotte, Odin Tynset lærerlag 1886-1986 1987
82-991508-0-9 372.9 K

Hamar katedralskole - en skole i tiden 1153-2003 2003
82-91326-15-0 373. H
Skarpnes, Eli; Vold, Jan Erik; Aas, Eyvind "Kundskap styrke haandens yrke!" Brundalen videregående skole gjennom 75 år 1994
82-993212-0-4 373. S
Alander, Arild (red.) Kultur og kompetanse i Nord-Østerdalen. Glimt fra videregående utdanning i regionen 2011
978-82-303-1797-6 373.09 A

Alvdal videregående skole (Nord-Østerdal Husmorskole) 1906-1981 1981

373.9 A

Nordre Østerdalens Husmorskole. Beretning om skolens 25-årige virksomhet 1906-1931 1931

373.9 N

Nord Østerdal Husmorskole Alvdal. 50-årsberetning. 1906 - 1956 1956

373.9 N
Østigaard, Arne Dag (red.) Holmen videregående skole. 25 år 1983
82-99-09910-2 373.9 Ø
Arne, Einar Norsk Folkehøgskule i 100 år. 1864 - 1964 1964

374.8 A
Nygård, Kristian; m.fl. (red.) Frå amtsskole til folkehøgskole. 75-åsskrift for fylkesskolen i Noreg 1951

374.8 F
Nygård, Kristian; m.fl. (red.) Frå amtsskole til folkehøgskole. 75-åsskrift for fylkesskolen i Noreg. Band II 1954

374.8 F
Tronsmoen, Ola Tynset Folkehøgskule 2011
978-82-303-1963-5 374.8 T

Hamar lærerskole 100 år 1967

378. H
Sandberg, Magnus (red.) Felleskjøpet, Oslo. 1896 - 1971. Dette skrift omfatter særlig perioden 1946 - 1971 1973

381. F
Conradson, Birgitta När postorderagenterna fick oss att skriva efter varor från katalog 1976

381.1 C
Gjone, Toralv Grundset marked. Med billeder 1925

381.1 G
Trøan, Jon 1887 75 år 1962. R. Lunstøeng 1887. R. Lundstøeng Eftf. 1962 1962

381.1 T
Vold, Dagfinn Hjartet i Vollagrenda 1871 - 1970. Rennebo Nedre Forbrugsforening, A/S Rennebu Nedre Handelsforening 1984

381.1 V

Joh. Johannson. 1866 - 1966. - i varedistribusjonens tjeneste 1966

381.2 J
Melbye, Osv. Norsk toll gjennom tusen år. Glimt fra etatens historie og Tollmuseets samlinger 1967

382.7 M
Bjørke, Per (red.) Posten i Hedmark gjennom 350 år

82-994285-0-5 383.49 B
Jonsmoen, Ola Frå prost til post … med esel og knallert i Østerdalen 1987

383.49 J
Ellefsen, Terje; Solberg, Anne; Normann, Cato Telefonen. Telefonapparater i Norge 1880-2000 2000
82-91335-20-6 384.65 E
Bjerke,Thor; Stenersen,Roar Rørosbaneboka …. Om stambanen øst for Dovrefjell 2002
82-90286-24-4 385. B
Bryhni, H. Kviknebanen


385. B
Bjerke, Thor Sulitjelmabanen 1983
82-90286-06-6 385. B
Bryhni, H. Kviknebanen. Dens forhold til landsplanen av 1924 og Rørosbanens ombygning


385. B

Dovrebanen. 2007 - . (Tidsskriftboks)


385. D
Holøs, Bjørn; Høymork, Reidar Skaug Perler på et spor. En reise i jernbanens kulturminner


385. H
Dreyer, Andreas (red.) Jernbanemuseets årbok 1991 1991

385. J
Tovås, Ove (red.) Jernbanemuseets årbok 1993 1993

385. J
Tovås, Ove (red.) Jernbanemuseets årbok 1994 1994

385. J
Tovås, Ove (red.) Jernbanemuseets årbok 1995 1995

385. J

Rørosbanen i landets tjeneste. "Stortinget kan fange gullfisken" 1956

385. R
Eskeröd, Albert Kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder 1973
91-36-00350-6 386.2 E
Lodberg-Holm, Brita Langs Telemarkskanalen fra Ulefoss til Strengen 1992

386.4 L

På sjö och älv. Ångbåtstrafiken i Dalarna 1972

386.5 P

Norsk Sjøfartsmuseum. Årsberetning 1972 - 1978. (Tidsskriftsboks)


387. N
Hamre, Harald Skipsfarten i Stavanger i 1870-åra. En næringsøkonomisk undersøkelse (Stavanger Museums skrifter 11) 1985
82-90054-21-1 387.5 H

Sjøfartsbyen Kristiansand. Sjøfartsutstillingen ved Vest-Agder Fylkesmuseum 2000
82-91178-08-9 387.5 S
Sande, Ola Jekter og jektebruk i Nordfjord. Serprent av Årbok for Nordfjord 1953


387.5 S
Barlaup, Asbjørn Widerøe's Flyveselskap gjennom 25 år 1959

387.7 B
Diriks, C. Skisser af reiselivet i Norge 1945

388. D
Dybdahl, Audun Fra stav til stasvogn. Landveis fremkomst- og transportmidler på Innherred 1990
82-991868-1-3 388. D
Hegdalstrand, Kjell Vegfolk i Hedmark 1997
82-994341-0-6 388. H
Nesheim, Asbjørn Samiske transport- og fremkomstmidler. Fra Norsk Folkemuseums samlinger 2


388. N

På veg gjennom 125 år. Statens Vegvesen 125 år - for bedre transport - 1864-1989


388. P
Skirbekk, Håvard Hesteskyss. Katalog med historikk. Glomdalsmuseets småskrifter nr. 1 1961

388. S
Welle-Strand, Erling Ved et 100-års jubileum. Rutebok og samferdsel 1869 - 1969


388. W
Broch, Just Veier og veivesen i Norge fra de eldste tider til veiloven av 1851 1937

388.1 B
Fønnebø, Reidar Oldtidsveger. Slep og kongeveger i Oslo og på Østlandet 2004
82-458-0645-5 388.1 F

Gamle veger og bruer i Hedmark fylke 1982

388.1 G
Grue, Per J. Gamle stier og veier i Langsfjellområdet 2001

388.1 G
Østgård, Arne Med vegsjefene gjennom 40 år 1962-2002. Jubileumsskrift for vegsjefenes kollegium ved 40-årsjubileet 2002
82-994341-1-4 388.1 Ø
Hegdalstrand, Kjell (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 1993 1993
82-91130-04-3 388.1 Å
Hegdalstrand, Kjell (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 1994 1994
82-91130-05-1 388.1 Å
Hegdalstrand, Kjell (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 1995 1995
82-91130-09-4 388.1 Å
Paulsrud, Geir (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 1996 1996
82-91130-10-8 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 1997 1997
82-91130-12-4 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 1998 1998
82-91130-13-2 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 1999 1999
82-91130-15-9 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2000 2000
82-91130-17-5 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2001 2001
82-91130-18-3 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2002 2002
82-91130-22-1 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2003 2003
82-91130-24-8 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2004 2004
82-91130-25-6 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2005 2005
82-91130-26-4 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2006 2006
82-91130-27-2 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2007 2007
978-82-91130-29-3 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2008 2008
978-82-91130-31-6 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2009 2009
978-82-91130-32-3 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2010 2010
978-82-91130-34-7 388.1 Å
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.) Årbok for Norsk vegmuseum 2011 2011
978-82-91130-35-4 388.1 Å
Bjørnland, Dag Vegen og samfunnet. En oversiktlig fremstilling og analyse i anledning Vegdirektoratets 125-års jubileum 1864-1989 1989
82-7133-617-7 388.3 B
Eftevand, Ivar Nord-Østerdal avdeling av Motorførernes Avholdsforbund 50 år. 1958 - 2008. For trafikksikkerhet og rusfri livsstil! 2009

388.3 E

Jubileumsberetning. NAFavdeling Røros og Nord-Østerdal 70 år. 1932-2002 2002

388.3 N
Baalsrud, A. (red.) Norges Rutebileieres Forbund. 1929 - 1954. Rutebilene i samarbeid og konkurranse med landets øvrige transportmidler 1954

388.32 B
Losnegård, Gaute Norsk rutebilhistorie 2007
978-82-7959-125-2 388.32 L

Norges Rutebileieres Forbund. Avdeling Hedmark. 1930 - 1955


388.32 N
Berild, Sveinung (red.) Utstillingskatalog. Landsmøte i Rutebilhistorisk Forening. 24. veteranbusstreff. Røros 25. - 28. mai 2012 2012
978-82-92914-04-5 388.32 U

Bladfjæra. 2009 - . (Tidsskriftboks)


388.34 B

Med hest og doning. Fra Norsk Folkemuseums samlinger 1 1975

388.34 M
Olsen, Svein Magne Hestekjøretøy. Med hjul og meier på norske veier 2001
82-529-2612-6 388.34 O
Ugelstad, Janike Sverdrup På stas-sleden skal storfolk kjennes. Spisssleder fra Den Norske Samlingen (utstillingskatalog: Norsk Folkemuseum) 1986

388.34 U

Tempo posten. Nr.4 2002 - (Tidsskriftsboks)


388.347 T
Bjørnstad, Liv, Ryen,Tove Tolgen Skysstasjon 1975

388.4 B
Sundt, Johannes (forf. / red..) På hjul i 40 år. En beretning om Gauldal Billag as. 1964 - 2004 2004

388.406 P
Bringéus, Nils-Arvid (red.) Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus. (Skrifter från Folklivsarkivet i Lund nr.26) 1988
91-85398-54-3 390. F
Berge, Rikard Norskt Bondesylv 1975
82-522-0102-4 391. B

Bunad. 2005 - 2010. (Tidsskriftsboks)


391. B

Bunad. 2011 - . (Tidsskriftsboks)


391. B

Bling. Pynt og klær i middelalderen 2009
82-90289-94-4 391. B
Danielson, Sofia Hand och tanke. 100 år textil 1973
91-7108-059-7 391. D

Diverse. Bunader. Folkedrakter


391. D

"Sørensens vals". Festklær i Hedmark fra 1850 til 1950 1997

391. F

"Sørensens vals". Forprosjekt Hedmark Husflidslag 1996

391. F

Festbunad for Sør-Østerdalen


391. F
Gjessing, Thale Gudbrandsdalens Folkedrakter 1949

391. G

"Klær 80. Historisk og sosialt belyst. Kunsthåndtverkutstilling 1980

391. K
Krekling, Kirsti Bunader frå Gudbrandsdalen 2005
82-521-6560-5 391. K
Lönnqvist, Bo Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870 - 1920 1972
951-9056-05-x 391. L
Lange, Åse A. Bunader i Hedmark fylke 1980
82-529-0434-3 391. L
Bing, Morten; Steen, Hege (red.) Folk og klede - skikk og bruk. Festskrift til Aagot Noss 1994
82-90036-47-7 391. N
Nockert, Margareta Bockstensmannen och hans dräkt 1997
91-85720-30-5 391. N

Norske bunader. Kjelder, rekonstruksjon, bruk


391. N
Helga Maureen Gylfadottir (red.) Nordisk draktseminar, Reykjavik, 8. - 10. august 2006

978-9979-70-427-0 391. N
Rusten, Ragnhild Bleken Folkedrakt og bymote i Gudbrandsdalen 1650-1940 2002
82-7847-082-0 391. R
Robberstad, Eldrid Skaut og skjurtur frå Telemark 1970

391. R
Wintzell, Inga Jeans och jeanskultur 1985
91-7108-244-1 391. W
Fossnes, Heidi Håndplagg til bunader og folkedrakter 2003
82-496-0187-4 391.4 F
Nesset, Helga Reidun Bergebakken Kvinnehovudplagget som indikator for draktområda i Nord-Østerdalen 2001

391.4 N

Rapport frå hovudbunadseminaret på Valdres Folkehøgskule 1992 1992
82-90295-07-3 391.4 R
Sinding, Karin Hatter 1987
82-90502-05-2 391.4 S
Swann, June History of Footwear in Norway, Sweden and Finland 2001
91-7402-323-3 391.4 S
Dæhlie, Kristin Vi kunne være renslige uten baderom. En studie av vann: Personlig renslighet og modernisering i fjellbygda Alvdal 2006

391.6 D

På hodet. Hud, hår, hatt og pynt. Velstelt og vurdert siden middelalderen 1998
82-90289-67-7 391.6 P
Landsverk, Halvor (red.) Gilde og gjestebod 1976
82-521-1117-3 392. G

Hverdag og fest i gamle dager. Seder og skikker fra Os


392. H
Hovdhaugen, Einar Ekteskap og kjønnsmoral i norsk historie 1976
82-521-0589-0 392. H
Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf; Grambo, Ronald Der stod seg et brylupp. Ekteskapet i Norge gjennom tidene 1985
82-02-09256-6 392. H
Gustavsson, Anders Den nyblivna modern. En etnologisk beteendestudie 1972
91-506-0217-9 392.1 G
Stewart, Linda Bryllup i Norge. Om bondebryllup og dagens bryllupsfeiring 1996
82-512-0454-2 392.5 S
Vithovde, Anne Brit Evig Din. Kjærlighet og allianser i middelalderen

82-90289-82-0 392.5 V

Om daglig liv i Alvdal i nær fortid 1996

392.O
Gustavsson, Anders Minnesdrickning vid begravning 1980
91-506-0227-6 393. G
Iversen, Frode; Økland, Bård Gram Med døden som følge. 1000 - 1900. Vestlandet

82-90289-76-6 393. I
Rygnestad, Knut Varsel og gravferdsskikkar 1963

393. R
Hvamstad, Per "Dom kunne jammen ha bedt greina". Om belagsinstitusjonen i Tingelstad sokn på Hadeland 1974

394. H
Bringéus, Nils-Arvid Årets festseder 1976
91-36-00740-4 394.2 B
Skjelbred, Ann Helene Bolstad Søndag. Helg i Norge 1870 - 1970 1983
82-02-09919-6 394.2 S
Bø, Olav Vår norske jul 1970

394.26 B

Jul. Diverse. Tidsskriftboks


394.26 J
Nilsson, Måna Jultradition i Ångermanland - en samhällsstudie 1991

394.26 N
Stemshaug, Marit og Ola Dette leika vi med. Norske leiker frå dei eldste tider til vår tid 2004
82-521-6480-3 394.3 S
Hermundstad, Knut Samversskikkar i Valdres 1975

395. H
Bø, Olav Folketradisjon og kulturarv 1988
82-521-3155-7 398. B

Fältarbetet. Synpunkter på etno-folkloristisk fältforskning 1968

398. F
Johnsen, Birgit Hertzberg Myten om den onde stemor 1982
82-00-06269-4 398. J
Kvideland, Reimund (red.) Tradition and modernisation. Plenary papers read at the 4th International Congress of ths Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore 1992
952-9724-00-4 398. K
Moestue, Anne (red.) Mitt 1950-tall. Fra svarene på spørreliste nr. 223 2008
82-91161-35-6 398. M
Bergh, Richard Ut mot havet i nordvest. Folk frå Hareidlandet og Herøy fortel. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.129.) 1985
82-03-15162-0 398. N
Brox, Arthur Folkeminne frå Ytre Senja. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.117.) 1977
82-00-27130-7 398. N
Bergh, Richard "Når vi sitt' her og prate' ". Folk i Laksefjord forteller. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.122.) 1980
82-03-10187-9 398. N
Haukdal, Jens Framfor stena. Folkeminne frå Gauldalsbygdene. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.120.) 1978
82-03-09584-4 398. N
Mjåtvedt, Cecilie Lovise; Mjåtvedt, Svein Sulingane seie so… Folkeminne frå Solund. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.124.) 1981
82-03-10475-4 398. N

Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.92.) 1964

398. N
Vegusdal, Erling Gammelt or Beiara. Folkeminne fra Beiarn. 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.119.) 1979
82-03-09761-8 398. N
Mo, Ragnvald Gammal grunn. Folkeminne frå Land. (Norske Folkeminne band 1.) 1976
82-522-0128-8 398. N
Myrvang, Finn I troll-botn. Folkeminne frå Andøya. (Norske Folkeminne band 2.) 1976
82-522-0140-7 398. N
Opedal, Halldor O. Eventyr ifrå Hardanger. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.94.) 1965

398. N
Hermundstad, Knut Truer om dyr. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.128.) 1985
82-03-15161-2 398. N
Bondevik, Kjell Jordbruket i norsk folketru. (Norske Folkeminne band 3.) 1977
82-522-0296-9 398. N
Nergaard, Sigurd Hulder og trollskap. Folkeminne fraa Østerdalen. 4. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.11.) 1925

398. N

1600-talsviser. Eit handskrift frå Røldal. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.118.) 1976

398. N

Tippe, tippe tue. Folkeviser, aukerim og sullar etter Anna Stang. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.121.) 1980
82-03-10186-0 398. N
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils Tiden i den norske Folketro. 1. hefte. (Norsk Folkeminnelags skrifter) 1921

398. N
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils Tiden i den norske Folketro. 2. hefte. (Norsk Folkeminnelags skrifter) 1921

398. N
Lunde, Peter Kynnehuset. Vestegdske folkeminne. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.6.) 1924

398. N
Nergaard, Sigurd Eventyr, barnevers, spurningar og ordspraak. Folkeminne fraa Østerdalen 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.7.) 1923

398. N
Moe, Moltke; Liestøl, Knut Folkeminne frå Bøherad. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.9.) 1925

398. N
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils Elementerne i den norske Folketro. (Storakers Samlinger 3.) (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.10.) 1925

398. N
Bergstøl, Tore Atterljom. Folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes. 1. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.14.) 1926

398. N
Nergaard, Sigurd Skikk og bruk. Folkeminne fraa Østerdalen 5. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.16.) 1927

398. N
Mauland, Torkell Folkeminne fraa Rogaland. 1.bandet. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.17.) 1928

398. N
Lid, Nils; Mannhardt, Wilhelm Wilhelm Mannhardt og hans samling av norske folkeminne. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.24.) 1931

398. N
Røstad, Anton Frå gamal tid. Folkeminne frå Verdal. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.25.) 1931

398. N
Mauland, Torkell Folkeminne fraa Rogaland. 2.bandet. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.26.) 1931

398. N
Mørch, Andreas Frå gamle dagar. Folkeminne frå Sigdal og Eggedal. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.27.) 1932

398. N
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils Sygdom og Forgjørelse i den norske Folketro. (Storakers Samlinger 5.) (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.28.) 1932

398. N
Bondevik, Kjell Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking. 1. Åringsmerke. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.29.) 1933

398. N
Bugge, Kristian Folkeminne-optegnelser. Et utvalg. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.31.) 1934

398. N
Hveding, Johan Folketru og folkeliv på Hålogaland. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.33.) 1935

398. N
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils Menneskelivet i den norske Folketro. (Storakers Samlinger 6.) (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.34.) 1935

398. N
Mauland, Torkell Folkeminne fraa Rogaland. 3.bandet. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.35.) 1935

398. N
Hermundstad, Knut Gamletidi talar. Gamal Valdreskultur. 1. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.36.) 1936

398. N
Hult, Ruth Østfoldminne. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.39.) 1937

398. N
Strompdal, Knut Gamalt frå Helgeland. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.40.) 1938

398. N
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils Mennesket og Arbeidet i den norske Folketro. (Storakers Samlinger 7.) (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.41.) 1938

398. N
Aune, Hermann Skikk og tru. Folkeminne frå Gauldal. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.42.) 1939

398. N
Flatin, Tov Gamalt frå Numedal. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.43.) 1939

398. N
Strompdal, Knut Gamalt frå Helgeland. 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.44.) 1939

398. N
Solheim, Svale Register til Norsk Folkeminnelags skrifter nr.1-49. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.50.) 1943

398. N
Hermundstad, Knut I manns minne. Gamal Valdres-kultur. 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.55.) 1944

398. N
Nordbø, Olav Segner og sogur frå Bøherad. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.56.) 1945

398. N
Fjellstad, Lars M. Gammalt frå Elvrom. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.57.) 1945

398. N
Opedal, Halldor O. Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. 6. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.60.) 1948

398. N
Langset, Edvard; Christiansen, Reidar Th. Segner, gåter, folketru frå Nordmør. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.61.) 1948

398. N
Grimstad, Edvard Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.62.) 1948

398. N
Faye, Andreas Norske Folke-Sagn, samlede og udgivne af Andreas Faye. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.63.) 1948

398. N
Bjørndal, Martin Segn og tru. Folkeminne frå Møre. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.64.) 1949

398. N
Hermundstad, Knut Ættararv. Gamal Valdres-kultur. 4. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.65.) 1950

398. N
Bondevik, Kjell Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking. 2. Langtidsvarsel. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.66.) 1950

398. N
Opedal, Halldor O. Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. 7.(Norsk Folkeminnelags skrifter nr.67.) 1951

398. N
Mo, Ragnvald Soge og segn. Folkeminne frå Salten. 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.69.) 1952

398. N
Hermundstad, Knut Ættarminne. Gamal Valdres-kultur. 5. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.70.) 1952

398. N
Grimstad, Edvard Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen. 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.71.) 1953

398. N
Eriksen, E. Vegusdal Atterklang fra gammeltida. Folkeminne fra Beiarn. 1. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.72.) 1953

398. N
Opedal, Halldor O. Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. 8. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.73.) 1954

398. N
Fjellstad, Lars M. Haugfolk og trollskap. Folkeminne frå Eidskog. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.74.) 1954

398. N
Hermundstad, Knut I kveldseta. Gamal Valdres-kultur. 6. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.75.) 1955

398. N
Liestøl, Knut; Christiansen, Reidar Th. Knut Liestøl in memoriam. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.76.) 1955

398. N
Skrindsrud, Johan På heimleg grunn. Folkeminne frå Etnedal. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.77.) 1956

398. N
Borchgrevink, Louise Storm Frå ei anna tid. Folkeminne frå Nordfjord. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.78.) 1956

398. N
Mo, Ragnvald Dalbygg og utfjerding. Folkeminne frå Salten. 4. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.79.) 1957

398. N
Opedal, Halldor O. Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. 9. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.80.) 1958

398. N
Eriksen, E. Vegusdal Farne tider. Folkeminne fra Beiarn. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.81.) 1958

398. N
Bergstøl, Tore Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes. 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.82.) 1959

398. N
Grimstad, Edvard Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen. 4. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.83.) 1959

398. N
Nordbø, Olav Før i tida. Gamalt frå Bøherad. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.85.) 1960

398. N
Hermundstad, Knut Kvorvne tider. Gamal Valdres-kultur. 7. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.86.) 1961

398. N
Haukdal, Jens I skreddartimen. Folkeminne frå Gauldalsbygdene. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.87.) 1961

398. N
Seim, Einar Ordtøkje og herme. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.89.) 1962

398. N
Skjelbred, Ann Helene Bolstad Register til NFL Bind 51-99. Del 1: Alfabetisk. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.100.) 1983
82-03-11155-6 398. N
Skjelbred, Ann Helene Bolstad Register til NFL Bind 51-99. Del 2: Systematisk. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.100 : 2.) 1989
82-03-16167-7 398. N
Bonnevie, Tiril; Lindblad, Sven Register til Norsk Folkeminnelags skrifter 101-118 1989
82-991811-1-9 398. N
Fjellstad, Lars M. Varden lyser på Malmerberget. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.113.) 1975
82-00-27126-9 398. N
Østberg, Berit; Bjørkvold, Jon Roar På livets landevei. Sangleker fra Trondheim. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.114.) 1976
82-00-05038-6 398. N
Ekgren, Jacqueline Pattison; Myhren, Dagne Groven; Brekke, Aslak Aslak Brekke og visune hans. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.126.) 1983
82-03-11268-4 398. N
Gallis, Arne Med Johan på sjø og på land. Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.131.) 1988
82-03-16084-0 398. N
Moe, Jørgen; Hodne, Ørnulf Samling af Sange, Folkeviser og Stev. Norske Almuedialekter. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.132.) 1988
82-991811-0-0 398. N
Espeland, Velle Tippoldemors oppskrifter. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.133.) 1990
82-03-16326-2 398. N

Norsk folkekultur. Folkeminne-tidsskrift. 1915 - hefte 4-1918. (Tidsskriftsboks)


398. N

Norsk folkekultur. Folkeminne-tidsskrift. Hefte 1-1919 - hefte 2-1922. (Tidsskriftsboks)


398. N

Norsk folkekultur. Folkeminne-tidsskrift. Hefte 1-1923 - hefte 4-1926. (Tidsskriftsboks)


398. N

Norsk folkekultur. Folkeminne-tidsskrift. Hefte 1-1927 - hefte 4-1935. (Tidsskriftsboks)


398. N

Nordisk folktro. Studier tillägnade Carl-Herman Tillhagen 17 desember 1976 1976
91-7108-123-2 398. N
Brox, Arthur Folkeminne frå Ytre Senja. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 105) 1970

398. N
Grimstad, Edvard Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen. I. (Norsk folkeminnelags skrifter nr. 58) 1945

398. N

Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitenskap. (Nr.6, 7, 9 og 12) (Tidsskriftsboks)


398.01 T
Hægstad, Marius; Aavatsmark, O. S. Namdalsk folkedikting med prøvor av namdals maalføre 1961

398.2 H
Nygårdshaug, Gert; Andersson, Rune Johan (ill.) Samlede eventyr 2009
978-82-02-30431-7 398.2 N
Østigaard, Arne Dag Fleire sagn frå fjellheimen 2006
82-92825-01-01-0 398.2 Ø
Alver, Brynjulf Dag og merke. Folkeleg tidsrekning og merkedagstradisjon 1981
82-00-05452-7 398.3 A
Kostveit, Asta Østmoe Kors i kake, skurd i tre. Tegn og symboler i folkekulturen 1997
82-529-2231-7 398.3 K
Sivertsen, Birger Norske merkedager 2007
978-82-04-13705-0 398.3 S
Sivertsen, Birger Mari vassause og den hellige Margareta. Gamle norske merkedager 1998
978-82-7694-118-4 398.3 S
Hodne, Ørnulf Trolldom i Norge. Hekser og trollmenn i folketro og lokaltradisjon 2008
978-82-02-28527-2 398.4 H
Lid, Nils (red.) Ord og Sed 1941

398.4 L
Ness, Helge Jutulhogget 1979
82-522-0401-5 398.4 N
Solberg, Per Mennesket og maktene. Om tro og folketro

82-90289-46-4 398.41 S

Draumkvedet. Ikonet - Et vindu mot verden. (Steinerskolen. Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur. 4/96 - 1/97)


398.8 D
Hulbækmo, Tone; Jacobsen, Hans Fredrik Langt nord i skogen 1988 av
398.8 H CD
Haarstad, Kjell Gotisk skrift. En tekstsamling 1975
82-519-0146-4 411. H
Kvifte, Gunnar Gamle dokumenter - Gotisk skrift 1945

411. K

Fra Nøsterstøa til Dippillen. Lokale stedsnavn på Fåset og omegn 2008

412. F
Helleland, Botolv Innsamling av stadnamn. Rettleiing 1984

412. H

NOU. Stadnamn 1983
82-00-70786-5 412. N
Særheim, Inge Namn som fortel om oss

82-00-06571-5 412. S

Stadnamna vart redda. Rapport om stadnamnprosjektet i Sogn og Fjordane 01.08.85 - 31.12.86 1987

412. S
Hornby, A. S. Oxford advanced learner's dictionary of current english 1974

423. H
Høst, Gerd Runer. Våre eldste norske runeinnskrifter 1976
82-03-08068-5 439.5 H
Stemshaug, Ola Språkleg tradisjon 1978
82-521-0871-7 439.62 S
Lehmann, Eigil Norsk-islendsk samtalebok. Ein parlør ved … 1969

439.69 L
Flemstrøm, Bertil Ortnamn i Jämtland 1983
91-20-07028-4 439.7 F
Pamp, Bengt Ortnamnen i Sverige 1970

439.7 P
Beito, Olav T. Norske sæternamn 1949

439.82 B
Heggstad, Leiv Fornorskingsordbok. Norskdansk rettskrivingsordbok med norsk ordtyding 1917

439.82 H
Hellevik, Alf; Breidsvoll, Einar Nynorsk ordliste 1959

439.82 H
Hellevik, Alf; Skadberg, Kåre og Søyland, Aud (red.) Nynorsk ordliste 2010
978-82-521-6646-0 439.82 H
Lid, Nils (red.) Ord og Sed. Organ for nemndi til gransking av norsk nemningsbruk 1934

439.82 L
Olsen, Magnus Farms and Fanes of Ancient Norway. The place-names of a country discussed in their bearings on social and religious history 1928

439.82 O

Ord og toner frå Tynset 2005 av
439.82 O DVD
Sprauten, Knut (red.) Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria 2002
82-90176-95-3 439.82 S

Talatrosten. 1967 - 1981. (Tidsskriftsboks)


439.82 T
Wangensteen, Boye (red.) Tanums store rettskrivningsordbok 2005
978-82-573-1226-8 439.82 T
Venås, Kjell Norske innsjønamn. B. 3. Hedmark fylke 1987
82-7099-133-3 439.82 V
Vågslid, Eivind Norske skrivarar i millomalderen 1989
82-00-02795-3 439.82 V
Vågslid, Eivind Stadnamntydingar IV. Med nye tydingar til ord og namn 1984
82-90186-29-0 439.82 V
Jahr, Enrst Håkon (red.) Østlandsk Reisning 1973
82-7099-016-7 439.82 Ø

Maal og Minne. 1. og 2. hefte 1933

439.822 M

Austlandsmål. Språkarv og språkbruk på indre Austlandet 1974
82-521-0301-4 439.827 A

Austlandsmål i endring. Dialektar, nynorsk og språkhaldningar på indre Austlandet 1999
82-521-5354-2 439.827 A
Bergebakken, Per Arnfinn; Nyeggen, Halldor Alvdalsmålet i ord og uttrykk 2006

439.827 A

Dialektord fra Ytre Rendal


439.827 D
Kvernmo, J. Ord og ordlag frå målføret i Vingelen, Nord-Østerdal 1973

439.827 K

Ord og uttrykk frå Alvdal 1983

439.827 O

Ord og uttrykk frå Tynset. 2 cd'er med teksthefte


439.827 O
Røst, Olaf Noget om norske Folkenavne. Med særligt hensyn til Navneskikken i Tønsæt og omliggende bygder 1954 (1882)

439.827 R
Reitan, Jørg. Tynnsetmålet 1926

439.827 R
Vågslid, Eivind Vestfoldmål 1366 - 99 i 30 brev av bisp Øystein Aslakson i Oslo 1969

439.827 V
Vinje, Finn-Erik Skriveregler 2009
978-82-03-33770-3 439.828 V 9. utgave

Austmannalaget i 25 år 1924

439.829 A
Eskeland, Ivar I strid for norsk mål. Noregs Mållag 1906-1956 1956

439.829 E

Folldal Mållag 75 år 1919 - 1994 1994

439.829 F
Garborg, Arne Vaar nationale strid. Fyredrag aat ungdomslag nr. 10 1911

439.829 G
Skard, Vemund Frå Dølen til Fedraheimen 1949

439.829 S
Skard, Vemund Frå Dølen til Fedraheimen. Målstriden 1870-1877 1972
82-521-0006-6 439.829 S
Trøeng, Olav Alvdal Mållag. 1911-1981 1981

439.829 T
Bauer, R.W. Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel 1961 (1868)

529. C
Eidsaunet, Willy Byhistorisk utstilling: tidsregning


529. E
Solberg, Per Fra tid til tid - en utstilling om tid og tidsoppfatning

82-90289-49-9 529. S
Jonsmoen, Ola Dreng. Hund og hann. Frå ein labradors liv 1990
82-7404-038-4 539.82 J
Ødelien, M.; Vigerust, E. Bly, kadmium, krom, kvikksølv, nikkel og sink - forekomst i naturen og biologisk betydning. Plukk fra litteraturen 1972

546.3 Ø

Stein. Nordisk magasin for populærgeologi. Tema: Sulitjelmamineraler. 2004 nr. 3 2004

551. S
Børresen, Anne Kristine; Wale, Astrid Kartleggerne. Norges geologiske undersøkelse 1858 - 2008 2008
978-82-519-2262-3 551.09 B
Sommerfeldt, Wilhelm Ofsen i 1789 og virkninger av den i Fron 1972
82-990015-0-1 551.48 S

Geokalender 2009. Livets utvikling gjennom fire milliarder år - og tolv måneder 2008

551.7 G
Rokoengen,Kåre; Mathiesen, Per Olav Unsetdalføret i Rendalen gjennom hundre tusenår 1997

551.7 R

Spor fra istida i Nord-Østerdal. Avsmeltingshistorie, terrengformer og interessante områder


551.7 S
Sollid, Johan Ludvig; Kristiansen,Kristoffer Hedmark fylke. Kvartærgeologi og geomorfologi 1983
82-7243-022-3 551.7 S
Kaasin, Stein Kvartærgeologiske spor i Vingelen. Natur og kunnskapsturisme. Kvartærgeologi og landskapsutvikling 2004

551.79 K
Oftedal, Ivar; Johansson, Folke; Dons, Johannes A. Steiner. Naturen i farger 1991
82-03-16728-4 552. O
Vogt, I. H. L. Norske ertsforekomster. Tredje række. VII. Foldalens kisfelt 1889

554.8246

Gråsteinen 4: Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelveier og turstier i Alvdal 1999

554.8246 G
Holmsen, Per; Holmsen, Gunnar Tynset. Beskrivelse til det geologiske rektangelkart. Norges geologiske undersøkelse nr. 175 1950

554.8246 H
Holmsen, Gunnar Brædæmte sjøer i Nordre Østerdalen. Norges geologiske undersøkelser nr. 73 1915

554.8246 H
Marlow, Wolmer Foldal. Beskrivelse til det geologiske rektangelkart. Norges geologiske undersøkelse nr. 145 1935

554.8246 M
Oftedal, Chr.; Holmsen, Gunnar Øvre Rendal. Beskrivelse til det geologiske rektangelkart. Norges geologiske undersøkelser nr. 177 1952

554.8246 O
Bredesen, Kjersti Ane Vegetasjon- og skogbrannhistorikk for Gammeldalen, Hedmark fylke 2007

578. B
Bleiklie, Ivar Plantelære 1941

580. B
Haugan, Reidar Flora og vegetasjon i Forelhognaområdet (Os,Tolga, Tynset). Rapport nr. 4/95 1995
82-7555-048-3 580. H

Kartleggig av biologisk mangfolk i Alvdal kommune - naturtyper 2004

580. K
Moen, Asbjørn Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Rapport. Botanisk serie 1983-4 1983
82-7126-344-7 580. M
Økland, Karen Anna Vannplanter (hydrofytter) i Norge 1969

580. Ø
Bele, Bolette Skogskolonisering i seterlandskapet i Surnadal, Møre og Romsdal, over ein 20-års periode 1993

581. B

Botaniske verdier i Dovrefjell-området. Rapport botanisk serie 1996-3. (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.Vitenskapsmuseet) 1996
82-7126-512-1 581. B

En botanisk vandring i professor Olav Gjærevolls fotspor 1995

581. E
Often,Anders, Flatby,Stein Botaniske undersøkelser av Tjønnområdet i Tynset kommune 1989

581. O
Elven, Reidar; Fremstad, Eli Botaniske verdier i Dovrefjell-området, Hedmark. Rapport nr. 2/98 1998
82-7555-082-3 581.7 E
Eggset, Alf Treet i trøndersk kultur. The use of wood in the past. Die Nutzung von Holz in der Vergangenheit 1994
82-90348-22-3 582.16 E
Høeg, Ove Arbo Eineren i norsk natur og tradisjon. Norsk Skogbruksmuseums særpublikasjon nr. 5 1981
82-7104-069-3 582.16 H
Nedkvitne, Knut Selja i norsk natur og tradisjon. Norsk Skogbruksmuseum Særpublikasjon nr.8 1990
82-90660-06-5 582.16 N
Nedkvitne, Knut; Gjerdåker, Johannes Alm i norsk natur og tradisjon. Norsk Skogbruksmuseum Særpublikasjon nr.10 1995
82-90660-16-2 582.16 N
Nedkvitne, Knut; Gjerdåker, Johannes Lind i norsk natur og tradisjon. Norsk Skogbruksmuseum Særpublikasjon nr.12 1997
82-90660-20-0 582.16 N
Tollan, Ivar Skoggrenser på Nordmøre. Meddelelse nr. 20 fra Vestlandets Forstlige Forsøksstation 1937

582.16 T
Bekken, Jon Fugler og pattedyr i planområde Forelhogna. Tynset, Tolga og Os kommuner, Hedmark. Rapport nr. 5/95 1995
82-7555-049-1 590. B
Økland, Karen Anna List of locolities with Gammarus Lacustris G. O. Sars in Norway, with references and notes 1969

595.3 Ø
Bekken, Jon Virveldyr i planleggingsområde Rondane (Oppland og Hedmark). Rapport nr. 1/98 1998
82-7555-081-5 596. B
Bekken, Jon Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark. Rapport nr. 12/97 1997
82-7555-077-7 596. B
Røv, Nils (red.); m.fl. Sjøfuglprosjektet 1979 - 1984. Viltrapport nr. 34 1984

598.176 S
Myrberget, Svein (red.); m.fl. Skogsfuglprosjektet 1980 - 1984. Viltrapport 36 1984

598.6 S
Wegge, Per; Larsen, Bjørn Bjerke, Storaas, Torstein; Halvorsrud, Jens; Bø, Terje; Kolstad, Morten Skogsfulgstudier på Østlandet. Underveisrapport 1980 fra Varaldskogen skogsfuglstasjon 1980

598.6 S
Bråtå, Hans Olav Villrein og inngrep i Rondane 1985

599.65 B

Elgen og skogbruket. Elg - skog - samfunn 1987

599.65 E
Landa, Arild; Skogland, Terje Bestandstelling av jerv i Snøhetta og omkringliggende fjell vinteren 1989 1989
82-426-0012-0 599.7 L

Predasjonskontroll - et hensiktsmessig viltstelltiltak? Rapport nr. 2 - 1992 fra Norges Jeger- og Fiskerforbund 1992

599.7 P
Sørensen, Ole J.; Kvam, Tor (red.) Rovviltprosjektet 1980 - 1984. Viltrapport 34 1984

599.7 R

Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. NINA Temahefte 8 1998
82-426-0850-4 599.7 S
Sørensen, Ole J.; Mysterud, Ivar; Kvam, Tor Sentral registrering av store rovdyr i Norge. Viltrapport 30 1984

599.7 S
Kvam, Tor; Overskaug, Kristian; Sørensen, Ole Jacob Jerven (Gulo gulo L.) i Norge. Utbredelse og bestand 1978 - 1983. Viltrapport 32 1984

599.76 J

Vargen


599.773 V
Kolstad, Morten; Kvam, Tor; Mysterud, Ivar; Sørensen, Ole Jacob; Wikan, Steinar Bjørnen (Ursus arctos L.) i Norge. Utbredelse og bestand 1978 - 1982. Viltrapport 31 1984

599.78 B
Østigaard, Arne Dag (tekstansv.); Ness, Helge (tegninger) Fortellinger og sagn om bjørnene i Østerdalen (omslagstittel: Østerdalsbjørnen) 2001
82-994944-1-9 599.78 Ø

Om renslighet. Hygienen gjennom tidene

82-90289-00-6 613.4 O
Sandberg, Jørgen Fra badestamp til daglig dusj. Søkelys på hygienens historie 2006
82-91457-00-X 613.4 S

Kompendiet Hus og Helse. Statens bygningstekniske etat 1992
82-536-0395-9 613.5 K
Olaf-Hansen, Erik Søvn uten piller 1959

613.7 O
Ågotnes, Anne En salig rus? Rus og røyk, bruk og misbruk i historien 1991
82-90289-42-1 613.8 Å alt. Dewey: 362.29
Evang, Karl; Hansen,Otto Galtung; Lange, Carl Viggo (red.) Populært tidsskrift for seksuell oplysning 1932

613.9 P
Nyland, Nick Sygdom og sundhed gennem 2000 år i Ribe amt 1990
87-89620-00-3 614.4 N
Solberg, Per Liv og helse i middelalderen 1981
82-90289-06-5 615.88 S
Sølvberg, Ingvild Øye Helse og helbred i middelalderen i Bergen. Undervisningsopplegg


615.88 S
Bø, Olav Folkemedisin og lærd medisin 1973
82-521-0048-1 615.882 B
Reichborn-Kjennerud, I. Folkemedisin i Østfold før og nu 1930

615.882 R
Frønæs, Kirsten Det blir ikke hull i en tann som er ren. Forebygging av tannsykdommer gjennom skolen 1910 - 1940 (Hovedoppgave i kulturhistorie) 2006

617.6 F
Hansson, Kristofer Djur som donatorer. Xenotransplantation i svenska medier 1995-2002 2003

617.95 H

Volund 1957. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidskrift 1957

620. V

Volund 1969. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1968 1969

620. V

Volund 1980. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1979 1980
82-90115-11-3 620. V

Volund 1981. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1980 1981
82-90115-12-1 620. V

Volund 1982. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1981 1982
82-90115- ? -? 620. V

Volund 1983. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1982 1983
82-90115- ? -? 620. V

Volund 1984. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1983 1984
82-90115-17-2 620. V

Volund 1985. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1984 1985
82-90115-18-0 620. V

Volund 1986. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1985 1986
82-90115-19-9 620. V

Volund 1987. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1986 1987
82-90115-20-2 620. V

Volund 1988. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1987 1988
82-90115-21-0 620. V

Volund 1989. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1988 1989
82-90115-23-7 620. V

Volund 1990. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1989 1990
82-90115-24-5 620. V

Volund 1991. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1990 1991
82-90115-26-1 620. V

Volund 1992. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1991 1992
82-90115-28-8 620. V

Volund 1993. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1992 1993
82-90115-31-8 620. V

Volund 1994. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1993 1994
82-90115-32-6 620. V

Volund 1995. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1994 1995
82-90115-10-1 620. V
Ramskjær, Liv (red.) Volund 1996. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1995 1996
82-90115-33-4 620. V
Ramskjær, Liv (red.) Volund 1997-1998. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1996-1997 1998
82-90115-10-1 620. V
Weium, Frode (red.) Volund 2001. Norsk Teknisk Museum 2001
82-90115-35-0 620. V
Weium, Frode (red.) Volund 2002. Norsk Teknisk Museum 2002
82-90115-36-9 620. V
Weium, Frode (red.) Volund 2003. Norsk Teknisk Museum 2004
82-90115-37-7 620. V

Haandbok i elementær fyrings- og varmeteknik 1927

621. H
Wetting, Olav Ilden, hjulet og mennesket. Dampmaskinen og den tekniske revolusjon 1972

621.1 W

Fagerhult Retail Lighting 2007 2007

621.32 F

Hedmark fylkes kraftforsyning. Bilag til Hedmark fylkestings forhandlinger 1920 1920

621.32 H

Søknad om statsstøtte for Elektrisitetsforsyningen i Nord-Østerdal 1948

621.32 S
Norman, G.A. Høvelens historie 1954

621.91 N
Brunnich, M.T. Kongsberg Sølvbergverk. 1623-1723 1980 (1826)

622. B
Braseth, Leif Drømmen om den store malmåra. Alvdals gruvehistorie 1995
82-991797-2-6 622. B
Berg, Bjørn Ivar Bergarbeid i Skandinavia fra det 14. til det 17. århundre 1989

622. B
Berg, Bjørn Ivar Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. Bind 1 1994
82-91337-04-7 622. B
Berg, Bjørn Ivar Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. Bind 2 1994
82-91337-05-5 622. B
Berg, Bjørn Ivar; Nordrum, Fred Steinar Malmbergverk i Norge. Historikk og kulturminnevern. Norsk Bergverksmuseum Skrift nr.7 1992
82-991019-8-0 622. B
Sverdrup, Thor L. ; Thorkildsen, Chr. Dick; Bjørlykke, Harald; Røsholt, Bernt; Bugge, Arne Uran og thorium i Norge; The lead and zink bearing veins at Tråk in Southern Norway; Kongsberg Sølvverk. Norges geologiske undersøkelse nr. 250 1967

622. B
Brünnich, M. T. Kunst-ord som forekomme brugelige ved de norske bergverker (1816). Utgitt ved Sigrud Kolsrud 1957

622. B

Bergverkenes Landssammenslutning gjennom 50 år. 1907 - 1957 1957

622. B
Berg, Bjørn Ivar Eksaminsasjonsmanntall Kongsberg Sølvverk 1732. En datamaskinell bearbeiding 1983
82-991019-0-5 622. B
Eggset, Alf Røstvangen gruver - et moderne industrieventyr (1904-1921) 1995

622. E
Espelund, Arne Fra berggrunn og jordsmonn i Rørostraktom med tillegg fra Folldal - Alvdal i sør til Tydal i nord 2005
82-996953-0-9 622. E

Folldal Verk A/S


622. F

Folldal Verk gjennom 240 år. Historiske trekk. 1748-1988 1988
82-991738-0-9 622. F
Fryjordet, Torgeir Bergverkenes treforbruk 2003
82-993609-2-7 622. F

Gruvedriften på Vigsnes. 100 år. 1865 - 1965 1965

622. G
Grue, Per J. Fredrik IV's gruve på Gruvåsen i Dalsbygda 1997

622. G
Hiort, Peder Historisk Beretning om Røraas Kobberværk, fra dets første Udfindelse og Anlæg 1646 indtil Aar 1679 1968 (1819)

622. H
Hov, Arne Kjøli gruver i 1930-åra. Et kommunalt forsøk på å skaffe folk arbeidsplasser 1968

622. H
Jordet, Kirsti Særtrekk ved kobberverksdrifta ca.1630-1890 2003

622. J
Jensås, Henry Kristian Killingdal Gruber 1895-1920. Arbeidere under særegne forhold 1971

622. J
Berg, Bjørn Ivar (red.) Kulturvern ved bergverk 2003. Rapport fra et nasjonalt seminar i Arendal og Tvedestrand 2004
82-91337-31-4 622. K
Østensen, Per Øyvind (red.) Kulturvern ved bergverk 2004. Rapport fra et nasjonalt seminar i Fauske. Bergverksmuseet skrift nr.29 2004
82-91337-35-7 622. K
Østensen, Per Øyvind (red.) Kulturvern ved bergverk 2006. Rapport fra et nasjonalt seminar i Egersund og Sokndal. Bergverksmuseet skrift nr.34 2006
82-91337-41-1 622. K
Berg, Bjørn Ivar (red.) Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar ved Norsk Bergverksmuseum. Norsk Bergverksmuseums Skrift nr.19 2001
82-91337-21-7 622. K
Berg, Bjørn Ivar; Østensen, Per Øyvind Kulturvern ved bergverk 2007. Rapport fra et nasjonalt seminar på Kongsberg 2008
978-82-91337-43-2 622. K
Berg, Bjørn Ivar og Østensen, Per Øyvind (red.) Kulturvern ved bergverk. Svaldbard 2008. Rapport fra et nasjonalt seminar i Longyearbyen 2009

622. K
Østensen, Per Øyvind (red.) Kulturvern ved bergverk 2005. Rapport fra et nasjonalt seminar i Folldal 2005
82-91337-37-3 622. K
Kaasin, Stein Gruver og skjerp i Vingelen. Natur og kunnskapsturisme 2004

622. K
Berg, Bjørn Ivar og Østensen, Per Øyvind (red.) Kulturvern ved bergverk 2009. Rapport fra et nasjonalt seminar på Røros 2010
978-82-91337-49-4 622. K

Lima och transtrand. Ur två socknars historia. Myrjärn och smide 1982
91-970037-0-0 622. L
Myhr, Steinar; Gjefsen, Bjørn Jakten på det røde gull. Om kobber og utvinning av kobber i Norge 2005
82-8104-027-0 622. M
Nissen, Gunnar Brun Røros Kobberverk 1644-1974 1976
82-7175-008-9 622. N
Petterson, Arvid Skiferdrift i Alta 1977

622. P
Rydberg, Sven 1000 år vid Stora Kopparberget

91-85228-50-8 622. R
Sørhuus, Signe Lovise hytte og bergverksdrift i Alvdal


622. S
Sagbakken, Stein Röstvangen Gruver 1904-1921. Guide utarbeidet og benyttet i forbindelse med omvisning på Röstvangen under Nord-Österdalsuka - 78 1978

622. S
Mortenson, M. Tillegg til Kongsberg Sølvverk 1623 - 1957 1978

622. T
Østigaard, Arne Dag Kongens Kopperverk. "Queckne Kaaberwerck" på 1600-tallet 2008
978-82-993569-5-4 622. Ø
Færøyvik, Frode Fra feisel til fullprofil. Fjellsprengere i samfunnets tjeneste 1989
82-991952-0-9 622.2 F
Sjurseike, Ragnhild Jaspisbruddet i Flendalen. En kilde til forståelse av sosiale relasjoner i eldre steinalder (magistergradsavh. i arkeologi, UiO) 1994

622.3 S

Norsk Oljemuseum. Årbok 1990 - 1999. (Tidsskriftsboks)


622.338 N

Norsk Oljemuseum. Årbok 2000 - (Tidsskriftsboks)


622.338 N

Fortuna. Nr.1. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene 2003

622.34 F

Jerngruvene i Aust-Agder 1990
82-992279-0-9 622.34 J
Molden, Gunnar; Simonsen, Jan Henrik Jerngruvedrift i Arendalsfeltet 1994
82-91342-04-0 622.34 M
Espelund, Arne Leset smeltehytte. Gåregrenda, Holtålen kommune. Forprosjekt ved … 1995

622.7 E
Østensen, Per Øyvind Smeltehytter for koppar i Midt-Norge 1999
82-91337-18-7 622.7 Ø
Moen, Kristian Kongsberg Sølvverk 1623-1957 1967

622.M
Thordeman, Bengt (utg.) Vaaben. (Fotografisk opptrykk Nordisk Kultur XII : B) 1986 (1943)
82-990896-8-9 623.4 V
Braathe, Erik (overs.) Våpen. Blankvåpen, rustninger og skytevåpen gjennom 4000 år 2008
978-82-04-13507-0 623.44 V
Iversen, Frode; Solberg, Per Med dobbel bunn - skipet som symbol 1998
82-90289-69-3 623.821 I
Økland, Bård Gram; Høiaas, Knut Bare boss? Håndtering av avfall i Bergen gjennom 1000 år 2000
82-90289-78-2 628.4 B
Sem-Jacobsen, Einar Hvad må man kunne for å få førerkort? En kort veiledning utarbeidet for Kongelig Norsk Automobilklub 1936

629.283 S
Øye, Ingvild Middelalderbyens agrare trekk 1998
82-90289-75-8 630 Ø
Aukrust, Lars O.; Sandberg, Ole R. A.; Klokk, Olav Beretning om Storsteigen landbruksskoles virksomhet 1926 - 1929. Beitedrift: stel og bruk beiterne godt! Beitekultur. Kaligjødselen og dens anvendelse i jordbruket 1918-31

630. A
Aukrust, Lars O. Beretning om Hedmark fylkes landbruksskule på Storsteigen for regnskapsåret 1. juli 1929 - 30. juni 1930 og for skulens arbeide gjennem 25 år 1905 - 1930


630. A
Aukrust, Lars O. Beretning om Storsteigen landbruksskoles virksomhet for regnskapsåret 1. juli 1939 - 30. juni 1940. Beitedrift: stel og bruk beiterne godt! Beitekultur. Kaligjødselen og dens anvendelse i jordbruket 1941

630. A
Bakken, Nils Nord-Østerdal Landbrukslags virksomhet i 10-årsperioden 1921 - 1930 1932

630. B

Bol og by. 2.række,1. (Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab.) Det agrare Danmark og det industrielle gennembrud 1860-1914 1977
87-7526-100-6 630. B

Dalsbygda Bondelag 100 år 1995

630. D
Dybdahl, Audun Fôr, fe og melkestell i eldre tid. Arbeidsmåter og redskaper i Steinkjer-regionen 1985
82-7279-032-7 630. D

Diverse landbruk (Stabburshanan. Nr.1 1987 - ) (Tidsskriftsboks)


630. D
Eggset, Alf Storsteigen. På lag med landbruket gjennom 100 år 2005
82-993884-1-4 630. E
Enget, Ola Alvdal bondelag 50 år 1966

630. E

En epoke i norsk jorbruk. Festskrift til Jon Sundby på syttiårsdagen 8. juni 1953


630. E
Flyen, Simen Fra bondens jord til borgers bord. Landbruket i Akershus gjennom 150 år 1992
82-529-1267-2 630. F

Festskrift til landbruksdirektør O. T. Bjanes. 1906 - 1946. (ryggtittel: Vårt landbruk. Vekst og framtidsmål) 1946

630. F
Gihle, Pål Østre Toten Bondelag gjennom 100 år 1882-1982 1982
82-90002-37-8 630. G
Haugen, Olav I. Storsteigen landbruksskole 1905 - 80 1995
82-993884-0-6 630. H
Hansen, Knut Ingar Den gamle garden 1974
82-07-01785-6 630. H

Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1988 1988
82-529-1278-8 630. J

Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1989 1989
82-529-1357-1 630. J

Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1990 1990
82-529-1402-0 630. J

Jord og gjerning. Årbok for Norsk Landbruksmuseum 1991 1991
82-529-1464-0 630. J

Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1992/93. Husdyr i Norden. Vår arv - vårt ansvar 1993
82-529-1527-2 630. J

Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1994/95 1996
82-529-1612-0 630. J

Jord og gjerning. 2000 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum) 1999
82-92167-00-5 630. J

Jord og gjerning. 2001 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum) 2001
82-92167-01-3 630. J

Jord og gjerning. 2002 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum) 2002
82-92167-02-1 630. J

Jord og gjerning. 2003 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum) 2003
82-92167-04-8 630. J

Jord og gjerning. 2004 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum) 2004
82-92167-05-6 630. J

Jord og gjerning. 2005 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum) 2005
82-92167-06-4 630. J

Jord og gjerning. 2006 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum) 2006
82-92167-07-2 630. J

Jord og gjerning. 2007 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum) 2007
978-82-92167-08-3 630. J

Det var en gang en potet… Jord og gjerning 2008 2008
978-82-92167-09-0 630. J
Syrstad, Ola Hornqvæget betreffende. Artiklar med emne frå norsk feavlshistorie. Jord og gjerning 2010 2010
978-82-92167-10-6 630. J

Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1929. Første hefte. Husdyrhold 1930

630. J

Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1939. Første hefte. Arealet, husdyrholdet m.v. Herredsvise oppgaver 1940

630. J

Kulturminneregistrering i Vangrøftdalen, Kjurrudalen og ved Sætersjøen 1989

630. K
Leirfall, Jon Jordspørsmålet i Norge. Et ordskiftegrunnlag for bygdeungdommen 1936

630. L
Randen, Olav Brøyte seg rydning. Bureisingstid og bureisarliv 2002
82-91871-13-2 630. R
Skancke, Per Nordre Østerdalens Landbruksforening 1880 - 1920 1920

630. S
Søberg, Ener (red.) Hedmark Landbruksselskap gjennom 150 år 1982
82-7104-078-2 630. S
Storhaugen, Ola Ei grend blir til. Bureisinga på Momyr - Lonin i Åfjord og Roan Sør-Trøndelag 50 år 1932-1982 1982

630. S
Søgaard, Sverre (red.) Småbrukere i Hedmark gjennom tidene 2000
82-995445-0-5 630. S

Situasjonsrapport 1987-88 for jordbruket i Hedmark. Nye oppgaver og utfordringer 1989

630. S
Taksdal, Sven Bondeyrket. Rettleiing i jordbruk, hagebruk og husdyrstell 1943

630. T
Tveite, Stein Jord og Gjerning. Trekk av norsk landbruk i 150 år 1959

630. T
Tronsmoen, Ola Folk og fe gjennom tidene 2008

630. T

Vingelsbonden - gjerning og vilkår. Jubileumsberetning for Vingelen Bondelag 1940 - 1990 1991

630. V
Werner-Hansen, Georg (red.) Norges Bondelag 1896 - 1956 1956

630. W
Ytreberg, Nils A. Finnmark Landbruksselskap 1859-1959 1959

630. Y
Aamo, Eiliv Skogstad Ungdom og landbruk 1972
82-529-0051-8 630. Å
Berg, Arne Norske gardstun 1968

631.2 B
Borgen, Bjørn Emil En skigard blir til 1991
82-90036-35-3 631.2 B
Svala, Catharina Den svenska gården från torp til herresäte 1998
91-27-34941-1 631.2 S
Aarstrand, Kjetil; Johnsen, Svein Verdier under tak. Bygninger på gårdsbruk - en ressurs for næringsutvikling 1994

631.2 Å
Bergsåker, Jon Tust og tresking 1978

631.3 B
Dybdahl, Audun Jord- og korn-behandling i eldre tid 1983
82-7279-020-3 631.3 D
Olsen, Svein Magne Hesteredskap i norsk jordbruk 2005
82-529-2993-1 631.3 O
Söderlind, E. Per Det gamla åkerbruket och dess redskap i Ångermanland och Medelpad 1975

631.3 S
Streitlien, Ivar A. Jorda i Folldal herad, Hedmark fylke. Tillegg: Ei stutt utgreding um jorda i Alvdal og Tynnset herad, Hedmark fylke 1928

631.4 S
Grue, Per J. Gamle utmarkslåtter på østsida av Langfjellhognan 2002

631.5 G
Lerche, Grith De pløjede og de såede. Reformtidens Hjulplov. Særtryk fra Arv og Eje 1988

87-88019-05-5 631.5 L

Myrmarker. En bok om bruket av våtmarkerna förr och nu 1976
91-85124-14-1 631.5 M

Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker 1999
82-529-2354-2 631.5 S
Svenkerud, Else Matheson Innsamling og dyrking av fôr i Alvdal gjennom 120 år. 1870-1990 1996

631.5 S
Taksdal, Turid Etnologisk feltarbeid i Loen sommaren 1973. Rapport 1973

631.5 T
Bækkelund, Bjørn Sliul og trøskemaskin. Om den tidligste overgangen fra manuell til maskinell trøsking i Hedmarksbygdene 1992

633.1 B
Astrup, Yngve Norske pionerer i Kvitsjøens skogindustri fra 1880 til 1930. Norsk Skogmuseums skrifter nr. 4 2011
978-82-90660-30-2 634.9 A

Beskrivelse af Skogdelingen i Aalen


634.9 B
Boe, Randi Endringer i skoglandskapet rundt nordre del av Femunden de siste 300 år 1991

634.9 B
Brænd, Bjørn Fjellskog. Sollia Skogeierlag 1941 - 1991 1991
82-90346-22-0 634.9 B

Beretning om Det norske skogvesen (4 hefter: 1934, 1935, 1936, 1937) 1934-37

634.9 B

Diverse skogbruk (Tidsskriftboks)


634.9 D
Eriksen, Edv. Tyldal Sogneskog 1903-1953


634.9 E
Fryjordet, Torgeir Skogvern og skogoppsyn i Hedmark 1894-1994 1995
82-993609-0-0 634.9 F

Glommen Skogeierforening. 1903 - 1978. Beretning om virksomheten i perioden 1953 - 1978 1978

634.9 G
Grambo, Per Glommens Skogeierforening. Glommens Salgsforening. 1903 - 1953 1953

634.9 G
Halberg, Paul Tage Bjelker i bygde-Norge 1999
82-995031-0-8 634.9 H

Hedmark Skogselskap 1901-1951 1951

634.9 H
Låg, J. Undersøkelse av skogjorda i Sør-Trøndelag ved Landsskogtakseringens markarbeid sommeren 1956 1957

634.9 L

Skog og skogbruk i Folldal gjennom tidene 1985

634.9 S
Stenvik, Lars F. Skogsdrift og kulturminner. FOK skriftserie nr.4 1992
82-7216-819-7 634.9 S
Strand, Lars Skogen i Hedmark 1960

634.9 S
Skjegstad, A. Skogbruk i Hedmark. Hedmark Skogselskap 1901-1976 1976
82-7104-024-3 634.9 S
Solvang, Norvald Aas Tylldal Sogneskog 1953 - 2003


634.9 S
Streitlien, Ivar A. Vernskogen i Nordre Øysterdalen 1935

634.9 S

Trysil-vassdragets skogeierforening og skogen 1966

634.9 T
Bækkelund, Bjørn Tid for skog. Norsk Skogbruksmuseums årbok nr. 15 - 2001. Katalog for utstillingen Tid for Skog 2001
82-90660-22-7 634.9 T
Fryjordet, Torgeir Skogadministrasjonen i Norge gjennom tidene. Bind 1. Skogforhold, skogbruk og skogadministrasjon fram til 1850 1992
82-992624-0-2 634.92 F
Fryjordet, Torgeir Generalforstamtet 1739-1746. Norsk Skogbruksmuseums særpublikasjon nr. 1 1968

634.92 F

Taksering av Norges skoger. Utført av landsskogtakseringen. II. Hedmark fylke 1922

634.92 T

Taksering av Norges skoger. Utført av landsskogtakseringen. Herredsvis taksering i Hedmark fylke 1938

634.92 T
Eldnes, Andreas Tjærebrenning i mile


634.98 E

Fløtningsinnretninger i Hedmark. Prosjektrapport 1991

634.98 F
Hoffsten, Per-Ola När åa var levandes. Om flottningen i Ljusnan och Voxnan 1989
91-7970-722-X 634.98 H
Nysveen, Bjørn Skogsarbe i hine hårde tider 2007

634.98 N DVD
Samset, Ivar Fra muskler til maskiner i skogen. Særpublikasjon nr. 17 (Norsk skogmuseum) 2008
978-82-90660-29-6 634.98 S
Vestheim, Øivind Fløting gjennom århundrer. Fløtingas historie i Glomma- og Mjøsvassdraget. Særpublikasjon nr. 13 (Norsk Skogbrksmuseuem) 1998
82-90660-19-7 634.98 V
Schjellerup, Inge Den forædlede vilde. Kartoflens historie

87-980257-4-0 635.2 S
Veteläinen, Merja Potatis i Norden. En beskrivning av gamla potatissorter bevarade hos Nordiska Genbanken (Skrifter fra Nordiska Genbanken nr. 39) 2001
91-973990-1-9 635.2 V
Zachrisson, Sune Rabarber - från laxermedel till delikatess 1995

635.4 Z

Festskrift til professor Per Tuff 70 år 1948

636. T
Sæland, Jon Mannestrid um sau- gris- og naut-alet. Nokre dagboksblad frå 1954-57 1957

636.082 S
Sæther, Nina H. (red.) Husdyravl og husdyrgenetiske ressurser i Norge 2002. Nasjonal rapport til FAOs Statusrapport om verdens husdyrgenetiske ressurser 2003
82-996668-0-5 636.082 S
Rekdal, Yngve Vegetasjon og beite kring Håmmålsfjellet. Rapport frå vegetasjonskartlegging. NIJOS-rapport 7/2005 2005
82-7464-348-8 636.084 R
Rekdal, Yngve Vegetasjon og beite i Vangrøftdalen. Rapport frå vegetasjonskartlegging. NIJOS-rapport 4/06 2006
82-7464-360-7 636.084 R
Rekdal, Yngve Vegetasjon og beite i Rendalen østfjell. Spekedalen, Sølendalen og Joten 2007
978-82-311-0022-5 636.084 R
Rekdal, Yngve; Steinheim, Geir Beitegrunnlag og beitebruk i sauhamnelaga Gjera-Busjødalen og Bratthøa. NIJOS-dokument 9/01 2001

636.084 R
Silberg, Bjørg Søndrol; Ranheim, Ingar "Levande stølar". Forprosjekt om historisk beitepress. Rapport 2002

636.084 S
Ødelien, M. Årbok for beitebruk i Norge 1928 1929

636.084 Ø
Tallerås, Olav Måsssåbua vår og bruken av måssåfjellet. Særopgave 1996 1996

636.085 T
Olsen, Svein Magne Hesten i industri, handel og bergverk 2011
978-82-7096-431-4 636.1 O
Olsen, Svein Magne Hestekrefter i offentlig tjeneste 2008
978-82-529-3209-6 636.1 O

Dølafenytt. (Tidsskriftboks)


636.2 D
Nyhus, Gunnar Norge rundt med NRF 1990
82-529-1419-5 636.2 N

Produsenttjenestens Fagforening i Nord-Østerdal 30 år 1963 - 1993 1993

636.2 P

Stambok over dølefe. 1. bind. Okser født til og med 1910 1931

636.2 S

Stambok over dølefe. 2. bind. Kyr født til og med 1910 1932

636.2 S

Stambok over dølefe. 3. bind. Okser født 1911 - 1925 1933

636.2 S

Stambok over dølefe. 4. bind. Kyr født 1908 - 1914 1933

636.2 S

Stambok over dølefe. 5. bind. Kyr født 1915 - 1917 1934

636.2 S

Stambok over dølefe. 6. bind. Kyr født 1918 - 1921 1934

636.2 S

Stambok over dølefe. 7. bind. Okser født 1926 - 1932 1936

636.2 S

Stambok over dølefe. 8. bind. Kyr født 1918 - 1929 1936

636.2 S
Tobiassen, Anna Helene Over fjord, fjell og fonn. Driftehandel med storfe i Norge ca. 1850 - 1930 2008
978-82-91375-23-6 636.2 T
Tronsmoen, Ola Folk og fe gjennom tidene 2008

636.2 T

Utredning om tamreindrifta fra fagutvalget for jord-, skog- og utmarksnæringer


636.29 U
Bredal, Tollef; Nilssen, M. F. Sau og ull. Råd og vink for sauhold. Samlet og utgitt av … 1940

636.3 B
Drabløs, Dagfinn Soga om smalen. Jubileumsskrift Norsk sau- og geitalslag 1947-1997 1997
82-994221-0-8 636.3 D
Gjelten, Engebret A. Bratthøa Sauhavnelag 75 år 1917 - 1992 1997

636.3 G

Geitehald. Handbok om avl, foring, stell, helsevern, hus, økonomi, fellessæter, offentlege tiltak m.m. 1968

636.3 G
Kjønsberg, Kjell Hedmark sau- og geitalslag 50 år 1948 - 1998 1998
82-994563-0-4 636.3 K

Småfemerker i Tynset 1956

636.3 S

Saumerkene i Kvikne 1952

636.3 S
Sæland, Jon Lærebok i sauealing 1918

636.3 S
Squires, Victor R.; Ødegaard og Mysterud (overs.) Økologi og adferd hos tamsau (oves aries) 1985

636.3 S

Eventyret som ble til næring. Trøndelag Pelsdyralslag 75 år. 1926-2001 2001

636.97 E

Nord-Østerdal Pelsdyralslag 50 år 1933 - 1983 1983

636.97 N

Nord Østerdal Pelsdyralslag 60 år 1933 - 1993 1993

636.97 N

Norges sølvrevstambok. 3.bind. Stamboknummer 6330 - 14380 1929

636.97 N

Norges sølvrevstambok. 4.bind. Stamboknummer 14381 - 30810 1930

636.97 N
Nordang, J. Veiledning i sølvrevavl - og litt om andre pelsdyr 1930

636.97 N

Pelsdyravlen med tilknyttede næringer 1930

636.97 P

Pelsing og tilberedning av sølvrev


636.97 P

Sør-Troms Pelsdyralslag 50 år. 1936-86 1986

636.97 S
Storsul, Einar Pelsdyrnæringa i fokus. Norges Pelsdyralslag gjennom 75 år 2001

636.97 S
Alander, Arild Folldal meieri. 1917 - 2007 2008

637 A
Bakken, Arnold Kom no, Dagros! Om sæterbruk og markaslått i Soknedal 2005
82-303-0411-4 637. B

Dalsbygda Meieri gjennom 50 år 1916 - 1966 1966

637. D
Dåsnes, Ragnhild; Bækken, Arne Ingar Meieriene i Os 1992

637. D

Diverse meieridrift (Tidsskriftboks)


637. D
Erland, Sigve Meieribrukets tekniske utvikling 1981
82-7248-009-3 637. E

Fosheim ysteri. 1894 - 1944


637. F

Hjedding Andelsmejeri 1882-1905 1987
87-981015-3-6 637. H
Haugen, O. I. Vågå ysteri. 1935 - 1985 1985

637. H

Meieridriften i Norge 1905 - 1930 1936

637. M
Mork, R. Melkeomsetning og meieridrift i Norge 1930 - 1940. En 10-års oversikt 1941

637. M
Narjord, Per Os Meieri 1921 - 1971 1971

637. N

Norske melkeprodusenter gjennom 100 år 1881 - 1981 1981
82-7248-007-7 637. N
Streitlien, Ivar A. Tynset Meieri gjennom 60 år. 1897 - 1957


637. S
Thorleifsen, Magne (m.fl.) Alvdal Meieri 1895 - 1995 1996
82-91592-00-6 637. T

Tolgen Meieri 75 år 1905 - 1980 1980

637. T

Tine Tolga 1992 - 2002. Tine Østlandsmeieriet Tolga 1992- 2002. Tine Meieriet Øst, Tolga 2002 - 2002

637. T
Wekre, Eivind Hundre års meieridrift i Oslo 1972

637. W

S/L Østlandets Melkesentral. 1930 - 1980 (ryggtittel: S/L Østlandets Melkesentral gjennom 50 år) 1980

637. Ø
Wekre, Eivind Sønnenfjelske Meierifolks Forening gjennom 50 år. 1901 - 1951


637.06 W
Bakken, Vidar; Hov, Ole Chr. Jubileumsskrift. Ørland Meieriskole 100 år. 1894 - 1994 1993
82-993120-0-0 637.071 B
Fossumstuen, Mai; Opland, Vera På museum med klassen, Mjølkestell i gamle dager 1984

637.1 F

Melkeomsetningen i Oslo gjennom 75 år 1872-1947 1947

637.1 M
Ränk, Gustav Från mjölk till ost. Drag ur den äldre mjölkhushållningen i Sverige. (Nordiska museets Handlingar 66) 1987 (1966)
91-7108-269-7 637.3 R
Arnemo, Ester Hobdsetra. Fortid og nåtid 2003

637.9 A
Bergebakken, Per Arnfinn Sætrer i Alvdal Vestfjell 2006
82-997193-1-3 637.9 B
Bergebakken, Per Arnfinn Sætrene på Østkjølen i Alvdal 2005
82-997193-0-5 637.9 B
Daugstad, Karoline Seterlandskapet - Et kulturlandskap i endring. En studie av seterlandskapet i Os i Nord-Østerdalen. 1990

637.9 D

Hva gjør vi med seterlandskapet? 1994

637.9 H

Hushållningssällskapet Jämtlands län. Medlemstidskrift Nr.2.Juni 2003. Tema : Fäbod. Nära naturen, djuren och kulturen 2003

637.9 H
Hansen, Kjell; Jansson, Ingvar Fäbodbruket - hotad näring. Rapport om fäbodbruket i Sverige 1980 1982

637.9 H
Hvamstad, Per Magnillsjøan 2008
82-91592-23-3 637.9 H
Kleiven, Jacob Sæterbruket i Vestfold. Vestfold Fylkesmuseums Småskrifter nr. 1


637.9 K
Lien, Reidun Follandsvangen 1930 - 1945 2003

637.9 L
Lund, Hanne Øverby Setring de siste hundre åra i Tylldalen 1998

637.9 L

Levande Fäbodar. 17 restips i Dalarna, Hälsingland och Jämtland-Härjedalen 1986

637.9 L
Løland, Jacob Sverre Lalumsvangen i Stange almenning. Fra seter til museum


637.9 L

Norske stølslandskap - et nøkkelområde for stølsdrift i Europa 2001

637.9 N

Den norske turistforenings årbok. 1956. Seterliv 1956

637.9 N
Nesset, Trygve Setertrakter i Tolga. Setrer og seterbruk, hytter og ø-voller i utmarka til Eidet, Erlia og Toljebygda 2009
978-82-994736-1-3 637.9 N
Olsson, Gunilla Almered (red.) Seterlandskapet i Budalen og Endalen, Midtre Gauldal, Midt-Norge. Kulturhistoriske og økologiske forhold i fjellets kulturlandskap. Rapport Nr.2 1995
82-7540-073-2 637.9 O
Pedersen, Ragnar Seterbruket på Hedmarken. Fra system til oppløsning 1974

637.9 P
Riise, Hans Eivind Seterdrift i Folldal 1977

637.9 R
Rosander, Göran (red.) Nordiskt fäbodväsen. Förhandlingar vid fäbodseminarium i Älvdalen, Dalarna 1976 1977
91-7108-133-X 637.9 R
Reinton, Lars Til seters. Norsk seterbruk og seterstell 1969

637.9 R
Reinton, Lars Sæterbruket i Noreg. I. Sætertypar og driftsformer 1955

637.9 R
Reinton, Lars Sæterbruket i Noreg. II. Anna arbeid på sætra. Sætra i haustingsbruket og i matnøytsla elles 1957

637.9 R
Reinton, Lars Sæterbruket i Noreg. Bind 3 1961

637.9 R

Seterbrukaren. Skrift frå Norsk Seterkultur. Nr.1 2002 - (Tidsskriftsboks)


637.9 S

Stølsdrift i Valdres. Norsk stølsdrift i nordisk samanheng. Rapport frå stølsseminaret i Valdres 13.-15.august 1982 1983

637.9 S

Seterbruk i Oppland. Status og utfordringer. Rapport april 2000 2000

637.9 S

Stølar i Stølsheimen. Registreringsrapport nr.5 i serien "Faste Kulturminne i Hordaland" 1979

637.9 S

Setrer og seterliv i Tylldalen og Brydalen 1986
82-90346-12-3 637.9 S
Streitlien, Jørgen; Vardenær, Stein Sætrene i Haustdalen og omegn, Alvdal 2007
978-82997193-2-2 637.9 S
Strømsøyen, Grete Om Magnilsjøene og setergrenda der 1969

637.9 S Kopier i egen innb.

Setrer i Fåset, Fådalen og Auma 2003

637.9 S
Østberg, Kristian Seterbruket i Norge. Med et tillegg om årets - især landbrukets - merkedager 1930

637.9 Ø
Braseth, Leif Veidemann i en brytningstid 1997
82-529-2272-4 639.1 B
Barth, Edvard K. Anlegg for massefangst av villrein i Rondaneområdet. Særtrykk av årbok nr. 8 for Norsk Skogbruksmuseum 1977

639.1 B
Danevad, Haakon Bjønn og bjønnejakt i Drangedal etter 1850. Norsk Skogbruksmuseums særpublikasjon nr. 3 1978
82-7104-046-4 639.1 D
Eggset, Alf Fangstbønder - om økonomi og tilpassing i to fjellbygder 1980

639.1 E
Paus, Halvor Historien om Rendalsrenen 2001

639.1 P
Vevstad, Andreas Bjørnejegeren Olav Tverstøyl. Soga om mannen og jegeren etter hans eigne dagbøker og brev, avisartiklar o.a. 1982
82-7104-103-7 639.1 V
Vorren, Ørnulv Fallgravanlegg for elgfangst. (Fra: Åkermann, Haagenrud, o.fl.: Elgjegerens bok. Oppslagsverk om elgjakt)


639.1 V
Wegge, Bjørn Fjelljegere. Gamle dagers jakt og fangst i Folldal 2002
82-90346-51-4 639.1 W
Arntsen, Bjørn Jakten på kveita
av
639.2 A DVD
Dannevig, H.W. Fiske- og redskapsutviklingen på Sørlandet 1975

639.2 D
Jørgensen, Jan Hoff Sølensjøfisket 1987

639.21 J
Nystu, Even Undsetgrendas innlandsfiskevær. En del av et større utmarksbruk. Historie og kulturminner 1989

639.21 N

Glåma som fiskeelv. En utredning med sikte på innføring av laks og sjøaure i større deler av vassdraget 1979

639.27 G
Rugsveen, Magne Lågåsildfisket i Fåberg. Endring i form og bruk 1850-1980 1985
82-7104-136-3 639.27 R
Sandbakken, Enok En hvalfangers beretning fra en førstereis' dagbok 1998
82-90528-25-6 639.28 S
Grue, Per J. Fiskeoppdrett gjennom 80 år. Historia om jaktlaget og fiskeforeninga i Vangrøften 2004

639.31 G
Haveraaen, Oddvar; Hjeljord, Olav Forbedring av elgens (Alces alces) vinterbeite ved hogst og gjødsling av bjørk (Betula pubescens var. tortuosa) i Gausdal Vestfjell 1981

639.9 H
Bull, Hans Henrik Hushold og generasjonsskifter i Rendalen 1762-1900 2000

640. B
Nordstrand, Gunnel (red.) Krusbär på boutelljer - samt 211 andra råd och recept ur familjen Sehlstedts hushållsbok 2001
91-973697-5-6 640. K
Ågotnes, Anne … med en skje at æde… Hushold i Bergen ca. 1100 - 1700 1987
82-90289-27-8 640. Å
Christie, Helge Sammen om matglede. Røros-traktene er blitt en av landets viktigste matregioner - hvorfor? 2010
978-82-997792-3-4 641. C
Grøn, Fredrik Om kostholdet i Norge fra omkring 1500-tallet og opp til vår tid 1984 (1942)
82-990896-3-8 641. G
Gjerden, Gro Nomeland Gamle mattradisjonar frå Øvre Setesdal 1987

641. G

Gamle matretter i Hedmark. Registreringsoppgave gitt av Hedmark Bondekvinnelag. Samla av Dalsbygda Bondekvinnelag 1977

641. G
Øvre Folldal Bondekvinnelag; Tallerås, Kirstine Prestmoen Gamle matrettar frå Folldal 2000

641. G

Gamle og nye matoppskrifter fra Narbuvoll og Tufsingdalen. Revidert utgave. Samlet av medlemmer i Tufsingdalen Bygdekvinnelag 2008

641. G

Hårdaskost og hærdasmat. Gamle matretter fra Hedmark 1980

641. H
Nordset, Bjørg (red.) Mat frå gard og grend - om mat og matkultur i Lesja og Gudbrandsdalen gjennom 100 år 2001
82-91375-05-4 641. N
Nilsson, Karin Skafferiet. Mat från Jämtland och Härjedalen 2000
91-7948-169-8 641. N

Norsk mat 1965

641. N

Rendalskost 1969

641. R
Spangen, Amund Matminne frå Røros 2006
82-521-6566-4 641. S
Sølvberg, Ingvild Øye Mat og drikke i middelalderen. Undervisningsopplegg 1984

641. S
Sølvberg, Ingvild Øye Mat og drikke i middelalderen 1980
82-90289-05-7 641. S
Alm, Jens M. Den norske dram 1979
82-990555-0-4 641.2 A
Moestue, Anne (red.) "Brød kan brukes til mer enn å spises". Kunnskap og minner om vårt daglige brød (fra svarene på NEGs spørreliste nr. 229, Brød) 2009
978-82-91161-36-5 641.3 M
Espelund, Arne Brunosten. Historien til et godt næringsemne gjennom 300 år 2000
82-992430-7-6 641.37 E
Alm, Helene Krogsrud Fra slakting til festbord 2003
82-996560-0-1 641.5 A
Erken, Henriette Schønberg Stor kokebok for større og mindre husholdninger 1924

641.5 E
Garborg, Hulda Heimestell for smaa hushold. Helst paa lande (kopi, egen innb.)


641.5 H
Holst, Ruth-Hege I Huldas kjøkken 2001
82-521-5857-9 641.5 H

Matguide for Hedmark og Røros 2003
82-996702-0-9 641.5 M
Hovensjø, Geir Skogsarbeidernes kosthold. Særtrykk fra Norsk Skogbruksmuseums årbok nr. 7 - 1972-1975


641.51 H
Kolstad, Siv Randi Det smaker av tradisjon 2006
978-82-529-2881-5 641.59 K
Riddervold, Astri; Heuch, Halvor Rakefisk. Fisketradisjoner - Rakemetoder - Serveringsforslag og oppskrifter - Modningsprosesser 1999
82-512-0536-0 641.6 R
Kostveit, Åsta Østmoe Ta til takke. Flatbrød, lefser og annan takkebakst 2005
82-521-6662-8 641.815 K
Wollebæk, Knut Medarbeidersamtalter. Hvorfor og hvordan 1989
82-00-02624-8 658.3 W
Wetting, Olav Norsk fyrstikkindustri før år 1900 1968

662.5 W
Lie, Ole Torv og torvbruk 2002
82-996433-0-9 662.62 L
Aarsby, Jorunn Ingeborg De første samvirkeforetaka i norsk jordbruk - Veldre og Strand Brænderier 2005

663.5 Å
Skansen, Johs P. Bygdemøllene i Norge 1958

664.7 S
Kjensjord, Georg Slakterisamvirket i Hedmark og Oppland gjennom 75 år 1979
82-990615-0-4 664.9 K

Kvasse kniver - raske replikker. 50 år med slakterisamvirke i Nord-Østerdal og Røros 2004

664.9 K

Hermetikkarbeiderdagene 1980 : 2.-5. oktober i Stavanger 1980

664.94 H
Kvalvik, Torleiv Stavanger Preserving Co. 1873 - 1973 1973

664.94 K
Bradt, David Eberhard "Om de Norske Glasværker i Aggershuus Stift i August 1781" 1962 (1791)

666.1 B
Christiansen, G.E. De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin 1739 - 1939. 1.bind 1939

666.1 C
Christiansen, G.E. De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin 1739 - 1939. 2.bind 1939

666.1 C
Christiansen, G.E. De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin 1739 - 1939. 3.bind 1939

666.1 C
Fryjordet, Torgeir Om lakterved, pottaske og tangaske i norsk glassindustri 1999
82-993609-1-9 666.1 F

Illustreret Katalog fra Aktieselskaberne Kastrup Glasværk og De Forenede Glasværker 1989 (1910)
87-981833-5-4 666.1 I

Prisliste fra Aktieselskaberne Kastrup Glasværk og De Forenede Glasværker 1990 (1910)
87-981833-4-6 666.1 P
Sandvig, Anders "De Sandvigske Samlingers Farveri på Maihaugen" 1974 (1947)

667.3 S
Rentzhog, Sten Falu Rödfärg 1988

667.6 R
Hauge, Liss Unny Sjøli; Svebakken, Turid Hea Norske bereposar 1963-2000 2001
82-521-5839-0 668.4 H
Weium, Frode (red.) Volund 1999-2000. Plast i det moderne Norge. Norsk Teknisk Museum 2001
82-90115-34-2 668.4 P
Espelund, Arne Ole Evenstad og den yngre jernvinna i Norge 1997

669. E
Espelund, Arne Ole Evenstad "Fra myr-malm til jern og staal". Et norsk kildeskrift om direkte jernframstilling i blesterovner fra ca. år 1400 til 1800 1992
82-992430-1-7 669.1 E
Evenstad, Ole Afhandling om Jern-Malm som findes i Myrer og Moradser i Norge, og Omgangsmaaden med at forvandle den til Jern og Staal 1960 (1790)

669.1 E
Espelund, Arne (ed.) Bloomery ironmaking during 2000 years. Seminar in Budalen 1991. "In honorem Ole Evenstad" Volume 1. Ancient ironmaking in a local and general Norwegian context 1991
82-992434-0-8 669.1 E
Evenstad, Ole Praktische Abhandlung von den Eisensteinen, welche sich in Norwegen in Sümpfen und Morästen finden, und über die methode solche in Eisen und Stahl zu verwandeln 1991 (1801)
82-992430-0-9 669.1 E
Espelund, Arne Redskaper og materialer. Jenvinna 1977

669.1 E
Espelund, Arne Jernet i Vest-Telemark der tussane rådde grunnen

82-992430-8-4 669.1 E
Espelund, Arne Fremstilling av jern i eldre jernalder


669.1 E
Espelund, Arne Bondejern i Norge. Jernvinna i tid og rom. Med kildeskriftet til bonde og lensmann Ole Evenstad fra Stor-Elvdal, trykt i 1790 2008
978-82-996953-1-2 669.1 E
Espelund, Arne Jernvinna i Tolga og Os. Smiarbeid 2011
978-82-996953-2-9 669.1 E

Frå malm i myra til stål i smia. Artikkelsamling om det utvida skoleprosjektet "Jarnvinna" ved Skogn ungdomsskole 1985
82-991294-0-0 669.1 F

Jernvinne og smiing i Valdres 2010

669.1 J
Boje, Per Det industrielle miljø 1840-1940. Kilder og litteratur 1976
87-500-1643-1 670. B
Strøm, Harald (hovedred.) Verkstedboken. Teknisk handbok for verkstedindustrien. Bind I 1961

670.42 V
Strøm, Harald (hovedred.) Verkstedboken. Teknisk handbok for verkstedindustrien. Bind I 1962

670.42 V
Bugge, Alexander Den norske trælasthandels historie. Bind 1 1925

674. B
Christensen, Anne Louise Gjesdal Bøkker 1975

674. C

Korken - el suro 2000
84-88158-20-3 674. S
Bjarkø, Arild Handsaging på sagstilling. Prosjektoppgave ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 2000

674.2 B
Haugli, Ola S.; Østvik, Kolbjørn Gårdtales. Bruk av oppgangssag i Bardu 1996

674.2 H
Fageraas, Knut Bech; Bækkelund, Bjørn; Nilsson, Christer; Bagle, Eyvind Masse papir. Norske papir- og massefabrikker gjennom 150 år 2006
82-90-66028-6 676. F
Livland, Haakon Eidsborgbryner - Eksportvare i Telemark fra vikingtid til våre dager 1992

679. L

Bevaring og gjenreisning av gamle håndverk. Referat fra seminar om bevaring og gjenreisning av gamle håndverk, holdt på Røros 9.-10.4.1984 1984
82-7243-068-1 680. B
Buggeland, Tord Maihaugens bok om handverk 2000
82-90241-35-6 680. B

Dokumentasjon, vern, vidareføring og atterreising av gamle handverk 1986
82-00-71040-8 680. D

Historiens mesterprøve. Norges Håndverkerforbund 1886 - 1986. Bind 1 1985
82-991367-0-9 680. H

Historiens mesterprøve. Norges Håndverkerforbund 1886 - 1986. Bind 2 1986
82-991367-1-7 680. H

Håndverkere 1994. Håndverksregisteret De Sandvigske Samlinger,Maihaugen 1993
82-90241-19-4 680. H

Veileder til "De Gamle Verksteder". De Sandvigske Samlinger 1959

680. S
Knap, Johan Stueuret og tiden 1971

681.11 K
Trotzig, Dag Urmakeriet i Mora 1971

681.11 T
Løchen, Leif Fra skorofele til salmodikon. Artikler og innlegg i aviser 2000
82-995760-0-8 681.8 L
Espelund, Arne Ljåsmiing, ljåslått og bruk av slipestein/bryne i tid og rom. Særtrykk fra Forum for kunnskapshistorie, nr. 5/2006, NTNU. Med slåttevise fra Selbu 2006

682. E
Tobiassen, Anna Helene Smeden i eldre tid 1981
82-00-05643-0 682. T
Böckelmann, Gottfried Håndbok i tredreiing. Teknikk og håndverk 2002
82-512-0586-7 684.08 B
Breiset, Randi; Gunnerød, Anne Guri Telgje, spikke, smi med kvass kniv i rått tre 2001
82-91195-21-8 684.08 B
Hopstad, Johann Lagging på gammel og ny måte 1990
82-529-1096-3 684.08 H
Mehlum, Marit Holme Garving. Bearbeiding av huder og skinn. Arbeidsprosesser og redskaper 1994
82-512-0409-7 685. M
Boe, Liv Hilde; Lowzow, Ingrid Det gamle skomakeri 1989
82-550-6034-0 685.31 B
Lid, Nils Skifundet frå Furnes. Med pollenanalytisk tidfesting av Erik Granlund 1938

685.36 L
Sjöqvist, Kerstin Symaskinen. Historiskt och socialt 1972
91-36-00139-2 687. S
Rosander, Göran Sparkstöttingar 1995
91-7108-385-5 688.6 R
Gjevre, Ole Birger; Nielsen, Anne-Mette (innl.) På kjøretøyet skal småfolk kjennes. Norske tråbiler og andre barnebiler 2002
82-91130-19-1 688.72 G

Buer på vidda. Handbok i vøling av buer på Hardangervidda 1983
82-7243-037-1 690. B
Drange, Tore; Aanensen, Hans Olaf; Brænne, Jon Gamle trehus. Reparasjon og vedlikehold 1980
82-00-05349-0 690. D
Drange, Tore; Aanensen, Hans Olaf; Brænne, Jon Gamle trehus. Historikk,reparasjon og vedlikehold 1992
82-00-21389-7 690. D
Hjelmeland, Britt-Alise Husbygging langs kyst og fjord. Materialbruk,bygningsarbeid og bygningsarbeidere i kyst og fjordbygdene på Vestlandet i overgangen fra førindustriell til industriell tid. FOK skriftserie nr.18 1994
82-12-00327-2 690. H
Øye, Ingvild (red.) Håndverk og byggeskikk i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - VIII 1993

690. H
Magnussen, Kjeld Hus 1977
82-550-6001-4 690. M

Tradition & byggproduktion. Gammal kunskap för nutida byggande. Slutrapport 1996 1997

690. T
Forseth, Terje (red.) Gammelt listverk


690.18 G
Rømcke, Erik; Kollandsrud, Mari; Eriksen, Laila Gode råd om vinduer i eldre hus 1980

690.18 R
Gald, Reidulv Råd og tips om utvendig restaurering av eldre bygg 2001

690.2 G
Hauken, Gerhard; Bye, Inge Form og forming. Tre og trematerialer. Overflatebehandling av tre 1974
82-00-24902-6 691.1 H
Pedersen, Margit Baad Huse af kalk. Kalksten fra Fakse som lokal bygningssten 2005
87-983945-6-8 691.2 P

Mur og puss


693. M

Vind og Vær. Håndbok i klimatilpassing av bebyggelse i vindutsatte strøk i Norge 1994

693.8 H
Berg, Arne; Roede, Lars Gode råd om yttervegger i eldre hus 1981

694. B
Gjerdi, Trond Snekker 1984
82-00-06967-2 694. G
Godal, Jon Bojer; Moldal, Steinar; Oalann, Trond; Sandbakken, Embret Beresystem i eldre norske hus 2009
978-82-519-2469-6 694. G

I gjonelag med byggeskikken 1978
82-90052-16-2 694. I
Moe, Berent A. Vern og vøling av gamle hus 1975
82-529-0136-0 694. M
Vreim, Halvor Laftehus. Tømring og torvtekking 1975
82-522-0114-8 694. V
Bergenhus, Olav T. Lafting og lafteteknikk 1984
82-585-0303-0 694.2 B
Hauglid, Roar Laftekunst. Laftehusets opprinnelse og eldste historie 1980
82-09-01850-7 694.2 H
Steen, Ola Håndlaft. Teknikk og tegninger 2003
82-529-2729-7 694.2 S

Kulturminnesvård 4-84. Tema tak 1984

695. K
Brænne, Jon Gode råd om gamle maleteknikker 1982

698. B

Diverse. Kunst. (Tidsskriftsboks)


700. D

Med og utan rammer 1984
82-521-2418-6 701. M
Nelson, Marion John Material Culture and People's Art Among the Norwegians in America 1994 a 0-87732-082-9 704.03 M
Dahle, Kolbein; Bøckman, P.W. (red.) Hellig Olav i kunst og kultur. Foredrag ved "Stiklestads Venners" Olsok-seminar 1992


704.9 H

TID. Jubileumsutstilling. Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge på Hedmarksmuseet og Domkirkeodden 26.mai - 22.juli 2001


707.4 T

Vandreutstillinger. Seminarrapport 1982

707.4 V

Kulturvekstsentre i Hedmark


708. K

Kunstutstillingen. En håndbok for utstillingsarrangører 1984
82-7020-230-4 708. K

Randers Kunstmuseum 100 år. 1887-1987 1987
87-88075-22-3 708. R
Serrell, Beverly Making Exhibit Labels 1983
0-910050-64-3 708. S

Utställningar 1974
91-38-01866-7 708. U

The J. Paul Getty Museum. Handbook of the Collections 1986
0-89236-087-9 708.1 J

Rasmus Meyers Samlinger. Katalog 1955

708.81 M
Eckhoff, Wenche Kvalstad Arbeider 1969-2003 2003

709. E

Kulturguide for Rørosregionen og Nord-Østerdal. Kulturcirkumferensen: Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal. Veiviser til kunst og kultur

82-92459-00-6 709. K

Die Kunst der Landwirtschaft. Landwirtschaft und Kunst von 1875 bis heute 2007

709. K

Norsk Kunstner Leksikon. Bind 1 1982
82-00-05689-9 709. N

Norsk Kunstner Leksikon. Bind 2 1983
82-00-06535-9 709. N

Norsk Kunstner Leksikon. Bind 3 1986
82-00-06810-2 709. N

Norsk Kunstner Leksikon. Bind 4 1986
82-00-18323-8 709. N

Norges kunsthistorie. Bind 1 1981
82-05-12265-2 709. N

Norges kunsthistorie. Bind 2 1981
82-05-12266-0 709. N

Norges kunsthistorie. Bind 3 1982
82-05-12267-9 709. N

Norges kunsthistorie. Bind 4 1981
82-05-12268-7 709. N

Norges kunsthistorie. Bind 5 1981
82-05-12269-5 709. N

Norges kunsthistorie. Bind 6 1983
82-05-12270-9 709. N

Norges kunsthistorie. Bind 7 1983
82-05-12271-7 709. N

Norsk kunst fra reformasjonen til i dag (Teksthefter til lysbildeserie)


709. N
Rolfsen, Alf Kunsten skifter ham. Særtrykk av Fossegrimen nr. 4 - 1965 1965

709. R

Tradisjon og Impuls. Festskrift til Robert Kloster 8.mars 1975 1975
82-90052-08-1 709. T

Nordisk folkkonst 1972

709.48 N

Norsk kunst i 50 år. Glimt fra Oslo Kunstforenings utstillinger fra 1936 til 1986


709.481 N
Hoydal, Gunnar Færøsk kunst. 1999. Den frie udstillings bygning 1999

709.4915 H
Daugstad, Karoline; Jones, Michael Kulturlandskap i forvaltning - en begrepsutredning. Rapport fra prosjektet Begrepsutredning - kulturlandskapsforskning. Forskningsprogram om kulturlandskapet 1994
82-993127-0-1 710. D
Eriksen, Siri Gro; Flåten, Inger Eikeland; Helle, Turid Kulturlandskap og kulturmarkstypar i Hyllestad kommune. Kulturlandskap i Sogn og Fjordane. Bruk og vern. Rapport nr.13 1990

710. E

Far tå folk og fe… Kulturlandskap i Trøndelag. Utstillingskatalog 1982

710. F
Hjelle, Kari Loe; Kaland, Peter Emil Forhistorisk og historisk kulturlandskap i tilknytning til vernet bygningsmiljø på Havrå, Osterøy. FOK skriftserie nr.16 1994
82-12-00307-8 710. H

Et hegn er et tegn - eksempler på bevaringsværdige kulturspor 1997
87-7800-248-6 710. H

Kulturlandskaps-prosjekter. En oversikt over tiltak som er satt i gang for å verne og utvikle norske kulturlandskap. DN-rapport 1990 - 2 1990

710. K
Larsen, Bjørn Harald; Fjeldstad, Helge Kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007. Resultater fra biologiske og kulturhistoriske registreringer i 13 kommuner 2008
978-82-92424-29-2 710. K
Lorentzen, Asger H.; Michaelsen, Karsten Kjer (red.) Kulturstier i Europa. Pathways to the Cultural Landscape 2000-2003 2003
87-87162-98-9 710. L
Montelius, Sigvard Kulturlandskap i omvandling 1973

710. M

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Del 1. Generelt om prosjektet. Kriterier. Metodeopplegg: Fase 1. Forarbeid 1992

710. N

Odlingslandskap och livsform. Bygd och Natur årsbok 1979 1979
91-85124-37-0 710. O
Schmedling, Tor Kulturlandskapet - nærmiljøet som kilde for læring 2001
82-7841-118-2 710. S
Hedmark fylkeskommune Fylkesdelplan. Vannbruksplan for Glomma 1992

711. F

Fylkesdelplan. Vannbruksplan for Glomma. Høringsutkast 1991

711. F

Flerbruksplan Orkla. Status, mål, tiltak 1991

711. F

Fylkesdelplan. Vannbruksplan for Femund-/Trysilvassdraget. Del 1. Forvaltning 1996-2000 1995

711. F
Hedmark fylkeskommune Kulturlandskapet i Hedmark - noe å ta vare på?


711. K

Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen. 1. Regioninndeling av landskap. Nordisk Ministerråd Miljørapport 1987:3 1987
87-73-03122-4 711. N

Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen. 2. Forvaltning av ressurser og verdier. Nordisk Ministerråd Miljørapport 1987:3 1987
87-73-03123-2 711. N

Åkerprosjektet. Temaplan for kulturminnevern i Åker-/Ridabuområdet Hamar kommune 1994

711. Å

Handlingsplan Glomma. R-09. Hovedrapport 1992
82-7243-874-7 711.3 H

Handlingsplan Glomma. R-07. Vassdragsnær arealbruk 1992
82-7243-875-5 711.3 H
Helleberg, Ivar Handlingsplan Glomma. Sammendragsrapport 1992
82-7243-873-9 711.3 H

Bebyggelsesplaner. Et utvalg eksempler 1989
82-7243-196-3 711.4 B
Hedmark fylkeskommune Bedre bygningsmiljøer. Seminarrapport 1992 1993

711.4 B
Erdal, Jone Ottar Os sentrum. Rehabiliteringsplan med framlegg til framtidig bruk 1979

711.4 E
Eriksen, Jan Erik Handlingsplan Glomma. Statusrapport for Glomma i Sør-Trøndelag. (Miljørapport nr.2 : 1990 - Røros kommune) 1990

711.4 E
Eriksen, Jan Erik Handlingsplan Glomma. Målsettinger og tiltak. (Miljørapport nr.5 : 1990 - Røros kommune) 1990

711.4 E

Generalplan Folldal 1977

711.4 F

Flerbruksplan for Hola. Tolga kommune 1998

711.4 F

Gard og gruve. Utviklingsplan og stedsanalyse for Folldal sentrum 1996

711.4 G

Kulturlandskapet i kommuneplanen. Prosjektet : "Tynset er ditt kulturlandskap"


711.4 K

Reguleringsplan. Bebyggelsesplan. Veileder 1998
82-457-0192-0 711.4 R

Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Utarbeidelse, framstilling, saksbehandling 1987
82-7243-197-1 711.4 R

Tynset. Materiale for analyse av planleggingsproblemer 1986

711.4 T

Bærekraftige historiske byer - med kulturarven som utviklingsressurs


711.5 B
Dahle, Trond-Ulrik Gårdstunets bo- og driftsmiljø 1975
82-529-0137-9 711.5 D
Moen, Asbjørn; Rohde, Torfinn Skjøtselsplan for Sølendet naturreservat Røros kommune,Sør-Trøndelag fylke. Rapport 1985

711.5 M

Totalprosjektering av gardsanlegg 1978

711.5 T

Verdifulle kulturlandskap i Norge. Mer enn bare landskap! Del 4 - Sluttrapport fra det sentrale utvalget for registrering av verdifulle kulturlandskap 1994

712. V
Englund, Gunilla; Hallgren, Sören Koloniträdgårdar 1974
91-36-00388-3 712.6 E
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark fylke. Hamar 2005

712.6 M
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark fylke. Elverum 2003

712.6 M
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark fylke. Kongsvinger 2003

712.6 M
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark fylke. Stor-Elvdal 2003

712.6 M
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark fylke. Åmot 2003

712.6 M

Trädgård. En kulturhistorisk utställning 1988
91-7108-283-2 712.6 T
Østeraas, Tore Ripan Naturreservat i Nord-Østerdalen 1977
82-575-0031-3 719. Ø

Arkitektur i Norge. Årbok 1997. Norsk Arkitekturmuseum 1997
82-7039-039-9 720. A
Horgen,Bjørn Casper; Skancke, Sturla Stangebyen. Rapport 1976

720. H
Hvamstad, Per Bebyggelse i Alvdal. Noen utfyllende opplysninger knyttet til kommuneplan for Alvdal, kartet: kulturminner 2007

720. H
Hyldtoft, Ole (red.) Industrial Buildings and Dwellings. The Industrial Environment 1840 - 1940. No. 2 1978 1978

720. H
Kollandsrud, Gullik Trehusbyen - kan den gjenskapes? 1978

720. K

Trebyer i Norden 1975
82-90052-03-0 720. T

Bygningshistorie og bygningsvern. Rapport fra seminar FOK 1991
82-7216-667-4 720.1 B

Farge på byen. Om farger og fargebruk i Bergen ca.1200-1900. Samarbeidsutstilling mellom Bryggens Museum, Det Hanseatiske Museum, Gamle Bergen Museum, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Historisk museum 1991
82-90289-45-6 720.1 F
Brænne, Jon Bjørgan i Kvikne. Våningshuset. Beskrivelse, tilstand og forslag til tiltak. Rapport Kunst og inventar nr. 29/2008 (NIKU) 2008

720.28 B
Cederberg, Christer; Olsson, Daniels Sven Råd i byggnadsvård 1975

720.28 C

Stedstilpasset bebyggelse. Istandsettelse,vedlikehold,tilbygg nye hus i gamle bygningsmiljøer 1981

720.28 S

Teknisk bygningsvern. Rapport fra seminar FOK 1993
82-12-00109-1 720.28 T
Madsen, Stephan Tschudi; Bull, Lisen (red.) Arkitekturvernåret 1975 1976
82-09-01441-2 720.9 A

Byggeskikk i Midt- og Nord-Østerdalen. En praktisk veileder 1994

720.9 B
Brochmann, Odd Hus i Norge 1944

720.9 B

Byggeskikk på landsbygda 1975
82-529-0106-9 720.9 B

Byggeskikk i Nordhordland. Utvikling av bustadhus på 1700 og 1800 talet 1975

720.9 B
Bækkelund, Bjørn Hamars bygningshistorie. Hamar sentrum 1849-1930 1989
82-7404-031-7 720.9 B
Berg, Arne Et utvalg av hans artikler om bygningshistorie samlet i anledning hans 80-års dag 1997
82-90359-61-6 720.9 B
Bore, Ove Magnus Kulturminne i Masfjorden. Hovedtrekk i byggjeskikken fram til 1900. Registreringsrapport nr.7 i serien "Faste Kulturminne i Hordaland" 1979

720.9 B

Byggnadstraditioner i gränstrakter. Bygningstradisjoner i grensetrakter 2007
978-82-91326-23-8 720.9 B
Brochmann, Odd Gjenreisningen og det norske i vår byggeskikk 1940

720.9 B

Byggeskikk. Jubileumsnummer. Nr. 1 - 2002. Statens byggeskikkpris 20 år i 2002 2002

720.9 B
Christensen, Arne Lie Den norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid 1995
82-530-1735-9 720.9 C
Dietrichson, Ragnhild Gamal byggjeskikk i Nord-Aurdal. Rapport frå registreringa av hus bygde før 1900 1996
82-91347-05-0 720.9 D
Erixon, Sigurd Svensk byggnadskultur 1982
91-7408-071-7 720.9 E
Fasting, Lars Trondheims bybilde. Innstilling om verneverdige bygninger og bygningsmiljøer i Trondheims sentrale områder. Antikvarisk Utvalg Trondheim kommune 1976 1978

720.9 F
Hedmark fylkeskommune Hus i Hedmark. Gode nye bygningsmiljøer 1992

720.9 H
Horgen, Jan E. Hus i Norge. Kilder om hus. Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder 2000
82-426-1101-7 720.9 H
Haagaas, Trond; Hvamstad, Per; Spangen, Amund Byggeskikk i Midt- og Nord-Østerdalen. Ei eksempelsamling 1990

720.9 H
Hofrén, Manne Husen på Öland 1995
91-85926-44-2 720.9 H
Jahn, Gunnar Byggeskikker på den norske landsbygd 1925

720.9 J
Kollandsrud, Mari Hus og stil. Fortidsminneforeningen. Norsk kulturråd 1988

720.9 K
Magnussen, Kjeld Bygningshistorisk oppmålingsarbeid


720.9 M
Næss, Hans Eyvind Miljøbevaring i Stavanger 1975
82-532-0203-2 720.9 N
Nygård-Nilssen, Arne Fredede hus satt i stand med statsbidrag 1958

720.9 N

Rapport om Håndværkere og Bygningsrestaurering 1980
87-503-3170-1 720.9 R
Rognerød, Dag-Ivar På historisk grunn. En kulturhistorisk reise til statlige eiendommer 1997
82-467-0011-1 720.9 R
Sundt, Eilert Om bygnings-skikken på landet i Norge 1976
82-05-08204-9 720.9 S
Skoug, Helge Om å ta vare på gamle hus. Veileder for reguleringsplanen Gamle Folldal Gruver 2005
82-997184-0-6 720.9 S
Stigum, Hilmar Byggeskikk 1972

720.9 S
Spangen, Amund Byggeskikk i Vingelen. Vedlegg til rapporten "Hus i Vingelen" 1990

720.9 S
Spangen, Amund Bygge og bo i Nord-Østerdalen 1993
82-530-7039-032-1 720.9 S
Svendsen, Ola Øgard Fredede hus og anlegg 1. Finnmark, Troms, Nordland 1981
82-00-05515-9 720.9 S
Thorp, Kari B. Gammelt hus - Søkelys på rehabilitering 1976

720.9 T
Tobiassen, Anna Helene Byggeskikk i norske bygder. Et forelesningskompendium 1988
82-550-6027-8 720.9 T
Hedmark fylkeskommune Verksbygningenes vedlikeholdstilstand. Stiftelsen Folldal Gruver. 2002

720.9 V
Vreim, Halvor Norsk trearkitektur 1939

720.9 V

Vestnordisk byggeskikk gjennom to tusen år 1982
82-90215-39-8 720.9 V
Berre, Nina Arkitekt Rolf Prag. Moderne på Hedmarken 2012
978-82-91326-31-3 724.6 B
Tietz, Jürgen Arkitekturens historie i det 20. århundret 2000
3-8290-4538-7 724.6 T
Eriksson, Hege Maria Museumsarkitektur. En studie av nyere norske museumsbygg 2004
82-8105-007-1 725. E
Kolle, Herdis Statens sentale bygningar i Noreg 1536 - 2007


725. K
Risåsen, Geir Thomas Staten bygger 2003
82-7547-113-3 725. R
Tschudi-Madsen, Stephan; Moberg, Harald Akershus - vårt riksklenodium 700 år 1999
82-03-22355-9 725.18 T
Hartmann, Eivind ; Mangset, Øistein Norske jernbanestasjoner i sveitserstil 1974

725.3 H
Hartmann, Eivind ; Mangset, Øistein; Reisegg, Øyvind Neste stasjon. En guide til jernbanens arkitekturhistorie 1997
82-05-25294-7 725.3 H

Lokalisering og utforming av bensinstasjoner. Retningslinjer 1994
82-452-0006-9 725.3 L
Munksgaard, Jan Henrik Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 1 Ytre Hordaland 1973

725.7 M
Munksgaard, Jan Henrik Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 2. Midtre og Indre Hordaland. Registreringsrapport 1975 1977

725.7 M
Munksgaard, Jan Henrik Gamle handels og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 3. Sogn og Fjordane. Registreringsrapport 1980 1980

725.7 M
Christie, Håkon Stavkirkene i bygnings-historisk sammenheng 1970

726.5 C
Dæhlin, Erik Oddvar Stavkirkene våre 1972
82-07-01505-5 726.5 D
Ekroll, Øystein Nidarosdomen. Vestfrontens skulpturer 2006
82-7693-061-1 726.5 E

"Her taler de stener…" Poetiske inntrykk fra Hamardomen 2001
82-91326-14-2 726.5 H

Hamar Domkirkes ruiner 1949

726.5 H
Ekroll, Øystein; Stige, Morten Kirker i Norge. Middelalder i stein. Bind 1 2000
82-91399-09-3 726.5 K
Sørmoen, Oddbjørn Kirker i Norge. 1700-tallet. Skjønnhetens århundre. Bind 2 2001
82-91399-10-7 726.5 K
Eldal, Jens Christian Kirker i Norge. Med historiske forbilder. 1800-tallet. Bind 3 2002
82-91399-11-5 726.5 K

Kirkearkeologi og kirkekunst. Studier tilegnet Sigrid og Håkon Christie 1993
82-90359-60-8 726.5 K

Stavkirker


726.5 S
Storsletten, Ola Takverk i steinkirker fra middelalderen. FOK skriftserie nr.5 1993
82-12-00104-0 726.5 S

Sikring av stavkirkene. Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Norsk Kulturråd Mai 1973 1979
82-7081-0177 726.5 S
Fischer, Dorothea P. Nidarosdomen i tekst og bilder 1969

726.6 F
Bugge, Anders Gamle norske prestegaarde 1919

726.9 B
Horgen, Jan E.; Sverdrup-Thygeson, Ulrik Norske prestegarder. Folk og hus 1999
82-529-2399-2 726.9 H
Swensen, Wilhelm Våre prestegårders skjebne 1942

726.9 S
Brænne, Jon Museumsbygninger i Hedmark. Undersøkelser og evalueringer 1997
82-426-0863-6 727.6 B

Glomdalsmuseet. Museumsveien, Elverum. Nybygg og påbygg


727.6 G
Almqvist, Torbjörn; Johansson, Hjördis; Simonsson, Lena Vad folket byggde. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria 1976
91-7108-099-6 728. A
Broe, Unni; Skogstad, Solrun Under tak i Tokke. Sluttrapport frå kulturminneregistreringane i Tokke 1986

728. B
Cederlund, Johan von Echstedtska gården. Västra Smedbyn 1995
91-630-3457-3 728. C
Enerstvedt, Åse Huset. Bustad - arbeidstad. Hordamuseet 1945-1995 1995
82-7838-000-7 728. E

Gamle hus i Nittedal. Registrering av faste kulturminner i Norge 1983
82-7243-026-6 728. G
Horgen, Jan E. Bolighus. Nes, Romerike 1860 - 1910 1976

728. H
Horgen, Jan E. Bolighus - Nes, Romerike - 1860-1910. Ei undersöking av husbruk 1975

728. H
Komber, Jochen; Hvamstad, Per; Øhrn, Turid Verneplan for Tynset sentrum 1990

728. K
Kollandsrud, Mari Gode råd om eldre hus 2002

728. K
Mellemsether, Hanna (red.) Historier fra et hus. Hans Nissen-gården 2005
82-90348-34-7 728. M
Røhme, Vegard Til Holden. Bygningsvern på Holden i Os 1992

728. R
Noss, Nils Registrering av faste kulturminne i Noreg. Kommunerapport for Ål


728. R
Støen, Per H. Restaurering av buer i Folldal. Rapport 1991

728. S
Søndmør, Henning Eldhuset på Langsjøvollen. Bygningsundersøkning med historikk, skadeanalyse, og utbedringsplan 2003

728. S
Spangen, Amund Hus i Vingelen 1990

728. S
Sæther, Tor Verneverdige kulturminner og kulturhistoriske miljøer. Eksempelkommune : Nittedal. MD-rapport 1983

728. S
Skirbekk, Håvard Hus og tun 1963

728. S
Sandvig, Anders Vår gamle bondebebyggelse. Hva Maihaugen forteller 1947

728. S

Industriarbeidarmuseet i Åbø-byen. Særtrykk av Folk i Ryfylke. Tidsskrift for Ryfylkemuseet nr.1/85


728.1 I

Klevfosboligen 1986

728.1 K
Liedgren, Rut Så bodde vi. Arbetarbostaden som typ- och tidsföreteelse 1961
91-7108-198-4 728.1 L
Rambow, Per Husrevyen - 76 1976
87-427-0079-5 728.3 H
Børve, H. Museets gamle bondebygninger. 1. Borgestuen og Serklandsstuen 1912

728.6 B

Bauernhöfe in Südtirol. Bestandsaufnahmen 1940 - 1943 2006
978-88-8266-370-4 728.6 B
Dahle, Kolbein; Grytli, Eir; Nilsen, Dag Trønderlåna. Det midtnorske våningshuset 2005
82-521-6562-1 728.6 D

Heimar på bygdene 1952

728.6 H
Hvidtfeldt, Johan Den danske bondegård. (Turistårbogen 1965) 1965

728.6 H
Nygård-Nilssen, Arne Aga i Ullensvang. Fra lagmannsgård til nimanns-tun 1954

728.6 N
Torp, Christina; Hallén, Åsa Kulturturistiskt semesterboende i Dalsland. En bok om dalslandsstugor 1998

728.6 T

Trønderlåna i fortid og fremtid 1988

728.6 T

Buer i Femundsmarka 2002

728.7 B
Steen, Ola Hytter i tømmer/bindingsverk. Bind 1:Hyttetegninger. Grunnplaner og fasader for bygging i flere trinn 1995
82-529-2058-6 728.7 S
Steen, Ola Hytter i tømmer/bindingsverk. Bind 2:Byggtekniske detaljer. Laftebegrep,verktøy og framgangsmåter 1996
82-529-2059-4 728.7 S
Steen, Ola Hyttetegninger for tømmer og bindingsverk 2006
82-529-3061-1 728.7 S
Berg, Arno Akershus slott i 1600-1700-årene. Bind 2 1951

728.8 B

Herregården. Bygningskulturens Dag 2004 2004
87-91298-16-4 728.8 H
Høiaas, Knut; Sandmo, Sigurd Håkonshallen. Kongehall, kornkammer og kulturminne 2007
82-90289-87-1 728.8 H
Vihovde, Anne Brit Tiders Smag og Fordringer. Håkonshallens restaureringshistorie gjennom de siste 160 år 1999
82-90289-77-4 728.8 V
Austigard, Bjørn Utløer og høystakker i Romsdal. Særtrykk frå Romsdalsmuseets årbok 1981


728.9 A
Dybdahl, Audun Hus for folk og fe. Hustyper og byggeskikk i Inn-Trøndelag 1994
82-991868-4-6 728.9 D
Gjærder, Per Vestnorske utløer i stavverk 1977
82-00-01612-9 728.9 G
Horgen, Jan E.; Våge, Jan Akershusiske låver 1870 - 1970 2000
82-529-2499-9 728.9 H
Paulsrud, Geir Fjos i Fron. Frå omkring 1750 og fram til 1980-åra 1984

728.9 P
Risåsen, Geir Thomas (red.) Røde låver - alt under ett tak 2000
82-426-1173-4 728.9 R
Spangen, Amund Seterliv og byggeskikk. Bruk, vern og vedlikehold av setrer i Os i Nord-Østerdalen 2009
978-82-997184-1-7 728.9 S
Tandberg, G. Kortfattet veiledning i Bygningsvæsen paa Landet 1920

728.9 T
Brænne, Jon Dekorasjonsmaling. Marmorering - Ådring - Lasering - Patinering - Sjablondekor - Strukturmaling 1998
82-512-0468-2 729.4 B

Sculpture Exhibition. Øyvin Storbækken. Billedhugger


730.9 S

Bergkunstmuseet. Det magiske berget 2005

732.2 B

Jordbruksristninger på Leirfall i Hegra. En ekskursjonsguide 1972

732.2 J
Brænne, Jon Aagot Vangen. En kunstnerskjebne i skyggen av Vigeland 1983

735. K
Hosar, Kristian Skjåk-Ola 250 år 1995

736.4 H
Magerøy, Ellen Marie Norsk treskurd 1973
82-521-0098-8 736.4 M
Sørensen, Steinar Mangletreet. Glatteredskap og festegave


736.4 S

Fra folkekunst til nasjonalt kunsthåndverk. Norsk treskjæring 1847 - 1879 2004

736.4 S
Skaare, Kolbjørn Norges mynter 1979

737.4 N
Sveen, Dag Mynt i Norge 1978
82-521-0837-7 737.4 S
Bøe, Alf Porsgrunds Porselænsfabrik. Bedrift og produksjon gjennom åtti år 1967

738.2 B
Huitfeldt, Johanne Porselenet fra Kina 1978
82-7003-015-5 738.2 H
Polak, Ada Gammelt Porsgrund porselen 1980
82-7003-053-8 738.2 P
Opstad, Lauritz Herrebøe Fajance Fabrique. Et norsk industri-eventyr fra rokokko-tiden 1959

738.3 O
Platou, Olaf Våre kirkeklokker som musikalske monumenter 1943

739. P

Formfremstilling og støping av brukskunst

82-567-0109-9 739.1 F
Noss, Aagot Draktsølvet frå Den norske samlinga, Nordiska museet, Stockholm 1985

739.2 N
Brodahl, Joh E. Trondhjems guldsmeder. 1. Barokken 1923

739.22 B
Polak, Ada Gullsmedkunsten i Norge før og nå 1970

739.22 P
Andersen, Håkon Draktsølv fra Trøndelag og Nordmøre 1990
82-90502-08-7 739.23 A
Fossberg, Jorunn Norske sølv-skjeer 1974
82-7003-006-6 739.23 F
Krohn-Hansen, Gunvor Trondhjems-sølv. Trondheim-silver

82-90502-06-0 739.23 K

Utstilling av gamle trønderske sølvarbeider 1921

739.23 U
Ågotnes, Anne En pryd for sin tid. Smykker fra forhistorisk tid og middelalder på Vestlandet

82-90289-03-0 739.27 Å
Østby, Jon Birger Gammelt kobber 1982
82-7003-032-5 739.5 Ø
Jor, Finn Galleri Aukrust 1993
82-02-14089-7 741.09 A

Aukrust og forsvaret

978-82-92791-00-4 741.5 A På smussomslagets rygg: Aukrustsenteret 1996 - 2006

Helgen-streker. Et utvalg av Geir Helgens tegninger 2006
82-303-0693-1 741.5 H

Jentestreker. Tegneserier til glede og forargelse om jenters liv 2007
978-82-91997-08-7 741.5 J
Rosendahl, Peter J. Han Ola og han Per. A Norwegian-American Comic Strip - En norsk-amerikansk tegneserie

82-00-06741-6 741.5 R
Ersvik, Asbjørn (Innsamlet av …) Postkort. Tegnet av Kjell Aukrust 2011

741.6 A
Anker, Peter Folkekunst i Norge 1975
82-02-03253-9 745. A
Anker, Peter Norsk folkekunst 1975
82-02-03417-5 745. A
Alsvik, Elling Folkekunst i Trøndelag 1984
82-90348-09-6 745. A
Gjelten, Trygve;Westgård, Asmund Alvdal husflidslag 100 år. En beretning om lagets virksomhet fra 1889 til 1989


745. A
Bleken-Nilssen, T. Handverket på Hedmark inntil 1780.


745. B
Buren, Jan af Hemslöjden i Mora 1975

745. B

Diverse. Kunsthåndverk. Husflid


745. D
Engen, Arnfinn Hjerleid-utstillinga 100 år. Med treskurd og snikring og måling og mangt… 2003
82-7847-090-1 745. E

Folkekunst / Bygdekunst (4 hefter) div.

745. F
Kolstad, Harald Vakkert verktøy. Bruksgjenstander fra gamle dager 2004
82-04-09777-8 745. K
Meyer, Johan Fortids kunst i Norges bygder. Østerdalen 1. Hedmark fylkes nordre halvdel 1978
82-526-0026-3 745. M
Meyer, Johan Fortids kunst i Norges bygder. Østerdalen 2. Søndre Østerdalen med Ytre Rendalen, Sollien og Solør 1978
82-526-0027-1 745. M

Mesterverk skapt i ild. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1893 - 100 år - 1993 1993
82-90502-13-3 745. M
Meyer, Johan Fortids kunst i Norges bygder. Østerdalen 2. Søndre Østerdalen med Ytre Rendalen, Sollien og Solør 1936

745. M
Nodermann, Maj Nordisk folkkonst. En utställning i Nordiska Museet 1985
91-7108-235-2 745. N

Norsk husflid. Nr.1 1975 - nr.4 1984. (Tidsskriftsboks)


745. N

Norsk husflid. Nr.1 1985 - nr.5 1989. (Tidsskriftsboks)


745. N

Norsk husflid. 2009 - . (Tidsskriftboks)


745. N
Norsk kulturråd Om folkekunst 1977
82-7081-015-0 745. O

Om kunstindustri 1991
82-90502-09-5 745. O
Rostad, Bernhard; Tschudi-Madsen, Stephan (red.) Norske antikviteter fra bygd og by 1998
82-03-22326-5 745.1 R
Ørnes, Ellen Antikvitetsleksikon 2008
978-82-7201-449-9 745.1 Ø
Sæther, Nina Granlund Hjertet i folkekunsten. En hyllest til håndens arbeid 2001
82-517-8149-3 745.4 S
Alsvik, Elling Kniven. Rapport fra knivutstilling på Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum 2003

745.5 A
Gjærder, Per Esker og tiner 1981
82-7003-029-5 745.5 G
Grosch, H. Husfliden paa jubilæumsutstillingen 1914 1924

745.5 G

Knivbladet. Tidsskrift for Norsk Knivforening. Nr.1 1988 - nr.4 1989. (Tidsskriftsboks)


745.5 K
Munksgaard, Jan Henrik Kurver 1980
82-7003-026-0 745.5 M
Ågren, Katarina; Lundholm, Karin Näverslöjd 1979
91-534-0103-4 745.51 Å
Anthonsen, Harald M. Form og forming. Skinn og lær 1980
82-00-27793-3 745.53 A

Skinnfellmakarar i Folldal


745.53. S Privat innb. (hefte)
Enevoldsen, Ruth På jakt etter norske dukker 1996
82-7774-055-7 745.592 E
Ellingsgard, Nils Norsk rosemåling 1981
82-521-2024-5 745.7 E
Ellingsgard, Nils Rosemåling i Hallingdal 1978
82-09-01493-5 745.7 E

Med pensel och schablon

91-7105-280-8 745.7 M
Opstad, Lauritz Bondens bilder. Høysetetavler fra Østfold 1999
82-7412-051-5 745.7 O
Ellingsgard, Nils Rosemåling i Valdres 1987
82-90066-90-2 745.723 E
Ellingsgard, Nils; Andersen, Gry Charlotte Ljøterud Rosemåling i Numedal. Dekorativ måling i folkekunsten 2004
82-496-0580-2 745.723 E
Hutchison, Ragnhild (red.) Lokale tråder - tråkling gjennom tekstil- og lokalhistorie 2006
82-8186-002-2 746. L
Steihaug, Kari "Forbindelser" By the way, Bevgendes 2004 2004

746. S
Hoffmann, Marta The warp-weighted loom 1974
82-00-08094-3 746.1 H
Hoffmann, Marta En gruppe vevstoler på Vestlandet. Noen synspunkter i diskusjonen om billedvev i Norge 1958

746.1 H
Noss, Aagot Bandlaging 1976
82-90036-02-7 746.1 N
Halvorsen, Caroline Den norske husflidsforenings haandbok i vævning 1920

746.14 H
Sæchnann, Johannes Veiledning til Dreiel- og Teppen-Vævning for Begyndere 1963 (1849)

746.14 S

Tepper i Vestfold 1989

746.14 T

Oldemors pomponger. Possementhåndverket i Trondheim 1982
82-90348-03-7 746.2 O
Breiset, Randi (red.) Om fellen kunne fortelle... Åkletradisjon til inspirasjon 2001
82-996047-0-2 746.3 B
Kostveit, Åsta Østmoe Kjellaug Haugen Holter 2011

746.3 H
Lium, Randi Nygaard Identitet. Vev i papir. (Utstillingskatalog) 2006
82-995728-8-6 746.3 L
Lium, Randi Nygaard (red.) Jubileumsboken Hannah Ryggen 100 år, 1894-1994 1996
82-519-1226-1 746.3 R
Sjøvold, Aase Bay Norsk billedvev 1976
82-7003-009-0 746.3 S
Hoffmann, Marta 1880-årenes nye billedvev i Norge. Og litt om utviklingen senere


746.34 H

Diverse håndarbeid (tekstil)


746.4 D

Strikke letts idébok 1

82-7232-118-1 746.4 S

Strikke letts idébok 2

82-7232-124-6 746.4 S

Strikke letts idébok 3

82-7232-125-4 746.4 S

Strikke letts idébok 4

82-7232-150-5 746.4 S

Strikke letts idébok 5

82-7232-151-3 746.4 S

Strikke letts idébok 6

82-7232-168-8 746.4 S
Sørensen, Steinar Tågbinding i Østerdalen. Et bidrag til kurvarbeidets kulturhistorie (særtrykk av Nytt om gammalt i anledning Glomdalsmuseets utstilling av tågarbeider sommeren 1985)


746.41 S
Tamosaitiene, Anastazija; Tamosaitis, Antanas Lithuanian Sashes 1988
0-9191187-04-8 746.41 T
Wahl, Herborg Jakten på sprang 2003

746.42 W
Wahl, Herborg Nytt liv i gamle sprangmønstre 1999

746.42 W

Om strikking. Håndverk - husflid - hobby. En historikk. Bundingen gir glede 1981

746.43 O
Schreiner, Johanna Strikkemønstre fra oldemors tid


746.432 S
Achen, Henrik v. (red.); Nielsen, Mona Gud og hvermann. Hjemmeinnredning som religionsundervisning i Norge på 1600- og 1700-tallet 1993

747. A
Brænne, Jon Tapeter i Norge


747. B
Anderbjørk, Jan Erik Glas och glasbygd 1966

748. G
Anderbjørk, Jan Erik; Nisbeth, Åke Gammalt glas 1968

748.2 A
Lie, Inger-Marie Hadelandsglass 1850-1900 1977

748.2 L
Polak, Ada Glassboken 1974
82-03-06391-8 748.2 P
Polak, Ada Gamle vinglass 1974
82-7003-005-8 748.2 P
Lexow, Einar Norske glassmalerier fra laugstiden 1938

748.5 L
Anker, Peter Kister og skrin 1975
82-7003-007-4 749. A
Gjerdi, Trond Møbler i Norge 1976
82-03-08610-1 749. G
Krafft, Finn Gamle skåp frå Telemark 1944

749. K
Lie, Vegard Møblene i Øvre Solør 1650-1850. Et forsøk på å avdekke strukturer i visuell og kulturell kompleksitet. Bind 1. Tekst 1997

749. L
Lie, Vegard Møblene i Øvre Solør 1650-1850. Et forsøk på å avdekke strukturer i visuell og kulturell kompleksitet. Bind 2. Fotografier 1997

749. L

Møbler og mennesker. En utstilling om møbler og innredning som kulturfaktor 1979
82-990572-0-5 749. M
Steen, Albert Fra bord til bord 1999
82-7003-081-3 749. S
Steen, Albert Stoler i Norge 1975
82-7003-008-2 749. S

Åre og røykovn 1977

749.6 Å
Bergman, Margareta Vilse i sameland (Lost in Sapmi) 2008

750. B

Per Rosenberg malerier


750. R

Peter Nicolai Arbo 1831-1892 : Drammens Museum Fylkesmuseum for Buskerud 3.juni - 28.sept. 1986 1986

759. A
Loge, Øystein Nicolai Astrup


759. A
Kielland, Else Christie Harriet Backer 1845-1932 1958

759. B
Vik, Cathrine Hovdahl og Lium, Randi Nygaard (red. Harriet Backer. En lysets magiker. En ljusets magiker 2008
978-82-519-2314-9 759. B

Johan Friedrich Leonhard Dreier 1775-1833. Katalog over 40 farvelitografier 1964

759. D

Torleiv Moren. Målaren frå Trysil 1988
82-7404-026-0 759. M
Steen-Johnsen, Ivar Opplevelsens styrke er det viktigste. Maleren Søren Steen-Johnsen og hans kunst 2003
82-996649-1-8 759. S

Christian Skredsvig (1854-1924) 1978
82-990498-0-6 759. S
Stenseng, Arne Harald Sohlberg. En kunstner utenfor allfarvei 1963

759. S
Bjerke, Øivind Storm Harald Sohlberg


759. S
Nelson, Marion John Painting by Minnesotans of Norwegian Background 1870 - 1970 2000 a 0-87732-090-X 759.1 N
Jor, Finn Kjell Aukrust - med pensel 2001
82-7900-111-5 759.81 A
Nørstegård, Tor Ragnvald Einbu. Multikunstner og bestefar 2008
978-82-91375-24-3 759.81 E
Lange, Marit Ingeborg Kitty Lange Kjelland (1843-1914) 2008
978-82-7326-101-4 759.81 K
Aune, Anne; Johnsen, Jesper Stub Fotokonserveringsprosjektet. En undersøkelse av oppbevaringsforholdene og tilstanden i 14 norske fotosamlinger, 1995-1996 1997
82-90935-37-4 770. A

Arkivering av bilder. Vägledning för hembygdsföreningar, kulturnämnder och museer. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport 1978:1 1978
91-7192-391-8 770. A

Billeder - hvad med dem? 1980
87-87778-01-7 770. B
Boe, Liv Hilde Veiledning i innsamling, registrering og arkivering av eldre fotografier 1980
82-90331-02-9 770. B
Boe, Liv Hilde; Løberg, Morten Bevaring av eldre fotografier. Veiledning i innsamling, registrering og teknisk behandling av eldre fotografier 1982
82-90331-03-7 770. B

Blir bilden bevarad? Rapport från Nordiska Museets bildkonferens i Uddevalla 26. - 28. augusti 1974 1977
91-7108-140-2 770. B

Diverse. Foto. (Tidsskriftboks)


770. D
Erlandsen, Roger; Halvorsen, Vegard Skuseth (red.) Rapport fra Landskonferanse om fotobevaring for fylkes-/regionansvarlige institusjoner 1993 1993

770. E
Erlandsen, Roger; Olsen, Kåre (red.) Fotobevaringsboka. Veiledning i sikring, registrering og teknisk behandling av eldre fotografi 1988
82-7003-079-1 770. E

Foto- og fotorettslige spørsmål ved museene. Utredning fra NKKM 1986

770. F

Fotobevaring mot år 2000. Rapport fra landskonferanse om fotobevaring 1989 1990
82-7432-007-7 770. F

Fotografi. Fortid og fremtid. Plan for vern av fotografier 1993

770. F

Fotoregister og kortfattet fotoleksikon 1974
82-7081-006-1 770. F

Kan vi stole på fotografiene? 1981
82-990735-0-2 770. K
Løberg, Morten (red.) Fotobevaring 1983
82-00-06738-6 770. L

Mått och Mål 1978
91-85 198-064 770. M
Norheim, Lars G. Foto- og opphavsrettslige spørsmål ved museene 1998
82-90935-56-0 770. N

Norsk Fotohistorisk Årbok 1980. Bildene lever! 1981
82-990735-1-0 770. N

Norsk Fotohistorisk Årbok 1981/1982. Bildene dokumenterer! 1982
82-990735-2-9 770. N
Erlandsen, Roger (red.) Norsk Fotohistorisk Årbok 1985/86 1987
82-7003-068-6 770. N

Ut av mørkerommet. Forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge. ABM skrift nr. 34 2006
82-8105-044-6 770. U
Oulie, Hege Digitalisering av fotosamlinger. SBM-skrift nr. 1

82-8105-000-4 770.28 O
Oulie, Hege Digitalisering av fotosamlinger. SBM-skrift nr. 55 2009
978-82-8105-072-3 770.28 O
Morgenstern, Neil Axel Lindahl. 1841 - 1906. Jubileumsutstilling 1994
82-990735-3-7 770.9 L
Nyeggen, Ola Fotografenes historie i Alvdal og Nord-Østerdalen 2000

770.9 N
Bonge, Susanne Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920 1980
82-7130-014-8 770.92 B

Behandling av eldre fotografier. Teknisk veiledning 1979

771. B
Johnsen, Jesper Stub; Palm, Jonas Fotografiske Teknikker 1839-1920 1984
87-8791862-5 771. F

Fotografisk Vårbok 1978 1978
82-90288-01-8 779. F
Korff, Kirsten Wilse-samlingen ved Norsk Folkemuseum. Evaluering av negativmateriale og oppbevaringsforhold 1988
82-7081-022-3 779. K

Norske fotosamlinger 1989-90 1989
82-417-0012-1 779. N

Viktig og vakkert. Utvalgsprinsipper for fotografi. ABM-skrift nr. 51 2008
978-82-8105-068-6 779. V
Greve, Solveig (red.) "Ferdige mens De venter!" Portretter fra landsutstillingen i Bergen 1928 2006
82-90289-85-5 779.2 G

Diverse. Musikk. (Tidsskriftsboks)


780. D
Alsvik, Ola (red.) Musikk, identitet og sted 2005
82-8186-000-6 780.89 M Med 1 CD-plate
Eggset, Alf Toner i Rendalen - Bygdas musikkhistorie 2007
978-82-992042-3-1 780.9 E
Solberg, Per Musikk og miljø - fra kirkesang til musikkselskap 1986
82-90289-22-7 780.9 S

Alvdal spell- og danselag presenterer "Jæven spelle mei - før å ette' 12…" Spell- og dansetradisjoner frå Alvdal i lyd og bilder - "mæ ett å anna anna" 2007 av
781.62 A CD + DVD
Barthelemy, Mary Fant-Karl. En vandring i tradisjon og historie etter spor av en elektriserende taterspellmann 2006

781.62 B
Folldal spellmannslag Oslift 1999

781.62 F CD
Halbakken, Sverre Så surr nå, kjæring! Musikk- og dansetradisjoner i Sør-Østerdal og Våler 1997
82-462-0024-0 781.62 H
Halbakken, Sverre Trinn og toner. Fra polskdansens historie 2011

781.62 H
Jensen, Atle Lien Huskum buskum 2008 av
781.62 J CD
Nordstrand, Gunnel; Norberg, Owe (red.) K.P. Lefflers folkmusiksamling. Med inledning och kommentar av Margareta Jersild 1987

781.62 K
Sandvik, O. M. Springleiker i norske bygder 1967

781.62 M
Sandvik, O. M. Folkemusikk i Gudbrandsdalen (særlig i de nordre bygder) 1948

781.62 M
Nyhus, Sven Pols i Rørostraktom 1973
82-00-08947-9 781.62 N
Sandvik, O.M. Østerdalsmusikken 1943

781.62 S
Eggen, Annar; Storbekken, Egil Kammers-glaset. Bygdeviser frå Tolga 1975

782. E
Espeland, Velle (red.) Blow Boys Blow. Sjanties frå Diderik Brochmanns samlingar 1981
82-10-02013-7 782. E
Jenssen, Atle Lien Min elskede pike og venn … Viser i tradisjon etter Guttorm Flisen fra Elverum 1987
82-03-15501-4 782. J

På verseføtter med Nystu'n. Ei samling vers og toner av Nystu'n 1991

782. N

Oppmed snøfjellbandet. Edv. K. Bergs notesamling 1994

782. O
Sandvik, O. M. Norske religiøse folketoner. I. Melodier sunget til tekster av Thomas Kingo og hans samtidige 1960

782.25 M
Bryggman, Lorentz Femtio Folkvisor från Åland 1977
951-95219-3-3 782.4 B
Huldt-Nystrøm, Hampus (hovedred.) Sangerliv. Et verk om korsang. I


782.5 H
Huldt-Nystrøm, Hampus (hovedred.) Sangerliv. Et verk om korsang. II


782.5 H

60 år. Mannkoret Ljom, Tynset. 1895 - 1955 1955

782.5 M
Eggen, Engebret Tekst og toner frå Vingelen 1976

783. T

Tonen. Melodier etter Johan J. Nygård 2008

783. T
Høiberget, Jon Danse og Marcher for Piano


784. H
Hagen, Kolbjørn Jubileumsberetning. Øvre Rendal Musikkorps 50 år - 1992 1992

784. H

Muntre toner - glade sinn. 100 år med Alvdal Janitsjarkorps. 1894 - 1994 1994

784. M
Nyeggen, Halldor (red.) Alvdal Orkester 70 år. 1923 - 1993 1993

784. N
Williamsen, Odd W. God gedigen musikk. Kristiansund Symfoniorkester 80 år 1999 1998

784.2 W

Tynset skolemusikkorps. 1954 - 1974


784.8 T
Tronshaug, Hans Jacob Høyem "With rare diligence and accuracy" - The organ building of Peter Adolph Albrechtsen - in the Context of Nineteenth-Century Danish/Norwegian Organ Culture 2001
91-85974-61-7 786.5 T
Bäckström, Magnus Hornet - skogens instrument 1984
91-87466-51-1 788. B
Eliasson, Eric Blåsorkestrar i nedre Ådalen. (Länsmuseet-Murberget. Rapport nr.12) 1992
91-971042-9-9 788. E

Hjuringen. Mappe: diverse nr.


788. H
Storhaug, Grete; Vingill, Turid (red.) Gjette mann og kjerring. Barneleker samlet inn av bygdekvinner i Tolga 2003

790.1 S

Aukrustfilmen Freske fraspark 2007

791.4 A DVD

Kjell Aukrusts Solan, Ludvig og Gurin med reverompa 1998

791.4 A DVD
Braaten, Oskar (red.) Det norske teatret. Dei fyrste femogtjuge åra - 1913-1938 1938

792. B
Braseth, Else "Gi oss ein retteleg tylldøl i norsk teater!" Ei vurdering av teatersituasjonen i Nord-Østerdalen som grunnlag for videre teaterutbygging i Hedmark 1985

792. B
Bakka, Egil Danse, danse, lett ut på foten - folkedansar og songdansar 1970

793.3 B
Tollan, Bjørg Ingrid Turpols i Nord-Østerdal med detaljer fra dette miljøet 1975

793.3 T
Antun, Markvard (oppskriven av ...); Berg, Arne (ill.) Vestlandsspringdans 1967

793.31
Beal, Daniel Dances from Norway 1988
0-9620940-0-5 793.31 B

"På trønderski". Skimuseet på Sverresborg


796,93 P
Eggset, Alf Sølv! Glitrende sølv! Alvdalsidretten gjennom 100 år 2002
82-996489-0-4 796. E

Kolbotn / Fåset idrettslag gjennom 75 år 1975

796. F

Fåset idrettslag. Håndballgr. 15 år 1969 - 1984 1984

796. F
Jordet, Lars Vangen Fåset idrettslag (Kolbotn) gjennom 100 år 2000

796. J

Tynset Idrettsforening 1900 - 2000. Jubileumsberetning 2000

796. T

Vingelen idrettslag 100 år. Jubileumsberetning 2001

796. V
Nygjelten, Per; Olsen, Kjell T. Nord-Østerdal friidrettskrets 1923 - 1973 1973

796.42 N

Jakt - fiske - friluftsliv på statens grunn 1991 1991

796.5 J
Myhre, Ludv. Minner fra skog og fjell 1985

796.5 M

Norske skiløpere. Skihistorisk oppslagsverk i 5 bind. Østlandet Nord 1955

796.93 N

Ski og Sudpol. Olav Bjaalands Museum, Morgedal, Telemark 1970

796.93 S
Aaen, Annar; Gjelten, Trygve Nord-Østerdal skikrets 1915 - 1965. 1915 - 1940. 1940 - 1965


796.93 Å

Olympiaposten. 14. - 24. februar 1952 1952

796.98 O
Hvarfner, Harald (red.) Jakt och fiske 1975
91-85336-02-5 799. H
Lillebækken, P.P. Fra dal og fjell 1981

799. L

Befolkningens adgang til jakt og fiske. Del II: fiske. Innstilling fra et utvalg (Berganutvalget) nedsatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 5. desember 1977 1983
82-7072-006-2 799.1 B

Fiske 1976

799.1 F
Wegge, Bjørn (red.) Gamle sportsfiskere forteller 1982
82-7004-205-6 799.1 G

Jakt og fiske i Norge. Fiske 1972

799.1 J
Løchen, Gudny Laksefiske i Meraker. Norsk Skogbruksmuseums særpublikasjon nr.2 1970

799.1 L
Meli, Jon J. Dalsbygda fiskeriforening gjennom 60 år 2008
978-82-303-1019-9 799.1 M
Qvenild, Tore Fiske i Hedmark 2010
978-82-525.7606-1 799.1 Q
Wegge, Bjørn Fisk og fiskestell i ferskvann 1988
82-00-35821-6 799.11 W

Befolkningens adgang til jakt og fiske. Del I: jakt. Innstilling fra et utvalg (Berganutvalget) nedsatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 5. desember 1977 1982
82-7072-005-4 799.2 B

Dalsbygda Jaktlag / Jaktsameie 60 år 1929 - 1989 1989

799.2 D

Jakt og fiske i Norge. Jakt 1972

799.2 J
Lier-Hansen, Stein; Wegge, Bjørn Jegerprøveboka. Korrekturutgave uten fargebilder av viltartene 1983

799.2 L

Forelhogna villreinområde gjennom 25 år 1982

799.26 F

Hognareinen 1986 - . (Tidsskriftsboks) 2003

799.27 H

Villreinen. Årbok 1987 - 2000. (Tidsskriftsboks)


799.27 V

Villreinen. Årbok 2004 - . (Tidsskriftsboks)


799.27 V
Trøan, Jon Nord-Østerdal Skyttersamlag 1954 - 1979 1979

799.3 T
Bjørke, Kjetil Digital historiefortelling. 1.0 2007

808. B
Hjulstad, Jørn; Jonsmoen, Ola; Røhme, Atle; Bjønnes, Else Lill (red.) Vi bruker fantasi og fakta. Muntlig og skriftlig bruk av språket. Bokmål 1982
82-05-13624-6 808. H
Jonsmoen, Ola; Røhme, Atle; Bjønnes, Else Lill (red.) Fantasi og fakta. Sakprosa og litterære tekster. Nynorsk 1978
82-09-02601-1 808. J
Smeby, Nils Petter Skriv bedre! Bruk mindre tid 2002
82-91701-05-9 808. S
Jonsmoen, Ola; Hjulstad, Jørn; Røhme, Atle; Bjønnes, Else Lill; Præsttun, Kirsten (red.) Sagt og skrevet i grend og gate 1982
82-05-13418-9 808. S
Jonsmoen, Ola; Hjulstad, Jørn; Røhme, Atle; Bjønnes, Ramberg, Mona Lyche; Sirevaag, Øyvind Sagt og skrevet gjennom tidene 1984
82-05-13533-9 808. S
Haugland, Kjell Årbokarbeiderens ABC. En veiledning i årbokutgivelse 2008
978-82-995205-1-5 808.066 H
Gallbraith, John Kenneth; Simonsen, Helge (overs.) Triumfen. En roman om moderne diplomati 1969 a
813. G
Zola, Emile; Sinding, Holger (overs.) Kampen om møllen. Episode fra den fransk-tyske krig 1909

830. Z Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Mortensson-Egnund, Ivar Edda-kvæde. Norrøne fornsongar 1944

839.6 E

Edda. Edda-kvede. Snorre-Edda 2002
978-82-521-5961-5 839.6 E
Mortensson-Egnund, Ivar Gunnlaugs saga Ormstungu 1911

839.6 G
Snorre; Mortensson-Egnund, Ivar; Eggen, Erik Grunnsteinen i norsk bokheim. Utgreidingar um draumkvedet og storskalden Olav Åstason 1927

839.6 M
Sturluson, Snorri Kongesagaer / Snorre Sturlason; oversat af Gustav Storm; med illustrationer af Halvdan Egedius… (et al.) 1900

839.6 S
Ulset, Tor (overs.) Sverris saga. Sverres saga. Utgitt av Thorleifur Hauksson 2007
978-9979-893-80-6 839.6 S

Soga um Sigmund Bresteson. Gamalnorsk grunntekst og nynorsk umsetjing ved Jørgen Reitan 1925

839.6 S
Johansson, Gunde Dan Andersson - Finnmarkens Spelman 1988
91-36-02704-9 839.7 A
Skramstad, Adolf Sambygdinger. Historier 1912

839.82 S Fra Tynset folkebibliotek (Kvikne folkeboksamling)
Aikio, Matti Hebræerens søn 1911

839.82 A Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Aukrust, Kjell Simen. Muntre historier. Med tegninger av forfatteren 2004
82-02-24048-4 839.82 A
Aukrust, Kjell Bror min. Muntre historier. Med tegninger av forfatteren 2004
82-02-24050-6| 839.82 A
Aukrust, Kjell Bonden. Muntre historier. Med tegninger av forfatteren 2004
82-02-24049-2 839.82 A
Aukrust, Kjell Je og'n Solan. Med tegninger av forfatteren 2006
978-82-02-24084-4 839.82 A
Aukrust, Kjell Hilsen Solan og Nystumoen. Med tegninger av forfatteren 2006
978-82-02-24085-1 839.82 A
Aukrust, Kjell Guttene på broen. Med tegninger av forfatteren 2006
978-82-02-24082-0 839.82 A
Aukrust, Kjell Slipp ham inn! Erindringer. Med tegninger av forfatteren 2006
978-82-02-24083-7 839.82 A
Aukrust, Kjell Lykkelig er den… Med tegninger av forfatteren 2006
978-82-02-24081-3 839.82 A
Aukrust, Kjell En liten og en små. Minner og inntrykk. Med tegninger av forfatteren 2006
978-82-02-26341-6 839.82 A
Aukrust, Kjell Flåklypa Tidende i utvalg. 1 2006
978-82-02-24080-6 839.82 A
Aukrust, Kjell Flåklypa Tidende i utvalg. 2 2006
978-82-02-24078-3 839.82 A
Aukrust, Kjell Flåklypa Tidende i utvalg. 3 2006
978-82-02-24079-0 839.82 A

Bjørn frå landets diktning.Frør og To østerdalske bjørnejegere


839.82 B
Balstad, Stein Jonn Juvet 1944

839.82 B
Balstad, Stein Her skal livet leves 1951

839.82 B
Balstad, Stein Kven dømer 1927

839.82 B
Balstad, Stein Rendalsheksene 1966

839.82 B
Bull, Jacob B. Fjeldljom 1929

839.82 B

Jacob Breda Bull 1853-1930 1989

839.82 B
Bull, Jacob B. Hr. Samuel. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 1 1977
82-05-09269-9 839.82 B
Bull, Jacob B. Hr. Samuels rike. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 2 1977
82-05-09270-2 839.82 B
Bull, Jacob B. Jutulskaret - Glomdalsbruden. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 3 1977
82-05-09271-0 839.82 B
Bull, Jacob B. Eline Vangen. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 4 1977
82-05-09272-9 839.82 B
Bull, Jacob B. Fonnåsfolket - Østerdalskongen. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 5 1977
82-05-09273-7 839.82 B
Bull, Jacob B. Jørund Smed. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 6 1977
82-05-09274-5 839.82 B
Bull, Jacob B. Viddens herrer. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 7 1977
82-05-09275-3 839.82 B
Bull, Jacob B. Ættens øde. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 8 1977
82-05-09276-1 839.82 B
Bull, Jacob B. Fortellinger 1 (Fra "Prestegårdshistorier" og "Morosamme kropper"). Romaner og folkelivsskildringer. Bind 9 1977
82-05-09278-8 839.82 B
Bull, Jacob B. Fortellinger 2 (Fra "I Storskogen" og "Gammel-Håkkås fortellinger"). Romaner og folkelivsskildringer. Bind 10 1977
82-05-09279-6 839.82 B
Bull, Jacob B. Fortellinger 3 (Fra "Fjellkraker og skogstroll" og "Storbønder og småfolk"). Romaner og folkelivsskildringer. Bind 11 1977
82-05-09281-8 839.82 B
Bull, Jacob B. Fortellinger 4 (Fra "Svarte sagn" og "Eventyr og historier"). Romaner og folkelivsskildringer. Bind 12 1977
82-05-09282-6 839.82 B
Bjørnson, Else Aulestad. Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem 1962

839.82 B

Bjørnstjerne Bjørnson. Festskrift i anledning af hans 70 aars fødselsdag 1902

839.82 B Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Bjørnson, Bjørn Mit livs historier. Fra barndommens dage 1922

839.82 B Fra Tynset folkebibliotek
Bull, Jacob B. Folk fra dalen. Smaafortællinger 1897

839.82 B
Bjørnson, Bjørnstjerne; Skår, Astrid (red.) Bjørnson. Sitater 2007
978-82-7631-093-1 839.82 B
Dahl, Helge Bjørnson i Roma. Europeer på klassisk grunn 2008
978-82-7631-099-3 839.82 B
Balstad, Stein Med farfar på setra. 1943

839.82 B
Bull, Jacob B. Mellem fjeldene. Smaafortællinger 1895

839.82 B

Dikt og sanger fra fengsler, tukthus og konsentrasjonsleire 1997
82-994143-1-8 839.82 D
Eggen, Arnljot Den lange streiken 1981
82-02-09446-1 839.82 E
Eggen, Arnljot Eystein Eggen og skriftkulturen i fjellregionen 1996
82-521-4757-7 839.82 E
Floden, Halvor Skogen og vidda 1931

839.82 F Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Floden, Halvor Kjartan i Steinåsen 1949

839.82 F Fra Tynset bibliotek Brydalens folkeboksamling)
Floden, Halvor Vi har bruk for deg 1937

839.82 F Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Gjelten, Trygve Frå vår til haust 1976
82-7083-031-3 839.82 G
Garborg, Arne Artiklar og Essay 1871-1890 2001
82-03-18414-6 839.82 G
Garborg, Arne Fjellbrev 1985
82-03-15215-5 839.82 G
Garborg, Hulda Fra Kolbotnen og andetsteds 1903

839.82 G
Garborg, Hulda Dagbok 1903 - 1914 1962

839.82 G
Talle, Siri Garborg Kjære Bror! Arne Garborg og slekten 2000
82-03-18325-5 839.82 G
Østigaard, Arne Dag Arne og Hulda på Kolbotnen 1993
82-90346-29-8 839.82 G
Time, Sveinung; Lejon, Egil (red.) Aadne Garborg 1981
82-522-0492-9 839.82 G

Mye Arne - mest Hulda 2001
82-91592-12-8 839.82 G
Anderson, Berit Hulda og heimen 2001
82-7039-052-6 839.82 G

Dentid farleg! - framleis dristig? Garborg ved hundreårsskiftet 2000

839.82 G

"folkemaale samlar folke" - om språk og samfunn - og somt anna 2003

839.82 G

Til Kolbotnen med penn, palett og partitur


839.82 G

Hulda - kvinne for sin hatt. Hulda Garborg som folkeopplysar og forfattar 1998

839.82 G

Garborg-dagane 94. Innleiingar haldne under seminaret laurdag 6.8.94 1995

839.82 G

Garborg-dagane 96. Tynset 2.-4. august. Blant olme stutar og reine flagg. Samfunnsdebatt kring Savalen for 100 år sia. Anarkisme, nasjonalisme, religion. Innleiingar haldne under seminaret laurdag 3. august 1996 1997

839.82 G
Mortensson, Ivar Arne Garborg. Ein fyretalsmann 1897

839.82 G
Gjelten, Trygve Møte med mange


839.82 G
Time, Sveinung; Lejon, Egil Aadne Garborg. "Sandheden - Sandheden, om den saa skal føre til Helvede!" 1981
82-522-0492-9 839.82 G

Arne Garborg. Norskrift nr. 102 / 2001 2001

839.82 G
Bø, Gudleiv Garborg og Tolstoj. Sammenheng eller sammetreff? En komparativ analyse 1973
82-00-03210-8 839.82 G
Sjåvik, Jan Arne Garborgs Kristiania-romaner. En beretterteknisk studie 1985
82-03-15064-0 839.82 G
Borse, Sønnøv Sem Den myke Hulda - slik Garborg elsket henne 2006
978-82-7599-028-8 839.82 G
Thesen, Rolv Arne Garborg og det norske folket 1940

839.82 G
Obrestad, Tor Om Fred og nihil. Ei nylesing av Fred 1994
82-02-14922-3 839.82 G
Bø, Gudleiv Søkelys på Arne Garborgs bøker om Hove-ætta 1978
82-00-01639-0 839.82 G
Dahl, Theodor Til deg, du hei… På Arne Garborgs minne-veger 1944

839.82 G
Borse, Sønnøv Sem Hulda Garborg og miljøet i Asker 1997
82-7599-015-7 839.82 G
Borse, Sønnøv Sem Hulda Garborgs liv og forfatterskap 1997
82-7599-012-2 839.82 G
Rynning, Christian Haugtussa. Ein stilanalyse 1951

839.82 G
Dale, Johs. A. Studiar i Arne Garborgs språk og stil 1950

839.82 G
Åmlid, Ånund Arne Garborg. Svein og mester. Ei historisk-genetisk innleiding til gjenombrotsdiktinga hans


839.82 G
Svarstad, Christianne Undset Knut Hamsun og fødebygden Lom 1960

839.82 H
Hovden, Anders Folk og fant. Skjemtevisur 1906

839.82 H Fra Tynset bibliotek Brydalens folkeboksamling)
Holm, Hans-Henrik Guds gnistrende ildfluer 1941

839.82 H
Hamsun, Tore Knut Hamsun - min far 1952

839.82 H
Holberg, Ludvig; Garborg, Arne (overs.) Jeppe paa berget eller bonden som vart baron 1921

839.82 H
Holberg, Ludvig; Garborg, Arne (overs.) Den politiske kannestøyparen 1922

839.82 H

Sigurd Hoel. Fra Odalen til verdens ende. Undervisningsopplegg 2004

839.82 H CD
Jæger, Henrik Henrik Ibsen. 1828 - 1888. Et literært livsbillede 1888

839.82 I Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Jonsmoen, Ola Farleg ferd for fire 1979
82-522-0388-4 839.82 J
Jonsmoen, Ola Filister..hunden? Noveller 1981
82-522-0486-4 839.82 J
Jonsmoen, Ola Morgonmat og synnavind 1980
82-522-0454-6 839.82 J
Jonsmoen, Ola Om desse steinane tala 1982
82-522-0061-3 839.82 J
Jonsmoen, Ola Til bekken etter vatn 1979
82-522-0440-6 839.82 J
Øian, Per Roar (red.) Morn. Ei bok til Ola Jonsmoen på 50-årsdagen 9. juli 1982 1982
82-522-0370-1 839.82 J
Jonsmoen, Unni-Lise Lars og Ola på tytingtur 1980
82-522-0446-5 839.82 J
Jonsmoen, Unni-Lise Kjenner du fru Frodig? 1982
82-522-514-3 839.82 J
Juel, Dagny Samlede tekster 1996
82-90535-03-1 839.82 J
Lishaugen, Roar Dagny Juel - den moderne damen 2001
82-91997-02-0 839.82 J
Jonsmoen, Ola Kentaur men helst hest. Dikt 2008
978-82-90346-69-5 839.82 J
Jonsmoen, Ola Ut å sjå og heim og dans 1985
82-521-2656-1 839.82 J
Jonsmoen, Ola Til bekken etter vatn. Dikt 1979
82-522-0440-6 839.82 J
Jonsmoen, Ola Om desse steinane tala 1973
82-522-0061-3 839.82 J
Jonsmoen, Ola Celle 1971
82-522-0000-2 839.82 J
Jonsmoen, Ola Omvegar 1967

839.82 J

Ti unge. Studentlyrikk 1958

839.82 J
Jonsmoen, Ola Utkant i kant på kanten. Fem tekster for scenen 2007
978-82-90346-66-4 839.82 J
Jonsmoen, Ola Bak lengste mil. Eit Olsokspel av Ola Jonsmoen 2001
82-90346-50-6 839.82 J
Jonsmoen, Ola Den døde er død. Spel i tre akter 1972
82-522-0023-0 839.82 J
Jonsmoen, Ola Huset med alle vindauga. Spel i ei akt 1981
82-522-0477-5 839.82 J
Jonsmoen, Ola Bikkjeredd. Noveller for ungdom 1995
82-7404-089-9 839.82 J
Jonsmoen, Ola Billett båe vegar. Noveller for barn og ungdom 1988
82-7095-131-5 839.82 J
Jonsmoen, Ola Ingen heltar i Snare-vegen 1981
82-07-00722-2 839.82 J
Jonsmoen, Ola; Jonsmoen, Unni-Lise (ill.) Liv i grenda 1976

839.82 J
Jonsmoen, Ola Farleg ferd for fire 1978
82-522-0388-4 839.82 J
Jonsmoen, Ola Jonas ved Amazonas. Viser og dikt for dei små 1969

839.82 J
Jonsmoen, Ola Nordspor. Jernbanen til Boris Gleb. Roman 1995
82-521-4534-5 839.82 J
Jonsmoen, Ola Sølverglans og andre noveller 2005
82-90346-61-1 839.82 J
Jonsmoen, Ola Madeira-hanen. 11 noveller 1994
82-90346-35-2 839.82 J
Jonsmoen, Ola Filister..hunden? Noveller 1981
82-522-0486-4 839.82 J
Jonsmoen, Ola Kabalmennesket 1974
82-522-0090-7 839.82 J
Jonsmoen, Ola I blåfugl kro. Noveller 1970

839.82 J
Kojen, Jon Fjellfolk 1945

839.82 K
Klute, Trygve Veikantblomster 1986

839.82 K
Dalgard, Olav Inge Krokann. Liv og dikting 1970

839.82 K
Kielland, Alexander L. Breve til hans Datter 1909

839.82 K Fra Tynset folkebibliotek
Krag, Thomas P. Det glade hjørne. Vestlandsroman 1901

839.82 K Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Krag, Vilhelm Fra det blaa bryggerhus. Af en digters optegnelser 1911

839.82 K Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Krag, Thomas Fortællinger fra kakkelovnskrogen 1911

839.82 K Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Lagerløv, Oscar Nybyggere 1917

839.82 L
Midtbø, Tore Fenomenet "Flåklypa" - fra avisparodi til kulturindustri 1979
82-7099-043-4 839.82 M
Mortensson, Ivar Varg i veum, Ein frikar, Skogtroll, Valund 1901

839.82 M
Mortensson, Ivar Svall. 1879 - 1898 1898

839.82 M
Mortensson-Egnund, Ivar Gjallarbrui. Ei diktbok um Draumkvede-skalden (ein norsk mystikar i millomalderen 1926

839.82 M
Mortensson, Ivar Or duldo. Draumkvæe 1895

839.82 M
Mortensson-Egnund, Ivar På ymse gjerdom. Songane åt Savalguten 1929

839.82 M
Mortensson-Egnund, Ivar Gullharpa vår. Soga um Hugfrid. Eit norsk folke-epos. Tilskipa av folkevisur og fornkvede 1931

839.82 M
Mortensson-Egnund, Ivar Gullharpa vår. Soga um Hugfrid. Eit norsk folke-epos. Tilskipa av folkevisur og fornkvede 1931

839.82 M
Mortensson, Ivar Sundagstankar 1915

839.82 M
Moe, I. M.; Mortensson, Ivar Norske Fornkvæde og Folkevisur 1877

839.82 M
Mortensson, Ivar Trollham. Spelstykke 1906

839.82 M
Mortensson, Ivar Fridomsvegen. Soga om kongane, folkemagta aa sjølvstyre 1898

839.82 M
Mortensson, Ivar Paa Ymse Gjerdom. Songane aat Savalguten 1889

839.82 M
Moren, Sven Den store tømmerdrifta. Forteljingar for baan 1909

839.82 M Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Moren, Sven Raudsjøen. Roman 1913

839.82 M Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Mortensson, Ivar Hugleik. Spelstykke i tri vendingar (emne fraa tolvhundratale) 1902

839.82 M
Midttun, Olav Menn og bøker. Litterære utgreiingar 1963

839.82 M

Et nobelt møte. Bjørnstjerne Bjørnson - Sigrid Undset 2003
82-90241-45-3 839.82 N
Ness, Helge Arken på det grøne fjellet 1980
82-522-0444-9 839.82 N
Jonsmoen, Ola (red.) Nynorsk litteraturantologi for den vidaregåande skolen 1977
82-5210624-2 839.82 N

Om runer og rim frå Rendalen til Røros. Ein litterær antologi frå Nord-Østerdalen 1979

839.82 O

Prologar frå Folldal 1985
82-7275-034-1 839.82 P
Vestheim, Geir (red.) Ei bok om Alf Prøysen 1980
82-521-1844-5 839.82 P
Rugsveen, Tormod Viddas barn. Fortellinger 1977
82-7083-052-6 839.82 R

Strofestreif frå Folldalspennar 1 1979
82-7275-002-3 839.82 S

Strofestreif frå Folldalspennar 2 1994
82-7275-002-3 839.82 S
Sandnes, Magne Inn over skogen


839.82 S
Sæter, Ivar Fremover! 1901

839.82 S
Steinsvik, Rasmus Utvalde skrivter. Band II 1917

839.82 S
Steinsvik, Rasmus Utvalde skrivter. Band III 1922

839.82 S
Skramstad, Adolf Gjet-Pær. Fortelling 1924

839.82 S Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Steinsvik, Rasmus Utvalde skrivter. Band I 1916

839.82 S Fra Tynset folkebibliotek
Stokke, Bernhard Den ensomme vaktpost 1948

839.82 S
Stokke, Bernhard På livet løs 1956

839.82 S
Syversen, Eva-Marie; Vestad, Geir (red.) Stedet i litteraturen 2008
978-82-7518-160-0 839.82 S
Sæter, Ivar Livets sange 1909

839.82 S
Sæter, Ivar Udenfor samfundet. Fortælling 1906

839.82 S
Sæter, Ivar Digte 1922

839.82 S
Sæter, Ivar Hans Nilsen Hauge. Skuespill


839.82 S
Sæter, Ivar En folkets helt. Gjest Baardsen Sogndalsfjæren. Roman


839.82 S
Tvedt, Jens Kjærleik. Ei forteljing 1887

839.82 T Fra Tynset bibliotek (Tynset Folkehøgskule)
Tu, Torvald Jær-dikt 1943

839.82 T

10 noveller fra Samtidens konkurranse 1972 1973
82-03-05318-1 839.82 T
Dalgard, Olav (red.) Kristofer Uppdal. Ei bok til 100-årsjubileet 1978
82-522-0379-5 839.82 U
Slapgard, Sigrun Dikterdronningen Sigrid Undset 2007
978-82-05-33289-8 839.82 U
Vestad, Geir Litteraturer. Vandringer til Hedmarks diktersteder 1997
82-7518-070-8 839.82 V
Vestad, Geir Hedmarks diktere 2008
978-82-7518-152-5 839.82 V
Wist, Johannes B.; Øverland, Orm (overs.) The Rise of Jonas Olsen. A Norwegian Immigrant's Saga 2006 a 0-8166-475-X 839.82 W
Østby, Magne Gaupa frå Gygrejuvet 1963

839.82 Ø
Østgaard, Nikolai Ramm Ulvskre'e 1995
82-91592-00-4 839.82 Ø
Østgaard, N.R. En fjellbygd (kopi)


839.82 Ø
Østgaard, N. R. En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen 1956

839.82 Ø
Østgaard, N. R. En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen 1903

839.82 Ø
Øverland, Orm The Western Home. A Literary History om Norwegian America 1996 a 0-87732-085-3 839.82 Ø
Aas-Eng, Per Bonde Kjær 1973
82-05-05970-5 839.82 Å
Aas-Eng, Per Sommerkjølla 1976
82-05-09145-5 839.82 Å
Aamo, Eiliv Skogstad Opp og fram! 1946

839.82 Å
Nag, Martin Stanislaw Przybyszewski - Verdenslitteratur i Kongsvinger. Et spesialhefte fra tidsskriftet Solør-Odal 1991

891.85 P
Kjeldstadli, Knut Fortida er ikke hva den en gang var. Eninnføring i historiefaget 1992
82-00-21563-6 901. K
Skirbekk, Håvard Vern og vurdering 1970

901. S

Teknologi och samhällsförändring. Föredrag från Nordiska fackkonferansen för historisk metodlära i Lövångers kyrkby 1979. Studier i Historisk Metode XV 1980
82-00-09516-9 901. T
Fladby, Rolf; Imsen, Steinar; Winge, Harald (red.) Norsk historisk leksikon 1974
82-02-03030-7 903 N
Fladby, Rolf; Pryser, Tore (red.) Bygd og by under okkupasjonen 1982
82-90176-10-4 907.2 B

Bygdesogekurset i Trondheim 28. juni - 3. juli 1948. Foredrag 1950

907.2 B

Diverse. Historieforskning. (Tidsskriftboks)


907.2 D

Formidling av historie. Historikeren - på scenen eller i kulissene? 1987
82-519-0814-0 907.2 F
Hovland, Edgar (red.) Folket, bygda og historia 1977
82-00-01658-7 907.2 F

Fotefar. 1979 - 1985. (Tidsskriftsboks)


907.2 F
Braut, Else (red.) Frå gard til grend? Korleis utvikle gards- og slektshistoria? 2001
82-90176-92-9 907.2 F

Handbok i historielagsarbeid 1999
82-995205-0-9 907.2 H

Hembygdsvård - en folkrörelse i arbete. Bygd och Natur årsbok 1977 1977
91-85124-15-X 907.2 H

Heimen. 1930 - 1946. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1947 - 1950. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1951 - 1955. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1956 - 1964. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1965 - 1969. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1974 - 1978. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1979 - 1984. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1985 - 1988. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1989 - (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1995 - 1997 (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 1998 - 2000. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 2001 - 2003. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 2004 - 2006. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 2007 - 2009. (Tidsskriftsboks)


907.2 H

Heimen. 2010 - . (Tidsskriftsboks)


907.2 H
Hofrén, Erik (red.) Att välja forntid. Dalarnas museums serie av småskrifter 9 1974

907.2 H

Lokalhistoriske årbøker. Redaksjon-Typografi-Økonomi 1975
82-90176-01-5 907.2 L

Lokalhistorie i skolen. Ei artikkelsamling 1971

907.2 L
Tvinnereim, Jon (red.) Lokalsamfunnet i historia. Eit utval av eldre og nyare artiklar om lokalhistorie 1977
82-521-0736-2 907.2 L
Fladby,Rolf; Winge, Harald (red.) Lokalsamfunn under omstøping. Den nyeste tids lokalhistorie 1977
82-02-03610-0 907.2 L

Lokal historie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år 1970

907.2 L
Fladby, Rolf; Imsen, Steinar (red.) Lokalhistorie. Fra gard til tettsted 1974
82-02-02881-7 907.2 L

Lokalhistorisk magasin. Nr.1 1990 - nr.4 2001. (Tidsskriftsboks)


907.2 L

Lokalhistorisk magasin. Nr.3 2002 - (Tidsskriftsboks)


907.2 L
Fladby, Rolf; Thue, Lars; Winge, Harald (red.) Lokal samtidshistorie 1983
82-90176-13-9 907.2 L
Rentzhog, Sten (red.) Hembygdsvård 1970

907.2 R
Sandnes, Jørn Handbok i lokalhistorie. Faget og metodene 1983
82-00-06685-1 907.2 S
Sprauten, Knut (red.) Sted, tilhørighet og historisk forskning. Lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre 2007
978-82-8186-003-2 907.2 S
Marthinsen, Liv (red.) Tingboka som kilde. En seminarrapport 1991
82-90176-46-5 907.2 T
Marthinsen, Liv; Sandvik, Hilde (red.) Tingbøker og edb. Avskrivning og registrering 1991
82-90176-47-3 907.2 T

Diverse. Historie. (Tidsskriftsboks)


909. D
Malthus, Thomas Robert; James, Patricia (red.) The travel diaries of Thomas Robert Malthus 1966

910.4 M

Standard Atlas of Polk County, Minnesota 1930 a
912.776 S
Østgaard, Nicolai R. Drei Tage im Schwarzwald. Eine Reiseschilderung 2005
978-3-9813316-0-8 914.3 Ø
Brox, Ellen Zirr (red.) Fra Romboland til Nidaros 2000

914.8 F

Pilgrimsleden genom norra Klarälvdalen och Trysil - en reseguide 2007
978-82-90927-00-9 914.8 P
Alvsen, Ruth Ferdaminne. 100 år etter 1960

914.81 A
Alm, Paul Dette er norskekysten. Spredte trekk fra livet mellom holmer og skjær 1944

914.81 A
Breton, William Henry Gamle Norge. Reisehåndbok anno 1834 1975 (1835)
82-02-03263-6 914.81 B

50 års gjestfrihet. En beretning om Røros Turisthotell, 1951-2001 2001

914.81 F

Gamle norske kart. Hedmark fylke 1979
82-00-01967-5 914.81 G
Gleditsch, K.G. Reisehåndbok over Norge. Østlandet 1925

914.81 G

Hardangervidda. Natur - kulturhistorie - samfunnsliv. NOU 1974: 30 B 1974
82-00-70149-2 914.81 H
Kollandsrud, Mari Pilegrimenes vandring til Nidaros. Trysil - Nord-Østerdalen - Trondheim. En veiviser til vandringen 2000
82-992042-1-6 914.81 K
Knudsen, Knud Reiseminner. Hefte IV. 1864 - 1868 1987

914.81 K

Nord-Østerdalen og Røros-regionen 1992

914.81 N
Nielsen, Yngvar Erindringer fra et halvt aarhundres vandreliv 1909

914.81 N Fra Tynset bibliotek (Tynset Folkehøgskule)

Den norske turistforenings årbok. 1953. Fjellfolk 1953

914.81 N
Pram, Christen Kopibøker fra reiser i Norge 1804 - 06. Utgitt som festskrift til Sigurd Grieg på 70-årsdagen 22. august 1964 1964

914.81 P
Raabe, Gunnar Nye perler fra Gunnar Raabes Norgesalbum


914.81 R

Veiviseren. Kulturhistorisk håndbok for Norge 2010
978-82-03-23828-4 914.81 V
Vigerstøl, Nils Petter; Frøstrup, Johan Christian (red.) Forollhogna. Historie - Natur - Kultur 2006
82-91495-39-4 914.824 F

Starene på Hedmarken. Kulturlandskap - jordbruk - fugler 2008

914.8241 S

Den norske turistforenings årbok. 1949. Hovedemne: Østerdalene 1949

914.8244 N
Sæter, Ivar Østerdalene 1928

914.8244 S
Østhagen, Sverre Reis i Østerdalen. 1968


914.8244 Ø
Østhagen, Sverre Reis i Østerdalen. 1971


914.8244 Ø
Grimeland, B.A. (red.) Østerdalen. Med spesialartikler om Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Foldal, Sollia og Stor-Elvdal.( Kjenn Ditt Lands Norges-hefte. Nr.48) 1939

914.8244 Ø
Smith, Axel Christian Beskrivelse over Trysild Præstegjeld i Aggershuus Stift i Norge 1784

914.8245 S
Brox, Karl H.; Jordhøy, Per; Meli, Jon J. Opplev Forollhogna 2006
978-82-303-0728-1 914.8246
Trøen, Olav Alvdal. Vi presenterer Alvdal 1981

914.82461 T
Wegge, Bjørn; Brendbakken, Bjørn Fjelldalen. Friluftsliv,jakt og fiske i Einunndalen 2005
82-7643-384-7 914.82462 W

Fakta om Os - Natur, kultur, næring og lokalsamfunn. Miljørapport 1998

914.82463 F
Ryen, Asbjørn; Nyaas, Arne Nørdalen - Natur og kultur 1994

914.82463 R
Bakken, Jan Ove (red.) Veiviser for Rendalen. Kultur- og naturopplevelser 2002

914.82464 V
Spangen, Amund Tjønnområdet langs Glåma på Tynset. Flora,fauna,jordbrukslandskap,bebyggelse,kulturminner


914.82466 S
Kværne, Mathis Langs den gamle kongeveien 1972
82-520-3066-1 914.825 K

Den norske turistforenings årbok. 1952. Dovrefjell 1952

914.825 N
Sæland, Jon Nordre Gudbrandsdalen. Beretning om en undersøkelsesreise, bekostet av Selskapet til emigrationens indskrænkning 1910

914.8251 S

Den norske turistforenings årbok. 1950. Hovedemne: Bergenshalvøya med Voss 1950

914.836 N
Halvorsen, Gry; Skogrand, Trygve Natur og kulturminner Sør-Trøndelag 1994
82-908-66-9 914.841 H

Natur i Bjugn, Rissa, Ørland 1988
82-991360-1-6 914.8412 N
Sæter, Jon Arne Røros-landskapet 1989
82-991883-1-8 914.8414 S
Sæther, Bjørn Natur i Gauldalen 1996
82-90866-10-0 914.8415 S

Lofoten. I går - i dag - i morgen. Ei artikkelsamling om Lofoten. Hefte 1. Om naturen 1975
82-90030-36-3 914.843 L

Lofoten. I går - i dag - i morgen. Ei artikkelsamling om Lofoten. Hefte 3. Næringsliv og økonomi 1978
82-90030-42-8 914.843 L

Lofoten. I går - i dag - i morgen. Ei artikkelsamling om Lofoten. Hefte 4. Kulturliv 1975
82-90030-45-2 914.843 L

Nord-Norge. Natur og folk 1979
82-00-05271-1 914.843 N

Ottar. Populære småskrifter fra Tromsø Museum. Nr.1/1965 - nr.109/1978. (Tidsskriftsboks)


914.843 O

Ottar. Populære småskrifter fra Tromsø Museum/Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. Nr.110/1979 - nr.133/1981. (Tidsskriftsboks)


914.843 O

Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1982 - 1984. (Tidsskriftsboks)


914.843 O

Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1985 - 1988. (Tidsskriftsboks)


914.843 O

Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1989 - 1991. (Tidsskriftsboks)


914.843 O

Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1992 - 1994. (Tidsskriftsboks)


914.843 O

Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1995 - 1997. (Tidsskriftsboks)


914.843 O

Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1998 - 2000. (Tidsskriftsboks)


914.843 O
Simonsen, Povl; Vorren, Ørnulv; Aarseth, Bjørn Alta-kraftverkene. Kulturhistoriske registreringer og vernetiltak 1981 1982

914.846 S
Svendsen, Sigurd; Quinth, Stefan Resan Falun - Røros. Från världsarv till världsarv med häst och släde 2003
91-631-4520-0 914.87 S

Jämtland och Härjedalen. Svenska Turistföreningens resehandböcker X 1916

914.88 J
Menera, Hanspaul Südtiroler Almen wanderungen 2002
88-8266-056-7 914.94 M

Diverse. Nord-Amerika. (Tidsskriftboks)
a
917. D
Mittleman, Earl N An Outline of American Geography
a
917.3 O

This is America
a
917.3 T
McCarthy, Ann Minnesota. A Photographic Journey 1990 a 0-517-00177-2 917.76 M

Minneapolis. Including suburban communities. Telephone Directory. March 1962 1962 a
917.76 M

Spitsbergen og Bjørnøya (Svalbard). Det nye norske land i Nordishavet, dets historie, beskaffenhet og muligheter. Særtrykk av Aftenposten 1924

919.81 S
Ødegaard,Sverre; Nyhus,Astrid; Mølmann,Tor Inge (red.) Johan Falkberget. Spesialnummer av Fjell-Folk utgitt i anledning av 100-årsjubileet for Johan Falkbergets fødsel, 30.september 1979 1979

920 .F
Langen, Klaus Ivar Mortensson Egnund 1957

920 M
Beer, Einar / Swami Acharya Sariputra Maitreyya Buddha. Liv - Sannhet - Lære 1968

920. A

Jø, så fyse! En bok om Kjell Aukrust. Med illustrasjoner hentet fra hans bøker 1989
82-545-0080-0 920. A
Haugen, Einar Immigrant Idealist. A Literary Biography of Waldemar Ager, Norwegian American 1989 a 0-87732-077-2 920. A

Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910. Dikter,politiker,taler,folkeoppdrager og åndshøvding - pennens og handlingens mann


920. B
Hoem, Edvard Faderen. Peder Bjørnson forsvarer seg. Et mannsportrett frå det 19. hundreåret 2007
978-82-495-0429-9 920. B
Tollan, Idar Kammerherre Egeberg. Rypejeger og kongens mann 2010
978-82-997981-2-9 920. E
Fosvold, Anders Østerdøler og andre, I. 1919

920. F
Dale, Johs. A. Hulda Garborg 1961

920. G

Norge i Europa. Festskrift til Carsten Hopstock 1994
82-90036-45-0 920. H
Fladby, Rolf (red.) Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758 1988
82-90176-31-7 920. H

Stor-Hans. Eneboeren i Femundsmarka


920. H
Nag, Martin Kongsvinger-kvinne og verdensborger. Dagny Juel som dikter og kulturarbeider 1987

920. J
Vogt, Per Thomas Jefferson 1946 a
920. J
Skard, Sigmund Karen Grude Kohn. Drag av ein kvinnelagnad 1987
82-521-2990-0 920. K
Shaw, Joseph M. Bernt Julius Muus. Founder of St. Olaf College 1999 a 0-87732-088-8 920. M
Ovenstad, Olai Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18.januar 1628 til 17.mai 1814. (Tidsskrifboks)


920. O
Rugsveen, Tormod Kjempekaren Stor-Per Svensa. Historien om rallaren,skogsarbeideren og eventyreren Per Svensson Västansjö som ble kalt "Nordens starkaste karl" 1975
82-7083-023-2 920. R
Gotaas, Thor Skiløper og bureiser. Annar Ryen fra Dalsbygda. Første nordmann som vant femmila i Lahti 2009
978-82-303-1377-0 920. R
Streitlien, Ivar A. Livsminne I. 1905 - 1970 1978
82-7104-038-3 920. S
Streitlien, Ivar A. Barndomsminner. Og nogo attåt. 1895 - 1905 1975
82-7104-018-9 920. S
Sandmæl, Liv Solvår Ivar Sæter 1974

920. S
Grieg, Sigurd Anders Sandvig 1862-1950 1950

920. S
Sæter, Ivar Skrefsrud 1925

920. S Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Hermundstad, Knut (red.) Andris Eivindson Vang og verket hans. Eit 100-års skrift 1951

920. V
Høverstad, Torstein Ole Vig. Ein norrøn uppsedar 1953

920. V
Thronæs, Terje Helge Væringsaasen - østerdalsbonde og verdensborger 2007
82-9833-18-0 920. V

Underofficerer ved Østoplandenes infanterireg. Nr. 5. 1911 - 1930 1929

920.35 U
Øverås, Asbjørn Bjørnstjerne Bjørnsons foreldre. Ætt og arv. Ei korrigering og nyvurdering 1964

920.B

Diverse. Slektshistorie. (Tidsskriftboks)


929. D
Hovdhaugen, Einar Rettleiing i gards- og ættegransking 1958

929.1 H

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. (Bind XIX, hefte 1-3. Bind XXI, hefte 4. Bind XXII, hefte 2.) (Tidsskriftsboks)


929.1 N
Schilbred, C.S. Kjenn din slekt. Kort veiledning i slektsforskning 1974
82-7020-017-4 929.1 S
Sandal, Per Ættegransking 1980
82-513-0052-5 929.1 S
Eide, Iver Bækken i Tolga 1963

929.2 B
Søgaard, Terje Buen-slekten. Peder Jensen Østerhaugsberg og Ingeborg Nilsdatter Kværnes. Deres slektsrøtter og etterslekt 1997

929.2 B
Bakken, Arne O. Bygda, garden og slekta. Bakken i Hodalen 1975

929.2 B
Stout, Nancy Bangen. The Hans H. Bangen family history 1979

929.2 B
Dæhlie, Erling Om slekten Dæhlie med røtter i flere Hedemarksbygder 2003

929.2 D
Dalgard, Olav; Nørstebø, Adolf Slekta Dahlen - Aune - Dombås 1971

929.2 D

Beskrivelse av gårdens tilblivelse samt Ættetavle for den slekt som har ryddet og bebygget gården Smedeggen senere Lilleeggen i Tynset herred, Norge


929.2 E
Skirbekk, Håvard Elset i Våler. Ei slektsbok 1975

929.2 E

The Estenson Family Saga in The Red River Valley. 1871 - 1971 1971 a
929.2 E
Alander, Arild Eithun-boka. Kirsti og Bendik Eithuns aner og etterslekt. Bottenflaten, Bustaden, Innset. Kobbeneset, Eitorn, Balestrand/Leikanger 1994
82-993159-0-5 929.2 E
Sveipe, Even og Peter; Haraldseid, J. Fron-slekter 1949

929.2 F
Finstad, Oliver Myre Gammelt skyldfolk i Østerdalene. Ættebok ved … 1914

929.2 F
Gjelten, Jørgen A. De elleve husmannssøsken. En slektsbok ved … 1981

929.2 G
Garmager, Ole; Garmager Conrad; Garmager, Anders Slektshistorie. Hyttearbeideren og Gårdbrukeren Christoffer Andersen Garmager. Hans foreldre og etterkommere 1974

929.2 G
Herberg, Bjørn Slekten. Slekter rundt Mjøsa, på Toten, Hadeland, Østerdalen og Gudbrandsdalen 1983

929.2 H

Slektsbok for etterkommere av Anne Embretsdatter og Kristian Andersen Horten 1998

929.2 H
Alander, Arild Garden og slekta Hyttebakk, Innset 1995
82-993159-1-3 929.2 H
Grue, Thoralf Klokkervang. 1822 - 29.juni - 1922. Med et kort slegtsregister


929.2 K
Kårvatn, Ingrid Dahl Gunhild Sivertsdatter Bordal og Anders Rasmussen Nortømme Dahl. Deres aner og etterslekt 2001

929.2 K
Kleiven, Rubert A. Slekta vår 1985

929.2 K
Rabben, Elin Grubba Slekt skal følge slekters gang… Etterkommere av Esten Knutson Lossgård og Ingeborg Embretsdatter 1998

929.2 L

Slektstevne på Os 18.-19.juli 1981 for etterkommerne til Ole Olsen Lillenarjord Myre og Marit Toresdatter Narbuvoll 1981

929.2 M
Midtdal, John Ingul og Aagot Midtdal - med etterkommere


929.2 M
Mære, Henry Husmannsjenta som forsvant 2000

929.2 M
Desserud, Kari; Myrvang, Tore Myrvang-slekta fra Lonåsen,Tynset 2000
82-995830-0-4 929.2 M
Skirbekk, Håvard Sigurd Nergaard og hans ætt 1972

929.2 N
Blikstad, Bersvend J. The Nelson_Moen Family of The Town of Tumuli. Otter Tail County, Minnesota 1938 a
929.2 N
Alander, Rune; Alander, Arild Garden og slekta Oddtrøen, Folldal 1998
82-993159-4-8 929.2 O
Nygård, Ole Slektstavle tilegnet Vibeke Rønning, på Strømseng vestre


929.2 R
Skirbekk, Håvard Ættetavle for Erling Rustad 1969

929.2 R
Romsdal, Simen Tverelvdalens slektshistorie 1966

929.2 R
Streitlien, Ivar A. Ættebok. Ivar Knutson Stigen. Stadsbuøyen i Folldal 1969

929.2 S

Slektene Steen og Granerud 1992

929.2 S
Løkken, Asta Magni Garden Sandeggen i Alvdal og ætta mi der 1967

929.2 S
Steimoeggen, Magny Med røtter mellom Tron og Jutulhogget, Egnundal og Savalsjø. Litt lokal historie med utvikling av slekta: Müller frå Berja, Øien frå Neer Øien og Brandvoll frå Utistuen 1999

929.2 S

Slektsopplysninger om Tollef Oleson Beitrusten (Slaaen) f. 26.04.1848 i Folldal og arvingene hans


929.2 S
Tunbrumo, Karsten Gårds- og slektshistorie for gnr. 84 brnr. 1 Tunbrumo i Tynset 1975

929.2 T
Horten, Harald; Nyberg, Stig A.; Trøan, Simon Bergmannsslekten Tax 2009
978-82-303-1412-8 929.2 T
Utheim, J. Stamtavler over familien Utheim og med den beslegtede familier 1978 (1899)

929.2 U
Waddell, Roslyn Hogenson; Waddell, J.K. Index of Spring Lake Lutheran Cemetery Spring Lake Township Pierce County Wisconsin 1994

929.2 W

Slekt-stevne for etterkommere av Kirsti Embretsdatter Søgård og Erik Olson Øverby. Øverby ytre "Klokkarstu" 1995

929.2 Ø
Skirbekk, Håvard Ørbekkedalen. Ei slektsbok 1968

929.2 Ø
Økseter, Rønnaug Slektsbok. Aner og etterkommere til Øvergaard, Stor-Elvdal, Sjøliegårdene, Ytre Rendal og Løssetgårdene, Åmot 2009

929.2 Ø
Øverland, Per Slekten fra Sønvis-gården i Narjord. Fra Sønvis-gården gjennom 12 generasjoner 1640-1992 1992
82-90936-45-1 929.2 Ø

Folketellingen 1801. Fredrikstad, Glemmen, Kråkerøy. (Fredrikstad Museum - småskrift nr.1) 1980
82-90301-00-6 929.3 F

Folketeljinga for Ous annex i 1801 1995

929.3 F
Thorvaldsen, Gunnar Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata 1996
82-518-3467-8 929.3 T
Skirbekk, Håvard Personnamn i bygdebøker og elles


929.4 S
Vågslid, Eivind Norderlendske fyrenamn. Namnebok 1988
82-991668-0-2 929.4 V

Drottning dronning Astrid. Minnesalbum. Mindealbum. Minnealbum 1935

929.7 D
Rastad, Per Erik Dannebrogsriddere og Dannebrogsmenn i Solør - Odal 1980

929.7 R

Vi har gått under faner og flagg. Et utvalg av arbeiderbevegelsens faner 1981

929.92 V
Marstrander, Sverre; Sjøvold, Thorleif (red.) Fortiden forteller. Universitetets oldsaksamling 1829-1979 1979
82-09-01749-7 930.1 F

Fornvännen. Tidsskrift för svensk antikvarisk forskning 1988/4 1988

930.1 F
Gjessing, Gutorm Idéer omkring førhistoriske samfunn. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter, Ny rekk nr. 2 1977

930.1 G
Martens, Irmelin; Hagen, Anders Norske oldfunn X. Arkeologiske undersøkelser langs elv og vann. Gyrinosvatn, Hallingdal og Tokke-Vinje-vassdraget, Telemark 1961

930.1 M

Nicolay. Arkeologisk tidsskrift. 1-12 (Tidsskriftsboks)


930.1 N

Norwegian Archaeological Review. (Tidsskriftboks)


930.1 N

Samarbeid på tvers av faggrenser. Innlegg på Norsk arkeologmøtes symposium 1984. AmS - Varia 13 1985

930.1 S
Smukkestad, Syver Et forsøk med forsøk. Eksperimentell arkeologi som formidlingsform 2005

930.1 S
Skirbekk, Håvard Oldsaksamlinga på Glomdalsmuseet


930.1 S

Viking 1938. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind II 1938

930.1 V

Viking 1940. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind IV 1940

930.1 V

Viking 1941. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind V 1941

930.1 V

Viking 1945. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind IX 1945

930.1 V

Viking 1948. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XII 1948

930.1 V

Viking 1952. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XVI 1953

930.1 V

Viking 1960 1960

930.1 V

Viking. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XXXIII 1969

930.1 V

Viking 1976. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XL 1977

930.1 V
Fleckinger, Angelika Ötzi, der Mann aus dem Eis. Alles Wissenswerte zum Nachschlagen und Staunen 2007
978-3-85256-209-4 930.13 F

Europa. Diverse. (Tidsskriftboks)


940. D
Øye, Ingvild (red.) Middelalderens mentalitet. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - V 1990
82-90289-40-5 940.1 M

Sachsen Symposion Skara 1983 1984
91-85884-24-3 940.1 S
Arneberg, Sven T.; Hosar, Kristian Vi dro mot nord. Felttoget i Norge i april 1940, skildret av tyske soldater og offiserer 1989
82-588-0614-9 940.53 A
Akre, Bjarne "Heltene" i kald krig 1983
82-99-1029-0-1 940.53 A
Askim Det tyske angrep på Narvik. Kommandør Askims beretning 1947

940.53 A
Bjørnsen, Bjørn Det utrolige døgnet 1977
82-05-10553-7 940.53 B
Brauteset, Steinar Gestapo-offiseren Fehmer. Milorgs farligste fiende 1986
82-02-09261-2 940.53 B
Berentsen, Aksel Ola Fritzner. En norsk kapteins kamp før og etter frigjøringen 1949

940.53 B
Bergh, Richard Mørketid 1944 1984
82-03-11415-6 940.53 B
Grimsbu, Gisle Krig og okkupasjon i Folldal 1940-45. Innsamlede beretninger 2001
82-992495-6-2 940.53 G
Hansson, Per; Jensen, Johan O. Den farlige våren 1983
82-05-13007-8 940.53 H
Haga, Arnfinn Jernring rundt Bjørn West 1982
82-02-04988-1 940.53 H
Hanssen, E. Ancher (red.) Så vi vant vår rett. Frihetskampen 1940 - 45. En bildehistorikk 1947

940.53 H
Heiberg, Hans; Johns, Ulf (red.) Bilder vi ikke må glemme 1946

940.53 H
Jensen, Arthur; Hanssen, Kjell Fra fred til fred. Krigen 1939-1945. Bind 1 1971

940.53 J
Jensen, Arthur; Hanssen, Kjell Fra fred til fred. Krigen 1939-1945. Bind 2 1971

940.53 J
Koht, Halvdan Frå skanse til skanse. Minne frå krigsmånadene i Noreg 1940 1947

940.53 K

Kompani Linge. 1.bind 1948

940.53 K

Kompani Linge. 2.bind 1948

940.53 K

Krigsår kring Kölen. Tröndelag och Jämtland/Härjedalen under andra världskriget 1984

940.53 K
Lunde, Jon Vegard Motstand og ikke-motstand. Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen. Bind 1 : 1940-42 1998
82-990966-3-4 940.53 L
Lunde, Jon Vegard "Det har lett for å gå godt". Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen. Bind 2 : 1943-juli 1944 2001
82-990966-4-2 940.53 L
Midtdal, John Tufsingdalen i krigens dager 1940-1945 1995

940.53 M
Meyer, Anton Griniscener og inntrykk av fange no. 12088 1945

940.53 M
Nielsen, J.B. Schive Fronten bak piggtråd 1945

940.53 N
Reinertsen, Harald Den lange vegen mellom to vårer. Daglig liv og sivile og militære motstandsbevegelser i Alvdalsområdet 1940-1945 1988
82-991797-1-8 940.53 R

Rendalsnytt. Minner fra krigsåra 1940-45 1995

940.53 R

Slik me huse det. Minner fra åra 1940-1945 i Alvdal 1996

940.53 S
To, Lars Vi ventet. En illustrert beretning bygd på dagboksopptegnelser og skisser gjort i tyske konsentrasjonsleirer 1945

940.53 T
Trøan, Jon Noen krigsminner 1940-1945 1984

940.53 T
Ulstein, Ragnar Svensketrafikken. Bind 1. Flyktningar til Sverige 1940-43 1974
82-521-0413-4 940.53 U
Ulstein, Ragnar Svensketrafikken. Bind 2. Flyktningar til Sverige 1943-45 1975
82-521-0499-1 940.53 U
Ulstein, Ragnar Svensketrafikken. Bind 3. Flyktningar frå Trøndelag og Nord-Norge til Sverige 1940 -45 1977
82-521-0733-8 940.53 U
Asmussen, John; Åkra, Kjetil Tirpitz. Hitlers siste slagskip 2006
82-996934-1-1 940.54 A

Tungtvannssabotasjen. Kampen om atombomben 1942 - 1944. Antisabotasje 1944 - 1945 2007
82-458-0803-2 940-54 P

Tyskland. Det sosiale fremskritts land. Fra en hær av arbeidsløse til arbeidets fellesskap 1941

943.086 T
Godal, Ingvald Tsjetsjenia. Der enkene blir selvmordsbombere. Med forord av Anna Politkovskaja 2003
82-92400-07-9 947.5 G

Bergverkssamfunn og øydegardar. Problem i Jämtland - Härjedalens og Trøndelags historie 1972

948. B
Poulsson, Jens-Anton Folk i skogen. Kvinnor i skogsbygd - Skidor - Tømmerfløting/fiske 2005
91-631-8220-3 948. F
Danielsson, Rolf; Gustavsson, Anders (red.) Gränsmöten. Kulturhistorisk antologi för Bohuslän, Dalsland och Østfold 1999
91-973617-1-2 948. G
Moberg, Carl-Axel På tal om forntid 1963

948. M
Magnus, Olaus Historia om De Nordiska Folken 1982
91-7021-379-8 948. M
Schück, Adolf (utg.) Befolkning i middelalderen (Befolkning under medeltiden). Nordisk Kultur 1938

948. N
Erixon, Sigurd (utg.) Landbruk og bebyggelse (Lantbruk och bebyggelse). Teknisk kultur 2. Nordisk Kultur 1956

948. N
Brøndsted, Johs.; Schück, Adolf (utg.) Handel og samferdsel (A.Handel og samfærdsel i oldtiden) (B.Handel och samfärdsel under medeltiden). Nordisk Kultur 1934

948. N
Olausson, Peter (red.) Naboliv. Värmland - Hedmark. Arkiven berättar - Arkivene forteller 2005
82-303-0446-7 948. N
Nørlund, Poul (utg.) Dragt. Nordisk Kultur XV :B 1986 (1943)
82-990896-9-7 948. N
Erixon, Sigurd (utg.) Fangst,jakt og fiske (Fångst, jakt och fiske). Teknisk kultur 1. Nordisk Kultur 1955

948. N
Olsen, Magnus (utg.) Stedsnavn. Nordisk Kultur 1939

948. N
Götlind, Johan; Nielsen, H. Grüner (utg.) Idrett og lek Dans (A. Idrott och lek) (B. Dans). Nordisk Kultur 1933

948. N
Nilsson, Martin (utg.) Årets høitider (høytider) ( Årets högtider). Nordisk Kultur 1938

948. N
Erixon, Sigurd (utg.) Byggeskikk (Byggnadskultur). Nordisk Kultur 1953

948. N
Erixon, Sigurd (utg.) Landbruk og bebyggelse (Lantbruk och bebyggelse). Teknisk kultur 2. Nordisk Kultur 1956

948. N
Bull, Edvard; Steen, Sverre (utg.) Byer og bybebyggelse. Nordisk Kultur 1933

948. N
Wikman, K. Rob. V. (utg.) Livets høitider (høytider) (Livets högtider). Nordisk Kultur 1949

948. N

Pilgrimstapeten. Från medeltid till nutid längs Klarälven Trysilelva och Gaula till den 1000-åriga staden Trondheim och Olav den heliges grav

91-630-5708-5 948. P
Sirén, Olle Sarvlaks. Gårdshushållningen och gårdssamhället från 1600-talet till 1900-talet 1980
951-9017-51-8 948. S

Indberetning fra den ved kongelig Rsolution af 12te Juli 1889 til Undersøgelse af Lappeforholdene i Hedemarkens, Søndre- og Nordre Trondhjems Amter anordnede Kommission


948.004 I
Løøv, Anders Lappekommisjonen av 1889. Del 1. Erklæringer som private personer har avgitt for lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla 1991
82-992522-1-0 948.004 L

Rapport registrering av samiske kulturminner - Engerdal 1982 1983

948.004 R

Røros-samenes ressursutnytting - historisk og dagsaktuell. Røros-prosjektet 1978

948.004 R
Sveen, Kåre Rapport Sørsamisk studietur Elgå - Idre - Nordkalotten 20.-28.september 1985 1985

948.004 S
Vorren, Ørnulv; Manker, Ernst Samekulturen. En oversikt 1958

948.004 V
Fjellheim, Sverre (red.) Åarjel-saemieh. Samer i sør. (Årbok nr.4) 1991
82-7416-026-6 948.004 Å
Hansson, Anders Karolinernas dödsmarsch 2001
91-7948-110-8 948.03 H

En svensk-norsk historie (1905)


948.04 S
Helskog, Knut (red.) Bykultur. Rapport fra fagseminar i tilknytning til NKKMs årsmøte 1994 1996
82-7432-038-7 948.1 B
Bull, Edvard Retten til en fortid. Sosialhistoriske artikler 1981
82-00-05720-8 948.1 B
Bakkmoen, Per Kr. m.fl. Fremad og aldri glemme. Ei bok om norsk historie 1974
82-530-0603-9 948.1 B

Bygd og by i nær fortid. Bind 1 1982
82-521-2210-8 948.1 B

Bygd og by i nær fortid. Bind 2 1982
82-521-2250-7 948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1943. Bind 1 1943

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1944. Bind 2 1943

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1945. Bind 3 1944

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1946. Bind 4 1946

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1947. Bind 5 1947

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1948-49. Bind 6 1949

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1950-51. Bind 7 1953

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1952-53. Bind 8 1953

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1954. Bind 9 1954

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1958-59. Bind 13 1960

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1967. Bind 20 1968

948.1 B

By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1978. Bind 27 1979
82-9036-13-2 948.1 B

By og Bygd 1700-årene. Norsk Folkemuseums årbok 1979-80. Bind 28 1981
82-90036-17-5 948.1 B

By og Bygd. Fra barnas verden. Klesdrakt - Leker - Barnearbeid. Norsk Folkemuseums årbok 1981-82. Bind 29 1983
82-90036-20-5 948.1 B

By og Bygd. Festskrift til Marta Hoffmann. Norsk Folkemuseums årbok 1983-84. Bind 30 1985
82-90036-22-1 948.1 B
Bjørkvik, Halvard (red.) By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1985-86. Bind 31 1987
82-90036-29-9 948.1 B
Bjørkvik, Halvard (red.) By og Bygd. Festskrift til Arne Berg. Norsk Folkemuseums årbok 1987-88. Bind 32 1988
82-90036-29-9 948.1 B
Rosander, Gerd Aarsland (red.) By og Bygd. Budalen. Norsk Folkemuseums årbok 1989-91. Bind 33 1991
82-90036-34-5 948.1 B
Moestue, Anne; Skjelbred, Ann Helene Bolstad (red.) Kunnskapssamtaler. By og Bygd. Bind 39 2006
82-90036-78-7 948.1 B
Pedersen, Kari-Anne; Telste, Kari; Bing, Morten (red.) Bruk, kast - og bruk igjen. By og Bygd. Bind 40 2007
82-90036-79-5 948.1 B
Bing, Morten; Sandvik, Birte; Telste, Kari (red.) Forstenet tid. OBOS-gården Wessels gate 15. By og Bygd XLII 2010
978-82-90036-81-7 948.1 B
Bjorli, Trond; Jensen, Inger; Telste, Kari (red.) Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Liv Hilde Boe. By og Bygd XLI (41) 2008
978-82-90036-80-0 948.1 B
Mork, Paal (red.) Norsk folkemuseum - friluftsmuseet. By og Bygd 43 2010
978-82-90036-82-5 948.1 B
Jensen, Inger og Telste, Kari (red.) Gamle samlinger i nytt lys. By og bygd 44 2011
978-82-90036-84-1 948.1 B
Christensen, Arne Lie Det norske landskapet. Om landskap og landskapsforståelse i kulturhistorisk perspektiv 2002
82-530-2298-0 948.1 C

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1878 1879

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1880 1881

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1884 1885

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1885 1886

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1886 1887

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1887 1888

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1888 1889

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1889 1890

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1890 1891

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1891 1892

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1893 1894

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1895 1896

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1896 1897

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1897 1898

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1898 1899

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1899 1900

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1900 1901

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1915 1916

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1918 1919

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1931 1932

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1932 1933

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1933 1935

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1934 1936

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1935 1937

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1936 og 1937 1938

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1938 1939

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1939 1941

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1940 1942

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1943 1949

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1944 1947

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1945 1948

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1946 1949

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1947 og 1948 1949

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for 1949 1951

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1951-52 1952

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1953 1953

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1954 1955

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1955 1956

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1956 1957

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1957 1958

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1958 1959

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1959 1961

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1966/67 1968

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1969. Fremtid for fortiden. Fortidsvern i 125 år 1969

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1971 1972

948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1975 1976
82-90052-13-8 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1976-1977 1977
82-90052-15-4 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1978 1978
82-90052-17-0 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1979 1979
82-90052-20-0 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1981 1981
82-90052-25-1 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1983 1983
82-90052-28-6 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1984 1984
82-90052-29-4 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1985 1985
82-90052-30-8 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1986 1986
82-90052-32-4 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1988 1988
82-90052-36-7 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1990 1990
82-90052-38-3 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1991 1991
82-90052-39-1 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1992 1992
82-90052-40-5 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1994 1994
82-90052-46-4 948.1 F

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Fortidsminneforeningen. Årbok 1995 1995
82-90052-51-0 948.1 F
Heinonen, Seppo (red.) Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Fortidsminneforeningen. Årbok 1996 1996
82-90052-52-9 948.1 F
Heinonen, Seppo (red.) Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Fortidsminneforeningen. Årbok 1997 1997
82-90052-58-8 948.1 F
Heinonen, Seppo (red.) Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Fortidsminneforeningen. Årbok 1998 1998
82-90052-59-6 948.1 F
Balto, John Arne (red.) Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Fortidsminneforeningen. Årbok 1999 1999
82-90052-61-8 948.1 F
Balto, John Arne (red.) Årbok 2000. Fortidsminneforeningen. Norsk sykehusarkitektur 2000
82-90052-62-6 948.1 F
Balto, John Arne (red.) Årbok 2000. Fortidsminneforeningen. Norske kirker 2001
82-90052-64-2 948.1 F
Balto, John Arne (red.) Årbok 2002. Fortidsminneforeningen. Nasjonale klenodier 2002
82-90052-65-0 948.1 F
Balto, John Arne (red.) Årbok 2003. Fortidsminneforeningen. Kulturmiljø og landskap 2003
82-90052-66-9 948.1 F
Balto, John Arne; Dammann, Åse (red.) Årbok 2004. Fortidsminneforeningen. Autensitet 2004
82-90052-67-7 948.1 F
Balto, John Arne (red.) Årbok 2005. Fortidsminneforeningen. Unionsoppløsningen 2005
82-90052-70-7 948.1 F
Balto, John Arne (red.) Årbok 2006. Fortidsminneforeningen. Farger i fortiden 2006
82-90052-72-3 948.1 F

Årbok 2007. Fortidsminneforeningen. Kulturminner ute av bruk 2007
978-82-90052-73-2 948.1 F
Selfors, Silja (red.) Årbok 2008. Fortidsminneforeningen. Materialer og bygningsteknologi 2008
978-82-90052-74-9 948.1 F

Årbok 2009. Fortidsminneforeningen. Interiør og gjenstander 2009
978-82-90052-75-6 948.1 F
Selfors, Silja; Hovland, Inger Anne (red.) Årbok 2010. Fortidsminneforeningen. Elitens kulturminner 2010
978-82-90052-76-3 948.1 F
Balto, John Arne (red.) Årbok 2010. Fortidsminneforeningen 2011
978-82-90052-78-7 948.1 F
Fladby, Rolf Småsamfunn og storsamfunn. Bidrag til norsk historie gjennom 3-4 hundre år 1994
82-90176-74-0 948.1 F

Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull på 70-årsdagen 1984
82-00-07103-0 948.1 H
Hoel, Jacob Fra den gamle bonde-opposisjon. Brev og innlegg fra stortingene 1818,1821,1822 og 1833 1927

948.1 H
Holmsen, Andreas Nye studier i gammel historie 1976
82-00-01490-8 948.1 H
Hovdhaugen, Einar Gard og grend. Gamle fotografi frå bygdesamfunnet i tida 1870-1940 1980
82-529-0417-3 948.1 H

Historisk Tidsskrift. Bind 48. Hefte nr. 2 1969

948.1 H

Historisk tidsskrift. 1961 - 1974. (Tidsskriftsboks)


948.1 H

Historisk tidsskrift. 1976 - 1977. (Tidsskriftsboks)


948.1 H

Historisk tidsskrift. 1978 - 1979. (Tidsskriftsboks)


948.1 H

Historisk tidsskrift. 1980 - 1982. (Tidsskriftsboks)


948.1 H

Historisk tidsskrift. Nr. 2 - 1994


948.1 H

Historiske afhandlinger tilegnet professor dr. J. E. Sars paa hands syttiende fødselsdag den ellevte oktober 1905 af venner og disciple 1905

948.1 H

I manns minne. Daglegliv ved hundreårsskiftet. Band 1 1967

948.1 I

I manns minne. Daglegliv ved hundreårsskiftet. Band 2 1968

948.1 I

Kystkultur. NKKMs Fagseminar 1992. Rapport 1993
82-7432-020-4 948.1 K
Krokann, Inge Det store hamskiftet i bondesamfunnet 1982
82-521-2081-4 948.1 K

Kulturminneforskningens mangfold. NIKU Temahefte 31 1999
82-426-1056-8 948.1 K
Mortensson, Ivar Bondeskipnad i Norig i eldre tid 1904

948.1 M

Nærsamfunnet i historisk lys. Utvalde artiklar frå "Heimen" i 50 år 1973
82-00-04717-2 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 1. Forhistorien.Fra jegergrupper til høvdingsamfunn 1976
82-02-03420-5 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 2. Rikssamling og kristning 800-1177 1976
82-02-03422-1 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 3. Norge under Sverreætten 1177-1319 1976
82-02-03425-6 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 4. Avfolkning og union 1319-1448 1977
82-02-03427-2 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 5. Fra rike til provins 1448-1536 1977
82-02-03429-9 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 6. Gjenreisning 1536-1648 1977
82-02-03431-0 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 7. Gjennom nødsår og krig 1648-1720 1977
82-02-03433-7 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 8. Den lange fredstiden 1720-1784 1978
82-02-03435-3 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 9. Kampen om Norge 1784-1814 1978
82-02-03438-8 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 10. Den vanskelige frihet 1814-1851 1978
82-02-03441-8 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 11. To kulturer en stat 1851-1884 1979
82-02-03443-4 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 12. Norge i støpeskjeen 1884-1920 1978
82-02-03445-0 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 13. Klassekamp og fellesskap 1920-1945 1979
82-02-03447-7 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 14. Norge i den rike verden 1945-1975 1979
82-02-03449-3 948.1 N
Mykland, Knut (red.) Norges historie. Bind 15. Historisk atlas. Oversikter,årstall,tabeller. Hovedregister 1980
82-02-03451-5 948.1 N
Gjestrum, John Aage (red.) Johannes Sivesind - Visjon og virke - Festskrift i anledning Johannes Sivesinds 70-årsdag 18.april 1991 1991
82-90002-72-6 948.1 S
Salvesen, Helge Da setra vart gard. Særtrykk frå Årbok for Trøndelag 1975


948.1 S
Mathiesen, Per Olav og Andreassen, Toril (red.) Spor fra gamle fangsmarker 2009
978-82-992042-4-8 948.1 S
Solberg, Per Alle gode ting var tre. Om tre og utnytting av tre gjennom tidene 1990
82-90289-37-5 948.1 S
Solberg, Per Jerntid. Fra blesterjern til boreplattform 1994
82-90289-49-9 948.1 S

Sproglige og historiske afhandlinger viede Sophus Bugges minde 1908

948.1 S

Universitetets Oldsaksamling. Årbok 1954 - 1955 1956

948.1 U

Universitetets Oldsaksamling. Årbok 1956 - 1957 1959

948.1 U
Visted, Kristofer; Stigum, Hilmar Vår gamle bondekultur. Bind 1 1951

948.1 V
Visted, Kristofer; Stigum, Hilmar Vår gamle bondekultur. Bind 2 1952

948.1 V
Øye, Ingvild (red.) Kystliv. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - III 1987
82-90289-30-8 948.1 Ø
Skjølsvold, Arne (red.) Årbok nr. 1 for Norsk Skogbruksmuseum 1954-1957 1958

948.1 Å
Ingstad, Anne Stine (red.) Årbok nr. 2 for Norsk Skogbruksmuseum 1958-1960 1961

948.1 Å
Fossum, Tore (red.) Årbok nr. 3 for Norsk Skogbruksmuseum 1961-1962 1963

948.1 Å
Fossum, Tore (red.) Årbok nr. 4 for Norsk Skogbruksmuseum 1963-1964 1965

948.1 Å
Fossum, Tore (red.) Årbok nr. 5 for Norsk Skogbruksmuseum 1965-1966 1967

948.1 Å
Fossum, Tore (red.) Årbok nr. 6 for Norsk Skogbruksmuseum 1967-1971 1972
82-7104-003-0 948.1 Å
Fossum, Tore (red.) Årbok nr. 8 for Norsk Skogbruksmuseum 1976-1977 1977
82-7104-036-7 948.1 Å
Fossum, Tore (red.) Årbok nr. 9 for Norsk Skogbruksmuseum 1978-1981 1981
82-7104-081-2 948.1 Å
Fossum, Tore (red.) Årbok nr.10 for Norsk Skogbruksmuseum 1982-1984 1984
82-7104-123-1 948.1 Å
Rugsveen, Magne (red.) Årbok nr.11 for Norsk Skogbruksmuseum 1985-1986. Festskrift til Tore Fossum 60 år 1986
82-90660-00-6 948.1 Å

Årbok nr.12 for Norsk Skogbruksmuseum 1987-1989 1989
82-90660-02-2 948.1 Å

Årbok nr.13 for Norsk Skogbruksmuseum 1990-1992 1992
82-90660-11-1 948.1 Å
Fossum, Tore (red.) Årbok for Norsk Skogbruksmuseum. Skogbruk, jakt og fiske. Nr. 14. 1993 - 1996 1996
82-90660-18-9 948.1 Å
Bøe, Johs. Til høgfjellets forhistorie. Boplassen på Sumtangen ved Finsevatn på Hardangervidda 1942

948.101 B
Hofseth, Ellen Høigård Fjellressursenes betydning i yngre jernalders økonomi. Sammenlignende studie av bygdene øst og vest for vannskillet i Nord-Gudbrandsdal 1980
82-90215-33-9 948.101 H

Hjemlig tradisjon og fremmede innslag i norsk jernalder. Festskrift til Wencke Slomann 1986
82-7181-054-5 948.101 H
Hagen, Anders Studier i jernalderens gårdssamfunn. Universitetets Oldsaksamlings skrifter bind IV 1953

948.101 H

Jern og jernvinne som kulturhistorisk faktor i jernalder og middelalder i Norge. Innlegg holdt på Det norske Arkeologmøtets symposium Bryne 1978 1979
82-90215-12-6 948.101 J
Strupstad, Anton Jeger/fisker/bonde i nordisk steinalder 1976

948.101 S
Hougen, Bjørn Fra seter til gård. Studier i norsk bosetningshistorie 1947

948.101. H
Holck, Per Sott og sår. Sykdom og skader i middelalderen. Ams-Småtrykk 17

82-90215-64-9 948.102 H

Håndbok i middelaldersk kulturhistorie som supplement til utstillinger i Bryggens museum 1976

948.102 H
Hummelvold, Olav Non-namnene. Pilegrimskjerker og pilegrimsveier 1987

948.102 H
Hagen, Anders Vikingskipsfunnene 1969

948.102 H
Ågotnes, Anne (red.) Middelalderens landskap: myter og makter. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - XII 1997

948.102 M
Næss, Almar Hvor lå Vinland? En studie over solobservasjoner i de norrøne sagaer


948.102 N
Øye, Ingvild (red.) Samfunn i endring. Fra vikingtid til reformasjon. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - XIII 1998

948.102 S
Sjøvold, Thorleif Osebergfunnet og de andre vikingskipsfunn 1972

948.102 S
Thuesen, Nils Petter De eldste norske byer. Forhistorie, oppkomst og tidlig utvikling 1976
82-07-00027-9 948.102 T
Øye, Ingvild (red.) Våre første byer. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - VII 1992
82-90289-48-0 948.102 V
Øye, Ingvild; Johnsen, Geirmund Handverk og småhandel i middelalderen. Undervisningsopplegg Bryggens Museum


948.102 Ø
Øye, Ingvild Daglegliv i Bergen i middelalderen. Undervisningsopplegg


948.102 Ø
Sæter, Ivar Domkirkens bygmester 1912

948.1023 S
Sæter, Ivar Den sidste erkebiskop 1928

948.1024 S
Skevik, Olav (red.) Armod og avmakt. Rapport fra seminar om karolinernes felttog i 1718 1998
82-91350-02-7 948.103 A
Angell, Oberst H. Skotteferdi. Eit 300 aars minne. 1612 - 1912 1912

948.103 A Fra Tynset folkebibliotek (Kvikne folkeboksamling)
Winge, Harald (red.) Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550 - 1750 1992
82-90176-50-3 948.103 L
Skavlan, Aage Indledning til Norges statsdannelse i 1814 1884

948.103 S Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
Hedin, Svante Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718 - 1719 2000

948.1032 H
Fladby, Rolf og Sogner Sølvi (red.) Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte I 1660-62 1962

948.1032 N
Fladby, Rolf og Sogner Sølvi (red.) Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte 2 1663-64


948.1032 N
Fladby, Rolf og Sogner Sølvi (red.) Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte 3 1665-66 1964

948.1032 N
Fladby, Rolf (red.) Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte 4 1667-68 1965

948.1032 N
Fladby, Rolf (red.) Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte 5 1669 - 5/2 1670 1966

948.1032 N
Fladby, Rolf (red.) Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Bd. II. Kongebrev under Christian V. Hefte 1 1670 1968

948.1032 N
Fladby, Rolf (red.) Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Bd. II. Kongebrev under Christian V. Hefte 2 1671 - 1672


948.1032 N
Fladby, Rolf (red.) Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Bd. II. Kongebrev under Christian V. Hefte 3 1673 - 1675


948.1032 N
Fladby, Rolf og Foslie, Gunvor (red.) Norske kongebrev. Bd. II. Kongebrev under Christian V. Hefte 5. Registre. 1670 - 1680 1974

948.1032 N
Sirevåg, Tønnes Jæren på veg frå naturalhushaldet. Jærsk næringsliv før jærbanen kom. 1800 - 1875 1938

948.1041 S
Steen, Sverre På egen hånd. Norge etter 1905 1976
82-02-03641-0 948.105 S
Skodvin, Magne Samtid og historie. Utvalde artiklar og avhandlingar 1975
82-521-0509-2 948.105 S
Sagen, Einar Statsminister Nygaardsvold. Statsmann, strateg og lagabøter 1946

948.105 S
Bakosgjelten, Kåre Krise i fjellbygder. Tolga og Os i mellomkrigstid 1976

948.1052 B

1940 - 1945. Krig og hverdag. Emnehefte for skolebruk


948.1053 N
Petterson, Arvid Finnmark i krig 1984
82-90342-10-1 948.1053 P

Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. 1919 - 1922. (Tidsskriftsboks)
k
948.2 B

Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. 1923 - 1928. (Tidsskriftsboks)
k
948.2 B

Innlandsvern. 2008 - . (Tidsskriftboks)


948.2 I
Kværnum, Arve (red.) Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. (Nr.1) 1988 k
948.2 L
Amundsen, Hilde Rigmor Mot de store kulturtradisjonene. Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden 2011

948.201 A

Christiania, hva nå? 1624-1974 1974

948.21 C

Strømmen og Strømmens Værksted. Fra industri til handel. Akershus fylkesmuseum 1996 1996
82-7357-008-8 948.22 A
Swensen, Grete (red.) Reisen til Akershus - bidrag til fylkets kulturhistorie. Akershus fylkesmuseum 2000 2000
82-7357-011-8 948.22 A

Norske Bygder. Romerike. Bind 1 1932

948.22 N

Norske Bygder. Romerike. Bind 2 1934

948.22 N

Årbok for Romerike historielag. I. 1953 1953 k
948.22 Å
Ribsskog, Øyvin (red.) Årbok for Romerike historielag. II. 1956 1956 k
948.22 Å
Ribsskog, Øyvin (red.) Årbok for Romerike historielag. III. 1958 1958 k
948.22 Å
Dørumsgard, Asbjørn (red.) Årbok for Romerike historielag. IV. 1961 1961 k
948.22 Å
Dørumsgard, Asbjørn (red.) Romerikstun. Årbok for Romerike historielag. V. 1964 1964 k
948.22 Å
Dørumsgard, Asbjørn (red.) Romerikstun. Årbok for Romerike historielag. VI. 1966 1966 k
948.22 Å
Østerud, Erling (red.) Romerikstun. Årbok for Romerike historielag. VII. 1970 1970 k
948.22 Å
Mamen, H. Chr. (red.) Follominne 1976. Nr.14 1976 k
948.221 F
Mamen, H. Chr. (red.) Follominne 1978. Nr.16 1978 k
948.221 F
Mamen, H. Chr. (red.) Follominne 1979. Nr.17 1979 k
948.221 F
Mamen, H. Chr. (red.) Follominne 1980. Nr.18 1980 k 82-90377-00-2 948.221 F
Mamen, H. Chr. (red.) Follominne 1981. Nr.19 1981 k 82-90377-01-0 948.221 F
Lorentzen, Harald (red.) Follominne 1983. Nr.21 1983 k 82-90377-03-7 948.221 F
Evensen, Marit Jahr; Aas, Erik (red.) Follominne. Årbok 1985. Nr.23 1985 k 82-90377-05-3 948.221 F
Aas, Erik (red.) Follominne. Årbok 1986. Nr.24 1986 k 82-90377-06-1 948.221 F
Aas, Erik (red.) Follominne. Årbok 1987. Nr.25 1987 k 82-90377-08-8 948.221 F
Aas, Erik (red.) Follominne. Årbok 1988. Nr.26 1988 k 82-90377-11-8 948.221 F
Aas, Erik (red.) Follominne. Årbok 1989. Nr.27 1989 k 82-90377-12-6 948.221 F
Aas, Erik (red.) Follominne. Årbok 1990. Nr.28 1990 k 82-90377-13-4 948.221 F
Aas, Erik (red.) Follominne. Årbok 1991. Nr.29 1991 k 82-90377-14-2 948.221 F
Aas, Erik (red.) Follominne. Årbok 1992. Nr.30 1992 k 82-90377-15-0 948.221 F
Aas, Erik (red.) Follominne. Årbok 1993. Nr.31 1993 k 82-90377-16-9 948.221 F
Ottesen, Aase Weydahl; Håbjørg, Guri Vallevik (red.) Follominne. Årbok 1995. Nr.33 1995 k 82-91652-01-5 948.221 F
Ottesen, Aase Weydahl (red.) Follominne. Årbok 1996. Nr.34 1996 k 82-90377-19-3 948.221 F
Slettjord, Kari-Anne (red.) Follominne. Årbok 1997. Nr.35 1997 k 82-90377-20-7 948.221 F
Slettjord, Kari-Anne (red.) Follominne. Jubileumsårbok 1998. Nr.36 1998 k 82-90377-21-5 948.221 F
Øystå, Øystein (red.) Follominne. Årbok 1999. Nr.37 1999 k 82-90377-22-3 948.221 F
Ellingsberg, Arne (red.) Follominne. Årbok 2000. Nr.38 2000 k 82-90377-23-1 948.221 F
Ellingsberg, Arne (red.) Follominne. Årbok 2001. Nr.39 2001 k 82-90377-25-8 948.221 F
Lindblad, Sven (red.) Follominne. Årbok 2002. Nr.40 2002 k 82-90377-26-6 948.221 F
Lindblad, Sven (red.) Follominne. Årbok 2003. Nr.41 2003 k 82-90377-27-4 948.221 F
Lindblad, Sven (red.) Follominne. Årbok 2004. Nr.42 2004 k 82-90377-28-2 948.221 F
Lindblad, Sven (red.) Follominne. Årbok 2005. Nr.43 2005 k 82-90377-29-0 948.221 F
Retvedt, Øystein (red.) Follominne. Årbok 2006. Nr.44 2006 k 82-90377-30-4 948.221 F

Follominne. Årbok 2007. Nr.45 2007 k 978-82-90377-31-6 948.221 F
Retvedt, Øystein (red.) Follominne. Årbok 2008. Nr.46
k 978-82-90377-32-3 948.221 F
Retvedt, Øystein (red.) Follominne. Årbok 2009. Nr.47 2009 k 978-82-90377-33-0 948.221 F
Lange, Albert J. Eidsvold Værks og Eidsvoldsbygningens historie gjennem tiderne 1902

948.2231 L Fra Tynset folkebibliotek

Borgarsyssel Museum. Årbok nr.1. 1983 1983 k
948.23 B

Borgarsyssel Museum. Årbok nr.2. 1984-85 1987 k
948.23 B

Borgarsyssel Museum. Årbok nr.3. 1985-90 1992 k
948.23 B

Borgarsyssel Museum. Årbok nr.4. 1991-1996 1997 k
948.23 B

Borgarsyssel Museum. Årbok nr.5. 1996-1998 1999 k 82-992664-3-2 948.23 B

Borgarsyssel Museum. Årbok nr.6. 1999-2000. St.Olavs Vold 2001 k 82-992664-4-0 948.23 B

Østfoldarv. VIII. Årbok for museer og historielag i Østfold. 1966-1969 1974 k
948.23 Ø

Østfoldarv. IX. 1980 k
948.23 Ø

Mindre Alv. Årbok 1. 1982-1983. Fredrikstad Museum 1982 k
948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 2. 1984-1985. Fredrikstad Museum 1985 k 82-90301-10-3 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 3. 1986-1989. Fredrikstad Museum 1989 k 82-90301-11-1 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 4. 1990-1991. Fredrikstad Museum 1991 k 82-90301-13-8 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 5. 1992-1993. Fredrikstad Museum 1993 k 82-90301-14-6 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 6. 1994-1995. Fredrikstad Museum 1995 k 82-90301-15-4 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 7. 1996-1997. Fredrikstad Museum 1997 k 82-90301-16-2 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 8. 1998-1999. Fredrikstad Museum 1999 k 82-90301-17-0 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 9. 2000-2001. Fredrikstad Museum 2001 k 82-90301-18-9 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 10. 2002-2003. Fredrikstad Museum 2003 k 82-90301-19-7 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok 11. 2004-2005. Fredrikstad Museum 2005 k 82-90301-21-9 948.2331 M

Mindre Alv. Årbok XII. 2006-2007. Fredrikstad Museum 2007 k 978-82-90301-22-9 948.2331 M

MindreAlv. Årbok XIII. Fredrikstad Museum. 2008 - 2009 2009 k 978-82-90301-23-6 948.2331 M

MindreAlv. Årbok XIV. Fredrikstad Museum. 2010 - 2011 2011 k 978-82-90301-25-0 948.2331 M
Amundsen, Hilde Rigmor Steinalderregistrering innenfor fem delområder i Hedmark fylke 2003. Arkeologisk rapport 2004

948.24 A
Moren, Sigmund (red.) Hedmark. "Bygd og by i Norge" 1978
82-05-09298-2 948.24 B

Diverse Hedmark. (Tidsskriftsboks)


948.24 D

Glomdalsmuseet. Årshefte 1975 1975

948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1977 1977
82-7104-031-6 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1978 1978
82-7104-047-2 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1979 1979
82-7104-054-5 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1980 1980
82-7104-068-5 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1981 1981
82-7104-082-0 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1982 1982
82-7104-104-5 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1983 1983
82-7104-116-9 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1984 1984
82-90589-01-8 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1985 1985
82-90589-02-6 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1986 1986
82-90589-03-4 948.24 G

Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1987 1987
82-90589-04-2 948.24 G
Ødegaard, Svein-Erik (red.) Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1988-89 1989
82-90589-05-0 948.24 G

Hedmarks historie. Første fellesbind 1957

948.24 H

Heidmork. Lokalhistorie for Hedmarksbygdene 1979 k
948.24 H

Hedmark fylke. Østerdalen og Østerdølene. Fra Norges næringsveie i tekst og billeder 1923

948.24 H

Jeg fant, jeg fant. 57 korte artikler fra museene i Hedmark 1990
82-90660-05-7 948.24 J

Mjøsa. Årbok 1982-83
k 82-90002-40-8 948.24 M

Mjøsa. Årbok 1984-86
k 82-90002-54-8 948.24 M
Borgedal, Paul; Berg, Lars; Bryn, Olav (red.) Norske Gardsbruk. Bind 3. Hedmark fylke 1 1943

948.24 N
Borgedal, Paul; Berg, Lars; Bryn, Olav (red.) Norske Gardsbruk. Bind 4. Hedmark fylke 2 1943

948.24 N

Norske Bygder. Glåmdal 1942

948.24 N
Sandberg, Per-Øivind (red.) Hedmark gjennom 150 år. (Sparebanken Hedmark 150 år) 1995
82-993669-0-9 948.24 S
Skappel, S. Hedemarkens amt 1814-1914 1914

948.24 S
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1941 - 1942 - 1943


948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1945 1946

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1946-47 1947

948.24 Å
Tanga, Gunnar (red.) Årbok for Glåmdalen 1948 1948

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1949 1949

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1950 1950

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1951 1951

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1952 1952

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1953 1953

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1954 1954

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1955 1955

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1956 1956

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1957 1957

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1958 1958

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1959 1959

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1960 1960

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1961 1961

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1962 1962

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1963 1963

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1964 1964

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1965 1965

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1966 1966

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1967 1967

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1968 1968

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1969 1969

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1970 1970

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1971 1971

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1972 1972

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1973 1973
82-7104-007-3 948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1974 1974
82-7104-014-5 948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1975 1975
82-7104-017-0 948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1976 1976
82-7104-025-1 948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1977 1977

948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1978 1978
82-7104-042-1 948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1979 1979
82-7104-053-7 948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1980 1980
82-7104-065-0 948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1981

82-7104-076-6 948.24 Å
Skirbekk, Håvard (red.) Årbok for Glåmdalen 1982

82-7104-099-5 948.24 Å

Årbok for Glåmdalen 1983. Minneskrift for Håvard Skirbekk 1983
82-7104-111-8 948.24 Å

Årbok for Glåmdalen 1992 1992
82-9076702-1 948.24 Å
Normo, Kari; Skirbekk, Håvard Register til Årbok for Glåmdalen 1941-1973 1974
82-7104-015-4 948.24 Å
Vestheim, Geir (red.) Det var under krigen… Årbok for Glåmdalen 1989 1989
82-90767-00-5 948.24 Å
Haug, Jan; Mostue, Erik; Ødegaard, Ragnar (red.) Hamarboka. En byhistorie i bilder 1982
82-990750-1-1 948.241 H

Hamarkaupangen; Hedmarksmuseet


948.241 H
Pedersen, Ragnar (red.) Fra kaupang og bygd 1989 1989 k 82-9907-52-6-2 948.2411 F
Pedersen, Ragnar (red.) Fra kaupang og bygd 1990 1990 k 82-990752-7-0 948.2411 F
Pedersen, Ragnar (red.) Fra kaupang og bygd 1991 1991 k 82-990752-8-9 948.2411 F
Pedersen, Ragnar (red.) Fra kaupang og bygd 1992 1992 k 82-990752-9-7 948.2411 F
Rivrud, Ragnhild Fra kaupang og bispesete til museum. Fra kaupang og bygd 1993 1993 k 82-91326-00-2 948.2411 F
Sæther, Tor Hamar i middelalderen. Fra kaupang og bygd 1994 1995 k 82-91326-02-9 948.2411 F
Pedersen, Ragnar (red.) Fra kaupang og bygd 1995 1995 k 82-91326-03-7 948.2411 F
Pedersen, Ragnar (red.) Fra kaupang og bygd 1996 1996 k 82-91326-05-3 948.2411 F
Pedersen, Ragnar (red.) Vernebygg over en ruin. Fra kaupang og bygd 1997-1998 1998 k 82-91326-09-6 948.2411 F
Pedersen, Ragnar (red.) Historien om historien. Fra kaupang og bygd 1999 1999 k 82-91326-12-6 948.2411 F
Pedersen, Ragnar (red.) Fra kaupang og bygd 2000 (på omslag : 2001) 2000 k 82-91326-13-4 948.2411 F

Hamar bispestol 850 år. Fra kaupang og bygd 2004 2004 k 82-91326-18-5 948.2411 F

Fra kaupang og bygd 2006 2006 k 82-91326-22-3 948.2411 F

(Fra) Kaupang og bygd 2008 2008 k 978-82-91326-25-2 948.2411 F

Kaupang og bygd 2009 2009 k 978-82-91326-26-9 948.2411 F

Fra kaupang og bygd 2010 2010 k 978-82-91326-29-0 948.2411 F

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1941-45 1945 k
948.2411 H

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1945-47 1947 k
948.2411 H

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1947-56 1956 k
948.2411 H

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1957-1968 1969 k
948.2411 H

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1969-1973 1973 k
948.2411 H

Minner frå Vang 1985 1985 k 82-90318-02-2 948.2411 M

Minner frå Vang 1986 1986 k 82-7104-154-1 948.2411 M

Minner frå Vang 1987 1987 k 82-7104-161-4 948.2411 M

Minner frå Vang. 2009 2009 k 82-90318-30-8 948.2411 M
Sæther, Tor (red.) Hamar i middelalderen 1995
82-91326-02-9 948.2411 S

Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1975 1975 k
948.2412 L

Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1976 1976 k
948.2412 L

Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1977 1977 k
948.2412 L
Trætteberg, Amund (red.) Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1990 1990 k
948.2412 L
Nielsen, Anne-Mette (red.) Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1998 1998 k
948.2412 L
Nielsen, Anne-Mette (red.) Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1999 1999 k
948.2412 L
Kolstad, Gunhild Nes bygdebok. 2.bind. 1.del 1990
82-90945-01-9 948.2413 K

Nes og Helgøya mot år 2000. Minnebok i tekst og bilder del 1 1900-1945 1999
82-90945-13-2 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1978 1978 k 82-7104-044-9 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1979 1979 k 82-7104-055-3 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1980 1980 k 82-7104-070-7 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1981 1981 k 82-7104-077-4 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1982 1982 k 82-7104-098-7 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1983 1983 k 82-7104-113-4 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1984 1984 k 82-7104-130-4 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1986 1986 k 82-7104-153-3 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1987 1987 k 82-7104-162-2 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1988/89 1989 k 82-90945-00-0 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1990 1990 k 82-90945-02-7 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1991 1991 k 82-90945-03-5 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1992 1992 k 82-90945-03-5 948.2413 N

Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1994 1994 k 82-90945-07-8 948.2413 N
Tranberg, Anna Ringsakboka. Bind 3. Korn og klasseskille 1660-1840 1993
82-991756-6-6 948.2413 T

Gammelt fra Stange og Romedal 1971 1972 k 82-90139-00-4 948.2414 G

Gammelt fra Stange og Romedal 1972 1972 k 82-90139-01-2 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal 1973 1973 k 82-90139-02-0 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal 1974 1974 k 82-90139-03-9 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal 1975 1975 k 82-90139-04-7 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal 1976 1976 k 82-90139-05-5 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal 1977 1977 k 82-90139-06-3 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal 1978 1978 k 82-90139-07-1 948.2414 G
Sveen, Kåre; Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1979 1979 k 82-90139-09-8 948.2414 G
Sveen, Kåre; Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1980 1980 k 82-90139-10-1 948.2414 G
Sveen, Kåre; Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1982 1982 k 82-90139-35-7 948.2414 G
Sveen, Kåre; Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1983 1983 k 82-90139-36-5 948.2414 G
Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1984 1984 k
948.2414 G
Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1985 1985 k 82-90139-38-1 948.2414 G
Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1986 1986 k 82-90139-40-3 948.2414 G
Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1987 1987 k 82-90139-41-1 948.2414 G
Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1988 1988 k 82-90139-44-6 948.2414 G
Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1989 1989 k 82-90139-45-4 948.2414 G
Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1990 1990 k 82-90139-47-0 948.2414 G
Ødegaard, Svein-Erik (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1991 1991 k 82-90139-48-9 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1992 1992 k 82-90139-49-7 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1993 1993 k 82-91366-00-4 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1994 1994 k 82-91366-01-2 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1995 1995 k 82-91366-04-7 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1996 1996 k 82-91366-05-5 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1997 1997 k 82-91366-06-3 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1998 1998 k 82-91366-09-8 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 1999 1999 k 82-91366-10-1 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 2000 2000 k 82-91366-13-6 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 2001 2001 k 82-91366-14-4 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 2002 2002 k 82-91366-16-0 948.2414 G
Moshaug, Terje (red.) Gammalt frå Stange og Romedal 2003 2003 k 82-91366-17-9 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal 2005 2005 k 82-91366-19-5 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal 2006 2006 k 82-91366-20-9 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal 2007 2007 k 82-91366-24-1 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal. 2008
k 978-82-91366-26-5 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal. 2009
k 978-82-91366-28-9 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal. 2010 2010 k 978-82-91366-29-6 948.2414 G

Gammalt frå Stange og Romedal. 2011 2011 k 978-82-91366-30-2 948.2414 G
Morthoff, Bjarne Romedalboka. Garder og slekter. Bind I 1967

948.2414 R

Solør-Odal. Nr.1 1970 - nr.4 1980. (Tidsskriftsboks)
k
948.242 S

Solør-Odal. Nr.1 1981 - nr.4 1984. (Tidsskriftsboks)
k
948.242 S

Solør-Odal. Nr.1 1985 - nr.4 1989. (Tidsskriftsboks)
k
948.242 S

Solør-Odal. Nr.1 1990 - nr.4 1996. (Tidsskriftsboks)
k
948.242 S

Solør-Odal. Nr.1 1997 - nr.4 2003. (Tidsskriftsboks)
k
948.242 S

Solør-Odal. Nr.1 2004 - . (Tidsskriftsboks)
k
948.242 S

Skoglandet Solør-Odal 2009
978-82-91997-10-0 948.242 S

Finnskogen. Historier og glimt fra Flisdalen
av
948.243 F DVD
Steinbakken, Idar; Brendryen, Marry Faldaasen. Skole-, bruks- og bosetningshistorie gjennom 250 år 2007

948.243 S
Steinbakken, Idar; Rønning, Rolf Tyskeberget finnetorp 2004
82-303-0259-6 948.2433 S
Bergstøl, Jostein Samer i Østerdalen? En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark 2008
978-82-7477-379-0 948.244 B
Christensen, Arne Lie En fjellbygd med tradisjoner. Kulturminner fra nyere tid i Atnavassdraget, Hedmark, Oppland 1982
82-90359-12-8 948.244 C

Diverse Østerdalen. (Tidsskriftsboks)


948.244 D
Ilsaas, Sigmund Østerdalen. Årbok 1975 1976
82-90221-00-2 948.244 I
Amundsen, Hilde R.; Risbøl, Ole; Skare, Kjetil (red.) På vandring i fortiden. Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10 000 år 2003
82-8101-011-8 948.244 P
Brænd, Bjørn Fosseliv. Historien om Atnfossen - Atnbrufossen vannbruksmuseum 1994
82-90346-34-4 948.2442 B

Diverse Stor-Elvdal. (Tidsskriftsboks)


948.2442 D

Gammelt og nytt fra Sollia 1982

948.2442 G
Hanssen, Hans S. Sagn og saga


948.2442 H
Lassen, Carl Solliens historie. Dette bygdelags grundlæggelse og senere samfundsutvikling efter bebyggelsen 1921

948.2442 L

Nystu-Trønnes. Gammel storgard - landets første alderdomshjem. Nå bygdetun i Stor-Elvdal 1993

948.2442 N
Brænd, Bjørn Sollia 1. Eldre generell historie. Garder og slekter i Øverdalen skolekrets 1989
82-90346-17-4 948.2442 S
Brænd, Bjørn Sollia 2. Generell historie 1862 - 1945. Garder i statsalmenningen og slekter fra Setningssjøen til Holtet i Atnbrua skolekrets 2007
978-82-90346-63-3 948.2442 S
Sæter, Ivar Storelvedalen. Med illustrationer og portrætter 1908

948.2442 S
Fosvold, Anders Bygdbok for Stor-Elvdal. Bidrag til bygdens historie 1984

948.2442 S Opptrykk (1. utg. 1936)
Fosvold, Anders Bygdbok for Stor-Elvdal. Bidrag til bygdens historie. II 1984

948.2442 S Opptrykk (1. utg. 1937)

Diverse Trysil-Engerdal-distriktet. (Tidsskriftsboks)


948.245 D

Årbok for Trysil og Engerdal 1989 1989 k 82-90927-00-2 948.245 Å

Årbok for Trysil og Engerdal 1990 1990 k 82-90927-01-0 948.245 Å

Årbok for Trysil og Engerdal 1991-1992 1992 k 82-90927-02-9 948.245 Å
Andersen, Ottar (red.) Bygdebok for Engerdal. Bind 1 1981

948.2451 E
Andersen, Ottar (red.) Bygdebok for Engerdal. Bind 2 1981

948.2451 E
Andersen, Ottar (red.) Bygdebok for Engerdal. Bind 3 1981

948.2451 E
Finborud, Jens (red.) Femunden - Innlandshavet ved Norges austgrense - 1992

948.2451 F
Lillevold, Eyvind Trysil-boka. Garder og slekter. Bind 3 1975
82-7104-002-2 948.2452 T
Lillevold, Eivind (hovedred.) Trysil-boka. Alminnelig del. I 1963
82-7104-029-4 948.2452 T
Lillevold, Eivind (hovedred.) Trysil-boka. Alminnelig del. II

82-7104-030-8 948.2452 T

Årbok for Trysil 1979 1979 k 82-7104-056-1 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1980 1980 k 82-7104-067-05 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1981 1981 k 82-7104-080-4 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1982 1982 k 82-7104-101-0 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1983 1983 k 82-7104-112-6 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1984 1984 k 82-7104-131-2 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1985 1985 k 82-7104-148-7 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1986 1986 k 82-90698-00-3 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1987 1987 k 82-90698-01-1 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1988. Jubileumsskrift Trysil kommune 1837-1987 1988 k 82-90698-03-8 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1995 1995 k 82-90698-06-2 948.2452 Å

Årbok for Trysil 1996 1996 k 82-90698-07-0 948.2452 Å

Diverse Nord-Østerdalen. (Tidsskriftsboks)


948.246 D

Gammelt frå Alvdal og Folldal. 1991 - 1993 - . (Tidsskriftsboks)


948.246 G
Gjermundsen, Jon Ola; Steinbakken, Amund Haugen; Sørensen, Thea Tolga og Os gjennom tidene. Bind 1. Fra steinalderen til om lag 1840 2011
978-82-995321-4-3 948.246 G
Krokmoen, Jon Folk og buplasser i Nord-Østerdalen. Kildeutdrag 1528-1700 1992
82-90346-24-7 948.246 K

Menighetsblad for Alvdal og Folldal. Nr.5 1979 - nr.5 1989. (Tidsskriftsboks)


948.246 M
Eide, Iver (red.) Nord-Østerdals-minner


948.246 N

På veg gjennom Mellomalderen i Rendalen og Nord Østerdalen 1977

948.246 P
Rønningen, Ove; Østigaard, Arne Dag Trondfjellet

82-993569-1-1 948.246 R
Streitlien, Ivar A. Kommunejubileet 1837-1937. Tynset - Alvdal - Folldal 1937

948.246 S
Østigaard, Arne Dag; Østigaard, Lars Reidar Steinalderen i Nordøsterdalen


948.246 Ø
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1979 (nr.1) 1979

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1980 (nr.2) 1980

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1981 (nr.3) 1981

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1983 (nr.4) 1983

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1984 (nr.5) 1984

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1985 (nr.6) 1985

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1986 (nr.7) 1986

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1987 (nr.8) 1987

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1988 (nr.9) 1988

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1989 (nr.10) 1989

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1990 (nr.11) 1991

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1991 (nr.12) 1991

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1992 (nr.13) 1992

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1993 (nr.14) 1993

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1994/95 (nr.15) 1995

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1996 (nr.16) 1997

948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1997/98 (nr.17) 1998
82-91592-07-1 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 1999 (nr.18) 1999
82-91592-09-8 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 2000 (nr.19) 2000
82-91592-10-1 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 2001 (nr.20) 2001
82-91592-13-6 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 2002 (nr.21) 2002
82-91592-14-4 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 2003 (nr.22) 2003
82-91592-15-2 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 2004 (nr.23) 2004
82-91592-18-7 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 2005 (nr.24) 2005
82-91592-19-5 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 2006 (nr.25) 2006
82-91592-20-9 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 2007 (nr.26) 2007
82-91592-21-7 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen 2008 (nr.27) 2008
978-82-91592-24-4 948.246 Å
Hvamstad, Per (red.) Årbok for Nord-Østerdalen. 2009 (nr. 28) 2009
978-82-91592-26-8 948.246 Å
Frønæs, Kirsten (red.) Årbok for Nord-Østerdalen. 2010 (Nr. 29) 2010
978-82-91592-27-5 948.246 Å
Alander, Arild (red.) Årbok for Nord-Østerdalen. 2011 (Nr. 30) 2011
978-82-91592-28-2 948.246 Å
Steimoeggen, Einar; m.fl. Alvdal. Ei bygdebok. Bygda gjennom tidene. Bind 1 1966

948.2461 A
Steimoeggen, Einar Alvdal. Ei bygdebok. Garden og ætta. Bind 2. Del 1 1975

948.2461 A
Steimoeggen, Einar Alvdal. Ei bygdebok. Garden og ætta. Bind 2. Del 2 1975

948.2461 A

Alvdalsjul. 1976 - 2003. (Ikke komplett) (Tidsskriftsboks)


948.2461 A

Alvdal 1945 - 2000. Fra Meierisalen til Aukrustsenteret 2003
82-996735-1-8 948.2461 A
Bergebakken, Per Arnfinn Alvdal Vestfjell / Sølndalen. Oversiktsplan 1982

948.2461 B

Diverse Alvdal. (Tidsskriftsboks)


948.2461 D

Menighetsblad for Alvdal. Nr. 1 1990 - Nr. 5 1999. (Tidsskriftsboks)


948.2461 M

Menighetsblad for Alvdal. Nr. 1 2000 - . (Tidsskriftsboks)


948.2461 M
Nybakk, Per Kommunejubileet Alvdal 1837-1987 1987

948.2461 N
Reinertsen, Harald Liv og lagnad i Strømmen-grenda 1991
82-992475-0-0 948.2461 R
Sevilhaug, Odd E. Bygde-folkets eige familiealbum 1981
82-522-0484-8 948.2461 S
Alander, Arild Røstagrenda i Folldal. Grenda, gardene og slektene 1997
82-993159-2-1 948.2462 A
Ryeng, Widar; Nordset, Jens; Holen, Oddvar; Bakken, John Oddleif Busettinga i Nedre Folldal. Jordbruk og sæterdrift 2008
978-82-997966-0-6 948.2462 B

Diverse Folldal. (Tidsskriftsboks)


948.2462 D
Bækkelund, Bjørn; Kalvatn, Stig Johan (red.) Bygdebok for Folldal. Bind 4. Folldal Verks historie ca.1745-1993 1998
82-992495-1-1 948.2462 F
Hvamstad, Per (red.) Liv og virke ved Folldal Verk fram til ca.1940. Folldalsbilder, bind 1 1985

948.2462 F
Hvamstad, Per (red.) Liv og virke ved Folldal Verk fram til ca.1940. Folldalsbilder, bind 1 2004
82-91592-17-9 948.2462 F
Streitlien, Ivar A. Bygdebok for Folldal. Gard og ætt. Bind 1 1974
82-7104-011-1 948.2462 F
Streitlien, Ivar A. Bygdebok for Folldal. Gard og ætt. Bind 2 1976
82-7104-021-9 948.2462 F
Streitlien, Ivar A.; Alander, Arild Bygdebok for Folldal. Gard og ætt. Bind 1 2000
82-992495-4-6 948.2462 F
Streitlien, Ivar A.; Alander, Arild Bygdebok for Folldal. Gard og ætt. Bind 2 2001
82-992495-5-4 948.2462 F
Streitlien, Ivar A. Bygdebok for Folldal. Natur - Historie - Jordbruk. Bind 3 1980
82-7104-061-8 948.2462 F
Sæter, Ivar Foldalen. Med illustrationer og karter 1920

948.2462 F

Folldal Menighetsblad. Nr. 1 1990 - Nr. 5 1999. (Tidsskriftsboks)


948.2462 F

Folldal Menighetsblad. Nr. 1 2000 - . (Tidsskriftsboks)


948.2462 F

Folldøler i kvardag og fest. Folldalsbilder 2 1991

948.2462 F

Folldals-Jul. 1984 - . (Tidsskriftboks)


948.2462 F
Hvamstad, Per Verneplan for Folldal Verk 1987

948.2462 H

Handlingsplan del 1: Bevaring av gamle Folldal gruver 1992

948.2462 H

Handlingsplan del 2: Utvikling av gamle Folldal gruver 1992

948.2462 H
Mork, Birgit Tilbakeblikk på år som gikk. Slekt og barndomsminner fra Folldal 2011
978-82-8258-055-7 948.2462 M
Nordsteien, Jon; Hvamstad, Per Gamle Folldal Verk. En ressurs for historieopplevelse og næringsutvikling 1990

948.2462 N
Bjørn, Tor Harry Tufsinga-vassdraget. Natur-kultur-og friluftsverdier. Rapport 1997

948.2463 B

Bilder fra Os. 1.hefte 1981

948.2463 B

Bilder fra Os. 2.hefte 1982

948.2463 B
Hvamstad, Per (red.) Bilder fra Os. 3.hefte. Biltrafikk fram til 1950 1981

948.2463 B

Diverse Os. (Tidsskriftsboks)


948.2463 D
Gjelten, Elias Et og andet fra Dalsbygden og omegn 1975 (1920)

948.2463 G

Hembygda. 1981 - 2007. (Tidsskriftsboks)


948.2463 H

Hembygda. 2009 - . (Tidsskriftsboks)


948.2463 H

Kommunikanten. Nr.3 1985 - nr.4 2001. (Tidsskriftsboks)


948.2463 K

Kommunikanten. 2002 - . (Tidsskriftsboks)


948.2463 K
Langøien, Arnold Gamle Os 2010

948.2463 L

Menighetsblad Os prestegjeld. Nr.1 1983 - nr.4 1989. (Tidsskriftsboks)


948.2463 M

Nordavær. Nr.1 1982 - nr.4 1995. (Tidsskriftsboks)


948.2463 N

Nordavær. Nr.1 1996 - nr.4 1998. (Tidsskriftsboks)


948.2463 N

Nordavær. Nr.1 1999 - nr.4 2002. (Tidsskriftsboks)


948.2463 N
Grue, Thoralf Os i Østerdalene. Bind 1 1943

948.2463 O
Gjermundsen, Jon Ola Bygdebok for Os. Bygda og folket. Bind 1 1999
82-995321-1-6 948.2463 O
Gjermundsen, Jon Ola Bygdebok for Os. Bygda og folket. Bind 2 2001
82-995321-2-4 948.2463 O
Gjermundsen, Jon Ola Bygdebok for Os. Bygda og folket. Bind 3 2001
82-995321-3-2 948.2463 O
Ryen, Marit Meistad "Klæm-aat" i 1905 og deromkring 2005

948.2463 R
Spangen, Amund Øst på dalom langs en gammel ferdselsvei i Os 1996
82-994091-0-1 948.2463 S
Midtdal, John Tufsingdalen. Gårder og slekter 1991

948.2463 T
Volden, Olav Os i Østerdalen. Bosetning, eiendomsforhold og næringsliv inntil år 1800 1976

948.2463 V

Diverse Rendalen. (Tidsskriftsboks)


948.2464 D
Grindflek, Egil Unsetgrenda - ung eller gammel? Litt lokalhistorie 1996

948.2464 G
Kveen, Marit; Løken, Jens Tore Kulturhistoriske glimt fra Sølendalen - en kilde til kunnskap og opplevelse. Natur og kunnskapsturisme 2010

948.2464 K
Bull, Jacob B. Rendalen. Dens historie og bebyggelse. Bind 1 1971 (1916)

948.2464 R
Bull, Jacob B. Rendalen. Dens historie og bebyggelse. Bind 2 1971 (1919)

948.2464 R
Bull, Jacob B.; Bull, Hjalmar Øvre Rendalen. Gårdenes og slektenes historie 1940

948.2464 R
Lintoft, Kari Øvre Rendal. Gardenes og slektenes historie. (Bind 2) 1989
82-991946-0-1 948.2464 R
Nytrøen, Odd Ytre Rendal. Gard og ætt 1970

948.2464 R

Rendalsnytt. Ekstranummer 1993 - 2007. (Tidsskriftsboks)


948.2464 R

Rendalsnytt. Ekstranummer 2008 - . (Tidsskriftsboks)


948.2464 R

Rendalen på langs. Gamle bilder fra Rendalen kommune. Bind 2 2009
978-82-91592-25-1 948.2464 R

Diverse Tolga. (Tidsskriftsboks)


948.2465 D
Eggen, Engebret Kverndalen i Vingelen med Brev og vers frå Bygdom 1978

948.2465 E

Hattil. Nr.4 2000 - nr.4 2006. (Tidsskriftsboks)


948.2465 H

Hattil. Nr.1 2007 - . (Tidsskriftsboks)


948.2465 H
Kirkbakk, Olov Tolgas historie


948.2465 K
Løseth, May Irene Arnevik Kulturlandskap og bygdeturisme. En studie av Vingelen i Nord-Østerdalen 1992

948.2465 L
Spangen, Amund; Hvamstad, Per Tolga-gata. En dokumentasjon av dagens situasjon 1990

948.2465 S
Eggen, Eystein Tolga - Hodalen,Kasa,Holøydalen,Øversjødalen. Bind 1 1968

948.2465 T
Sæter, Ivar Tolgen. Med illustrationer og portrætter 1908

948.2465 T
Trøen, Esten Fortællinger om Vindgelens Sogn i Nordre Østerdalen 1974

948.2465 T
Trøen, Esten Fortællinger om Vindgelens Sogn i Nordre Østerdalen 2001

948.2465 T
Eggen, Eystein Vingelen. Sogeminner frå heimbygda 1968

948.2465 V

Bygdebok. Vingelen. Bind 1 2006
82-997293-0-0 948.2465 V
Alterskjær, Kurt Rapport Arkeologisk serie 1973: 2 Øvre Orkla 1973. Kvikne,Tynset,Hedmark. Arkeologisk forprosjekt 1974
82-7126-018-9 948.2466 A

Diverse Tynset. (Tidsskriftsboks)


948.2466 D

En reise i Brydalsbilder gjennom 100 år 1998
82-994911-1-8 948.2466 E
Gustafson, Lil Innerdalen 10000 år - historier om en forsvunnet dal 1992

948.2466 G

Gamle Tynsetbilder. Bind 2. Brydalen - Fåset - Kvikne - Nytrøa - Telneset - Tylldalen - Tynset- Aaen 1981

948.2466 G

Gamle Tynsetbilder. Bind 3. Slik levde vi 1945-1970 1999

948.2466 G
Hansen, Hans Jørgen Tynset bygdemuseum. Et undervisningsopplegg 1982

948.2466 H
Hagen, Olav Tryggve (red.) Kvikne. Ei bygdebok. Band 1. Bygdesoga 1952

948.2466 K
Hagen, Olav Tryggve (red.) Kvikne. Ei bygdebok. Band 2. Gardsbruk - Koparverk 1951

948.2466 K

Kvikne. Gårds- og slektshistorie 2001
82-996061-0-1 948.2466 K

Kviknedølen 1993 1993

948.2466 K

Menighetsbladet Vegen. Nr.1-1945 - Nr. 6-2002. (Tidsskriftsboks)


948.2466 M

Menighetsbladet Vegen. 2003 - . (Tidsskriftsboks)


948.2466 M
Moan, Jan Kåre Stasjonsryss og "lignende kornsorter". Glimt fra en oppvekst på 50- og 60-tallet 2011
978-82-303-1896-6 948.2466 M
Paus, Aage; Jevne, Ole Erik; Gustafson, Lil Kulturhistoriske undersøkelser i Innerdalen, Kvikne, Hedmark. Rapport Arkeologisk serie 1987-1 1987
82-7126-418-4 948.2466 P
Røst, Olaf Minder fra hjembygden 1883

948.2466 R
Røst, Olaf; Grandum, Bjarne Bygdehistorier fra Tønset. Et skriftstykke frå 1880-åra. Gjenfortalt 100 år etter av Bjarne Grandum 1981

948.2466 R
Sagbakken, Stein Fjellbygd og gruveforetak møtes Røstvangen Gruver 1904-1921 1995

948.2466 S
Eggen, Eystein Tylldalen - Brydalen bygdebok 1957

948.2466 T
Grandum, Bjarne Tynset bygdebok. Øvrighet, samferdsel, ufredstider, handel, skole, skikker, musikkliv, foreninger. Bind 5 1998
82-991751-1-9 948.2466 T
Grandum, Bjarne Tynset bygdebok. Utvandring, utmark, kjerke, kommune. Bind 4 1988
82-991751-0-0 948.2466 T
Streitlien, Ivar A. Tynset bygdebok. Gard og ætt. Bind 1 1972

948.2466 T
Streitlien, Ivar A. Tynset bygdebok. Gard og ætt. Bind 2 1973
82-7104-008-1 948.2466 T
Aaen, Tore Tynset. En bygdehistorie 1925

948.2466 T
Grandum, Bjarne Tylldalen - Brydalen bygdebok. Bind 1. Gard og ætt 1997
82-994201-0-5 948.2466 T
Østigaard, Arne Tynset Bygdemuseum 1923-1973.


948.2466 Ø
Sletbak, Nils Fjellstuene på Dovrefjell 1977
82-521-0719-2 948.25 S

Gudbrand. Nr.1-2001 - 4-2007. (Tidsskriftsboks)
k
948.251 G

Gudbrand. Nr.1-2008 - . (Tidsskriftsboks)
k
948.251 G
Grieg, Sigurd Gudbrandsdalen i mellomalderen. Mennesket og kulturen. Bind 2. Dagliglivet 1958

948.251 G
Kleiven, Ivar Brev til Decorah-Posten 1994
82-90072-50-3 948.251 K

De Samvigske Samlinger. Årbok 1931 - 1946 1948 k
948.251 M
Grieg, Sigurd (red.) De Samvigske Samlinger. Årbok 1947 - 1949 1950 k
948.251 M
Grieg, Sigurd; Valen-Sendstad, Fartein (red.) Maihaugen 1950 - 1952
k
948.251 M
Grieg, Sigurd; Valen-Sendstad, Fartein (red.) Maihaugen 1953 - 1956 1957 k
948.251 M
G